Arş.Gör.Dr.

DENİZ GÜNAY


Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü

Yetiştiricilik Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2005 - 2012

2005 - 2012

Doktora

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Yetiştiricilik (Dr), Türkiye

2003 - 2005

2003 - 2005

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Yetiştiricilik (Yl), Türkiye

Yaptığı Tezler

2012

2012

Doktora

Deniz hıyarlarında (holothuria tubulosa g.,1778) sindirim enzim aktivitelerinin araştırılması

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Yetiştiricilik (Yl)

2005

2005

Yüksek Lisans

Deniz Hıyarının (Holothuria tubulosa G.,1788) Nutrient ve Sedimentteki Organik Madde Değişimine Etkisi

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Yetiştiricilik (Yl)

Araştırma Alanları

Tarımsal Bilimler, Su Ürünleri, Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Akademik Unvanlar / Görevler

2005 - Devam Ediyor

2005 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Seasonal variations of digestive enzymes in sea cucumbers (Holothuria tubulosa, G. 1788) under culture conditions

GÜNAY D. , EMİROĞLU D. , SUZER C.

JOURNAL OF EXPERIMENTAL ZOOLOGY PART A-ECOLOGICAL AND INTEGRATIVE PHYSIOLOGY, cilt.333, ss.144-150, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2015

2015

Effect of Sediment Grain Size on Growth Performance of Juvenile Sea Cucumber (Holothuria tubulosa)

TOLON T. , EMİROĞLU D. , GÜNAY D. , SAYĞI H.

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.15, ss.555-559, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2015

2015

Growth and Survival Rate of Juvenile Sea Cucumbers (Holothuria tubulosa, Gmelin, 1788) at Various Temperatures

GÜNAY D. , EMİROĞLU D. , TOLON T. , ÖZDEN O. , SAYĞI H.

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.15, ss.533-541, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2007

2007

The Effect of Sea Cucumber Holothuria tubulosa G 1788 on Nutrient and Organic Matter Contents of Bottom Sediment of Oligotrophic and Hypereutrophic Shores

EMİROĞLU D. , GÜNAY D.

Fresenius Environmental Bulletin. Parlar Scientific Publications, cilt.16, ss.290-294, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Türkiye balık yem sanayisinin gelişimi

Emiroğlu D. , Tolon M. T. , Günay D. , Yapıcı S. N.

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, cilt.36, ss.75-80, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

2018

2018

Orta Doğu ve Türkiye’de İçsu Ürünleri Avcılığı ve Yetiştiriciliğinin Bugünkü Durumu ve Geleceğe Dair Tahminler

Günay D. , Emiroğlu D. , Tolon M. T.

Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, cilt.4, ss.122-129, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

Türkiye’de İşlem Hacmi Yüksek Balık Hallerinin Durum Değerlendirmesi

EMİROĞLU D. , TOLON M. T. , GÜNAY D. , ÖZDEN O.

Tarım Ekonomisi Dergisi, cilt.23, ss.111-121, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2015

2015

Karadeniz Bölgesi nde toptan balık hallerinin yapısal ve pazarlama durumu

Tolon M. T. , Günay D. , Özden O., Sayğı H. , Emiroğlu D.

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, cilt.32, ss.197-204, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2015

2015

Karadeniz Bölgesi nde toptan balık hallerinin yapısal ve pazarlama durumu

Tolon M. T. , Günay D. , Özden O. , Sayğı H. , Emiroğlu D.

SU URUNLERI DERGISI, cilt.32, ss.197-204, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

2008

2008

Çevre ve Sağlık Dostu Deniz Hıyarı

GÜNAY D. , EMİROĞLU D.

Su DÜnyası, ss.18-19, 2008 (Hakemsiz Dergi)

2007

2007

The Effect of Sea Cucumber Holothuria tubulosa (G.,1788) on Nutrient and Sediment of Aegean Sea Shores

EMİROĞLU D. , GÜNAY D.

PAKISTAN JOURNAL OF BIOLOGİCAL SCIENCES, cilt.10, ss.586-589, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

Effects of Different Feeding Rations on Growth of Gilthead Seabream Sparus aurata l 1758 in Net Cage

KORKUT A. Y. , BALKI D.

E.U. Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, cilt.21, ss.235-238, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Türkiye'de Deniz Hıyarı Ticareti

Günay D. , Emiroğlu D. , Tolon M. T.

