Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

MEMLÜK DEVLETİNDE ÇERKEZLER

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ADIGE FİLOLOJİSİ SEMPOZYUMU, Düzce, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2016, ss.279-289

Ramazanoğulları Beyliğinin Kuruluşunda Memluk Devleti nin Rolü Var mıydı

1. Uluslararası Tarihte Adana ve Çukurova Semposyumu, 17 - 19 Nisan 2015

Memlûk Devleti İçin Bir Sürgün Yeri Olarak İstanbul

XVI. Türk Tarih Kongresi, 20 - 24 Eylül 2010

TÜRK TARİH YAZICILIĞINDA ELEŞTİREL DÜŞÜNCE VE TEORİ GELİŞTİRME PROBLEMİ

CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRKİYE'DE TARİHÇİLİK VE TARİH YAYINCILIĞI SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Mart 2010, ss.41-54

Memlük Devletindeki Mültecilerin Ortak Yanları

Proceedings of the 10th International Ege University Cultural Studies Symposium, 4 - 06 Mayıs 2005, ss.207-216

Mısır’da Bin Yıllık Türk Tarihi Ve Bu Tarihin Mirası

I. Uluslar arası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, 09 Nisan 2006 - 15 Nisan 2016, ss.1217-1221

Memlûk Devletinin Batı Anadolu Beylikleri ile Olan Münasebeti

Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Sempozyumu, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2004

Osmanlı ve Memlûk Devletleri nin Birbirlerine Gönderdiği Armağanlar

Uluslararası Osmanlı Tarihi Sempozyumu, Türkiye, 8 - 10 Nisan 1999

Memlûkler in Baybars Zamanındaki 1260 1277 Suriye Çukurova Siyaseti ve Bu Siyasetin Çukurova nın Türkleşmesindeki Rolü

III. Uluslar Arası Çukurova Halk Kültürü Bilgi Şöleni (Sempozyumu), Türkiye, 30 Kasım - 02 Aralık 1998

Kitap & Kitap Bölümleri

Timur Son Cihangir

Yeditepe, İstanbul, 2018

Bir Haçlının Hatıraları

YEDİTEPE, İstanbul, 2016

TARİH İÇİN METODOLOJİ

BİR TARİHÇİ NASIL KONU TESİT EDER?, AHMET ŞİMŞEK, Editör, PEGEM, Ankara, 2016

Prof. Dr. Işın Demirkent Anısına

Memlûk Devleti’nde İktidar Değişikliği Bahrî Memlûklar’dan Burcî Memlûklar’a, , Editör, Dünya Yayıncılık, ss.541-546, 2008

60 Yılında İlim ve Fikir Adamı Prof Dr Kazım Yaşar Kopraman a Armağan

Memlûk Devleti’nde Evlilik Törenleri, , Editör, Berikan Yayınları, 2003

Efsaneden Tarihe Tarihten Bugüne Adana Köprü Başı

Memlûkler ve Çukurova, , Editör, Yapı Kredi Yayınları, 2000

Prof Dr İsmail Aka Armağanı

Memlûk Sultanı Melîk ez-ZâhirSeyfeddîn Çakmak’ın Rodos Seferleri (1440–1443–1444), , Editör, BETA Basım Yayın, 1999

3 Mayıs 1944 - 50. Yıl - Türkçülük Armağanı

Hilafetin Statüsüne Dair Ahenk Gazetesinde Çıkan Bir Makale, İSMAİL AKA - TURAN AKKOYUNLU, Editör, Akademi Kitabevi, İzmir, ss.139-177, 1994

Ansiklopedide Bölümler

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

TÜRİYE DİYANET VAKFI YAYINEVİ, ss., 2016

Türkler Ansiklopedisi

Yeni Türkiye Yayınları, ss., 2002