Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kanat C., "Memlük Devleti’nde Eğlence Kültürü", Tarih İncelemeleri Dergisi, vol.22, pp.53-62, 2007
Kanat C., "Memlûk Kaynaklarındaki Osmanlı İmajının Değişim Süreci", Tarih İncelemeleri Dergisi, vol.21, pp.123-134, 2006
Kanat C., "İlhanlı Hükümdarı Teküdar ın Müslümanlığı Kabulü ve Bunun Memlûk Devleti ndeki Yankıları", Türklük Araştırmaları Dergisi, 2002
Kanat C., "Baybars Zamanında Memlûk İlhanlı Münasebetleri", Tarih İncelemeleri Dergisi, 2001
Kanat C., "Çaldıran Savaşı Esnasındaki Osmanlı – Safevî Mücadelesinde Memlûk Devleti’nin Tutumu", Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, pp.64-74, 2000
Kanat C., "Bahrî Memlûkler Zamanında Sultanlara ve Devlet Adamlarına Düzenlenen Bazı Suikastlar", Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 2000
Kanat C., "Makrîzî nin Kitâb es Sulûk undaki Osmanlılar İle İlgili Kayıtlar", Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 2000
Kanat C., "Gazan Han Zamanında Memlûk Devleti ne İltica eden Uyratlar", Tarih İncelemeleri Dergisi, 2000
Kanat C., "Bahrî Memlûkler Zamanında Hüküm Süren Çerkez Asıllı Bir Sultan: Baybars El-Çaşnıgîr 1309-1310", , vol.13, pp.97-120, 1998
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kanat C., "Mısır’da Bin Yıllık Türk Tarihi Ve Bu Tarihin Mirası", I. Uluslar arası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, , , pp.1217-1221
Kanat C., "MEMLÜK DEVLETİNDE ÇERKEZLER", DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ADIGE FİLOLOJİSİ SEMPOZYUMU, DÜZCE, TÜRKIYE, , pp.279-289
Kanat C., "Ramazanoğulları Beyliğinin Kuruluşunda Memluk Devleti nin Rolü Var mıydı", 1. Uluslararası Tarihte Adana ve Çukurova Semposyumu, ,
Kanat C., "Memlûk Devletinde Gölge Sultanlar Melik el Mansur Seyfeddin Kalavun Devrine Kadar 1250 1279", XIV. Türk Tarih Kongresi, TÜRKIYE,
Kanat C., "TÜRK TARİH YAZICILIĞINDA ELEŞTİREL DÜŞÜNCE VE TEORİ GELİŞTİRME PROBLEMİ", CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRKİYE'DE TARİHÇİLİK VE TARİH YAYINCILIĞI SEMPOZYUMU, ANKARA, TÜRKIYE, , pp.41-54
Kanat C., "Memlûk Devleti İçin Bir Sürgün Yeri Olarak İstanbul", XVI. Türk Tarih Kongresi, ,
Kanat C., "Memlük Devletindeki Mültecilerin Ortak Yanları", Proceedings of the 10th International Ege University Cultural Studies Symposium, , , pp.207-216
Kanat C., "Memlûk Devletinin Batı Anadolu Beylikleri ile Olan Münasebeti", Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Sempozyumu, TÜRKIYE,
Kanat C., "Memlûk Devleti’nde Askerî Bir Oyun: Kabak Oyunu", CİEPO XIV, ,
Kanat C., "Osmanlı ve Memlûk Devletleri nin Birbirlerine Gönderdiği Armağanlar", Uluslararası Osmanlı Tarihi Sempozyumu, TÜRKIYE,
Kanat C., "Memlûkler in Baybars Zamanındaki 1260 1277 Suriye Çukurova Siyaseti ve Bu Siyasetin Çukurova nın Türkleşmesindeki Rolü", III. Uluslar Arası Çukurova Halk Kültürü Bilgi Şöleni (Sempozyumu), TÜRKIYE,
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kanat C., Alican M., "Timur Son Cihangir", Yeditepe, İstanbul, 2018
Kanat C., "Tarihin Medya ile İmtihanı: Tarih, Medya ve Kurgu", Yeditepe Yayınları, İstanbul, 2017
Kanat C., "Ortaçağ Türk Devletlerinde Suç ve Ceza", Küre Yayınları, İstanbul, 2017
Kanat C., "BİR TARİHÇİ NASIL KONU TESİT EDER?", in: TARİH İÇİN METODOLOJİ, AHMET ŞİMŞEK, Eds., PEGEM, ANKARA, 2016
Kanat C., "Bir Haçlının Hatıraları", Çeviri, YEDİTEPE, İSTANBUL, 2016
Kanat C., Burçak D., "Sorularla Haçlı Seferleri", Yeditepe Yayınları, 2013
Kanat C., "Memlûk Devleti’nde İktidar Değişikliği Bahrî Memlûklar’dan Burcî Memlûklar’a", in: Prof. Dr. Işın Demirkent Anısına, Dünya Yayıncılık, pp.541-546, 2008
Kanat C., "Memlûk Devleti’nde Evlilik Törenleri", 60 Yılında İlim ve Fikir Adamı Prof Dr Kazım Yaşar Kopraman a Armağan, Berikan Yayınları, 2003
Kanat C., "Memlûkler ve Çukurova", Efsaneden Tarihe Tarihten Bugüne Adana Köprü Başı, Yapı Kredi Yayınları, 2000
Kanat C., "Memlûk Sultanı Melîk ez-ZâhirSeyfeddîn Çakmak’ın Rodos Seferleri (1440–1443–1444)", Prof Dr İsmail Aka Armağanı, BETA Basım Yayın, 1999
Kanat C., "Hilafetin Statüsüne Dair Ahenk Gazetesinde Çıkan Bir Makale", 3 Mayıs 1944 - 50. Yıl - Türkçülük Armağanı, İSMAİL AKA - TURAN AKKOYUNLU, Ed., Akademi Kitabevi, İzmir, ss.139-177, 1994
ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR
Kanat C., "TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ", ,TÜRİYE DİYANET VAKFI YAYINEVİ,, pp.26, 2016
Kanat C., "TÜRİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ", ,TÜRİYE DİYANET VAKFI YAYINEVİ,, pp.47, 2016
Kanat C., "Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi", ,Türkiye Diyanet Vakfı,, pp.236, 2012
Kanat C., "Türkler Ansiklopedisi", ,Yeni Türkiye Yayınları,, 2002
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi