Arş.Gör.Dr.

DENİZ GÜNAY


Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü

Eğitim Bilgileri

2005 - 2012

2005 - 2012

Doktora

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Yetiştiricilik (Dr), Türkiye

2003 - 2005

2003 - 2005

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Yetiştiricilik (Yl), Türkiye

Yaptığı Tezler

2012

2012

Doktora

Deniz hıyarlarında (holothuria tubulosa g.,1778) sindirim enzim aktivitelerinin araştırılması

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Yetiştiricilik (Yl)

2005

2005

Yüksek Lisans

Deniz Hıyarının (Holothuria tubulosa G.,1788) Nutrient ve Sedimentteki Organik Madde Değişimine Etkisi

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Yetiştiricilik (Yl)

Araştırma Alanları

Tarımsal Bilimler, Su Ürünleri, Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Akademik Unvanlar / Görevler

2005 - Devam Ediyor

2005 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2015

2015

Effect of Sediment Grain Size on Growth Performance of Juvenile Sea Cucumber (Holothuria tubulosa)

TOLON T. , EMİROĞLU D. , GÜNAY D. , SAYĞI H.

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.15, ss.555-559, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2015

2015

Growth and Survival Rate of Juvenile Sea Cucumbers (Holothuria tubulosa, Gmelin, 1788) at Various Temperatures

GÜNAY D. , EMİROĞLU D. , TOLON T. , ÖZDEN O. , SAYĞI H.

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.15, ss.533-541, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2007

2007

The Effect of Sea Cucumber Holothuria tubulosa G 1788 on Nutrient and Organic Matter Contents of Bottom Sediment of Oligotrophic and Hypereutrophic Shores

EMİROĞLU D. , GÜNAY D.

Fresenius Environmental Bulletin. Parlar Scientific Publications, cilt.16, ss.290-294, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Türkiye balık yem sanayisinin gelişimi

Emiroğlu D. , Tolon M. T. , Günay D. , Yapıcı S. N.

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, cilt.36, ss.75-80, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Özet Creative Commons License
Link

2018

2018

Orta Doğu ve Türkiye’de İçsu Ürünleri Avcılığı ve Yetiştiriciliğinin Bugünkü Durumu ve Geleceğe Dair Tahminler

Günay D. , Emiroğlu D. , Tolon M. T.

Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, cilt.4, ss.122-129, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Özet Creative Commons License
Link

2017

2017

Türkiye’de İşlem Hacmi Yüksek Balık Hallerinin Durum Değerlendirmesi

EMİROĞLU D. , TOLON M. T. , GÜNAY D. , ÖZDEN O.

Tarım Ekonomisi Dergisi, cilt.23, ss.111-121, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

2015

2015

Karadeniz Bölgesi nde toptan balık hallerinin yapısal ve pazarlama durumu

Tolon M. T. , Günay D. , Özden O., Sayğı H. , Emiroğlu D.

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, cilt.32, ss.197-204, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) Özet

2015

2015

Structural and economic condition of wholesale fish markets in Black Sea Region

TOLON M. T. , GÜNAY D. , ÖZDEN O. , SAYĞI H. , EMİROĞLU D.

SU URUNLERI DERGISI, cilt.32, ss.197-204, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

2008

2008

Çevre ve Sağlık Dostu Deniz Hıyarı

GÜNAY D. , EMİROĞLU D.

Su DÜnyası, ss.18-19, 2008 (Hakemsiz Dergi)

2007

2007

The Effect of Sea Cucumber Holothuria tubulosa (G.,1788) on Nutrient and Sediment of Aegean Sea Shores

EMİROĞLU D. , GÜNAY D.

PAKISTAN JOURNAL OF BIOLOGİCAL SCIENCES, cilt.10, ss.586-589, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

Effects of Different Feeding Rations on Growth of Gilthead Seabream Sparus aurata l 1758 in Net Cage

KORKUT A. Y. , BALKI D.

E.U. Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, cilt.21, ss.235-238, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Türkiye'de Deniz Hıyarı Ticareti

Günay D. , Emiroğlu D. , Tolon M. T.