ERASMUS ULUSLARARASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, İzmir, Türkiye, 5 - 06 Nisan 2019

2018

2018

Embryologic Development of Holothuria mammata (Grube,1840) on the Shores of İzmir

GÜNAY D.

Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, Aydın, Türkiye, 26 Ekim 2018, ss.1

2018

2018

Larval Development Stages of the Sea Cucumber Holothuria tubulosa in the Aegean Sea

GÜNAY D. , EMİROĞLU D. , TOLON M. T.

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Ankara, Türkiye, 26 Nisan 2018, ss.505

2018

2018

Deniz Hıyarlarının Yan Yüzeylere Tutunma Davranışını Etkileyen Faktörler

TOLON M. T. , EMİROĞLU D. , GÜNAY D.

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Ankara, Türkiye, 26 Nisan 2018, ss.905

2017

2017

Current State of Inland Capture Fisheries and Aquaculture in Middle East Countries and Expectations for the Future

GÜNAY D. , EMİROĞLU D. , TOLON M. T.

LIMNOFISH 2017-1st International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, Isparta, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2017, ss.171

2017

2017

Foreign Trade Performance Index of Turkey for Freshwater Fishes

Tolon M. T. , Emiroğlu D. , Günay D.

LIMNOFISH-2017- 1st International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, Isparta, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2017, ss.239

2017

2017

The Market Situaton Of Smoked Trout Processing Companies In The Aegean And Mediterranean Region Of Turkey

EMİROĞLU D. , TOLON M. T. , GÜNAY D. , ÇAPKIN K., ÇORAK U. K.

LIMNOFISH-2017-1st International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, Isparta, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2017, ss.232

2016

2016

A New Species for Sustainable Aquaculture Polyculture With Sea Cucumber

GÜNAY D. , EMİROĞLU D.

Middle East and Central Asia 2016, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Aralık 2016

2016

2016

Spawning Induction of Mediterranean Sea Cucumber Holothuria polii Delle Chiaje 1923

GÜNAY D. , EMİROĞLU D. , TOLON M. T.

FABA 2016:International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016, ss.60

2015

2015

Karadeniz Bölgesi nde İşlem Hacmi Yüksek Balık Hallerinin Yapısal ve Pazarlama Durumu

TOLON M. T. , EMİROĞLU D. , ÖZDEN O. , GÜNAY D. , SAYĞI H.

18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2015, ss.100

2014

2014

Effect of Sediment Grain Size On Growth of Sea Cucumber Juveniles Holothuria tubulosa

TOLON M. T. , EMİROĞLU D. , GÜNAY D. , SAYĞI H.

FABA 2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, Trabzon, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014, ss.136

2014

2014

Growth And Survival Rate Of Juvenile Sea Cucumbers Holothuria tubulosa G 1788 On Various Temperatures

GÜNAY D. , EMİROĞLU D. , TOLON M. T. , SAYĞI H. , ÖZDEN O.

FABA 2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, Trabzon, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014, ss.74

2011

2011

Güney Ege Dalyanlarının Sosyo Ekonomik Yapısı

Tolon M. T. , Emiroğlu D. , Günay D. , Aslı A.

XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2011, ss.155-156

2011

2011

Deniz hıyarlarında Holothuria tubulosa G 1788 yumurtlatma teknikleri

GÜNAY D. , EMİROĞLU D. , TOLON M. T.

XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2011, ss.260

2011

2011

Deniz Hıyarlarında Yumurtlatma Teknikleri

GÜNAY D. , EMİROĞLU D., TOLON M. T.

16. Su Ürünleri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 25 Ekim 2011, ss.260

2011

2011

Owerview of fisheries sector in Turkey

EMİROĞLU D. , GÜNAY D.

41st Annual WEFTA Meeting, Gothenburg, İsveç, 27 Eylül 2011, ss.39

Desteklenen Projeler

2011 - 2015

2011 - 2015

Türkiye Balık Hallerinin Pazar Deseni

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Emiroğlu D. (Yürütücü) , Özden O. , Sayğı H. , Tolon M. T. , Günay D.


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2018

2018

Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Katılımcı

Aydın-Türkiye

2018

2018

1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018)

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2016

2016

Middle East and Central Asia Aquaculture

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2016

2016

International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences FABA 2016

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2015

2015

18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2014

2014

International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences (FABA 2014)

Katılımcı

Trabzon-Türkiye

2007

2007

14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

Katılımcı

Muğla-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 29

h-indeksi (WOS): 4