Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2010 LÜMİDOZ-IV, Lüminesans Dozimetri Kongresi/Toprakta Radon Gazı Ölçümlerinin Sürekli İzlenmesi için Sistem Tasarımı

  Katılımcı

  Gaziantep, Türkiye

 • 2009 LÜMİDOZ- III, Lüminesans Dozimetri Kongresi/ZnS:Mn+2 Nanoparçaçıklar: Optiksel Özelliklerinin İncelenmesi

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2008 5. Avrasya Nükleer Bilimler ve Uygulamaları Konferansı/ Investigation of Relationship Between Radon Variation and Eartquake Prediction Using Online Radon Monitoring

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2008 25. Ulusalararası Fizik Kongresi/Investigation Of Tm and Mn Doped MgB4O7 Thermoluminescence Dosimeters As A UVB Dosimeter

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2008 25. Ulusalararası Fizik Kongresi/Investigation Of Tm and Mn Doped MgB4O7 Thermoluminescence Dosimeters As A UVB Dosimeter

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2008 25. Ulusalararası Fizik Kongresi/Radon Ölçümlerinde Kullanılan Katıhal Nükleer İz Dedektörlerinde Matlab Kod Yaklaşımı

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2008 The 15. International Conference on Luminescence and Optical Spectroscopy of Condensed Material, ICL’08

  Katılımcı

  Lyon, Fransa

 • 2007 24. Ulusal Fizik Kongresi/TL and PTTL Properties of Al2O3:C Dosimeter

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2006 Radyasyon ve Çevre Sempozyumu/Güneşten Gelen UVB Radyasyonun Termal Uyartımlı Lüminesans Tekniği Kullanılarak Ölçülmesi

  Katılımcı

  Çanakkale, Türkiye

 • 2005 X. European Ecological Congress (EURECO-2005) / Measurement of Solar UVB Level Using Al2O3:C Thermoluminescence Dosimeters

  Katılımcı

  Aydın, Türkiye

 • 2005 IX. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi(NBTK2005) / Termolüminesans Dozimetreler ile Güneşten Gelen UVB Radyasyonun Ölçülmesi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2003 II. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu/Scripting Dillerin Programlamadaki Yeri

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2003 II. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu/Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi Eğitiminde Çoklu Ortam Kullanımı

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2000 I.Eurasian Conference on Nuclear science and Its Application- Devoloping Anticoincedence Beta Coun

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 78

h-indeksi (WOS): 5