ERASMUS ULUSLARARASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, İzmir, Türkiye, 5 - 06 Nisan 2019
Link

2018

2018

Embryologic Development of Holothuria mammata (Grube,1840) on the Shores of İzmir

GÜNAY D.

Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, Aydın, Türkiye, 26 Ekim 2018, ss.1

2018

2018

Larval Development Stages of the Sea Cucumber Holothuria tubulosa in the Aegean Sea

GÜNAY D. , EMİROĞLU D. , TOLON M. T.

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Ankara, Türkiye, 26 Nisan 2018, ss.505

2018

2018

Deniz Hıyarlarının Yan Yüzeylere Tutunma Davranışını Etkileyen Faktörler

TOLON M. T. , EMİROĞLU D. , GÜNAY D.

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Ankara, Türkiye, 26 Nisan 2018, ss.905

2017

2017

Current State of Inland Capture Fisheries and Aquaculture in Middle East Countries and Expectations for the Future

GÜNAY D. , EMİROĞLU D. , TOLON M. T.

LIMNOFISH 2017-1st International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, Isparta, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2017, ss.171
Link

2017

2017

Foreign Trade Performance Index of Turkey for Freshwater Fishes

Tolon M. T. , Emiroğlu D. , Günay D.

LIMNOFISH-2017- 1st International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, Isparta, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2017, ss.239
Link

2017

2017

The Market Situaton Of Smoked Trout Processing Companies In The Aegean And Mediterranean Region Of Turkey

EMİROĞLU D. , TOLON M. T. , GÜNAY D. , ÇAPKIN K., ÇORAK U. K.

LIMNOFISH-2017-1st International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, Isparta, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2017, ss.232
Link

2016

2016

A New Species for Sustainable Aquaculture Polyculture With Sea Cucumber

GÜNAY D. , EMİROĞLU D.

Middle East and Central Asia 2016, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Aralık 2016

2016

2016

Spawning Induction of Mediterranean Sea Cucumber Holothuria polii Delle Chiaje 1923

GÜNAY D. , EMİROĞLU D. , TOLON M. T.

FABA 2016:International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016, ss.60
Link

2015

2015

Karadeniz Bölgesi nde İşlem Hacmi Yüksek Balık Hallerinin Yapısal ve Pazarlama Durumu

TOLON M. T. , EMİROĞLU D. , ÖZDEN O. , GÜNAY D. , SAYĞI H.

18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2015, ss.100

2014

2014

Effect of Sediment Grain Size On Growth of Sea Cucumber Juveniles Holothuria tubulosa

TOLON M. T. , EMİROĞLU D. , GÜNAY D. , SAYĞI H.

FABA 2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, Trabzon, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014, ss.136

2014

2014

Growth And Survival Rate Of Juvenile Sea Cucumbers Holothuria tubulosa G 1788 On Various Temperatures

GÜNAY D. , EMİROĞLU D. , TOLON M. T. , SAYĞI H. , ÖZDEN O.

FABA 2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, Trabzon, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014, ss.74

2011

2011

Güney Ege Dalyanlarının Sosyo Ekonomik Yapısı

Tolon M. T. , Emiroğlu D. , Günay D. , Aslı A.

XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2011, ss.155-156

2011

2011

Deniz hıyarlarında Holothuria tubulosa G 1788 yumurtlatma teknikleri

GÜNAY D. , EMİROĞLU D. , TOLON M. T.

XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2011, ss.260

2011

2011

Deniz Hıyarlarında Yumurtlatma Teknikleri

GÜNAY D. , EMİROĞLU D., TOLON M. T.

16. Su Ürünleri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 25 Ekim 2011, ss.260

2011

2011

Owerview of fisheries sector in Turkey

EMİROĞLU D. , GÜNAY D.

41st Annual WEFTA Meeting, Gothenburg, İsveç, 27 Eylül 2011, ss.39

Desteklenen Projeler

2018 - 2020

2018 - 2020

Türkiye'nin Ege Denizi Kıyılarında Dağılım Gösteren Deniz Hıyarının (Holothuria Tubulosa Gmelin, 1788) Morfoloji ve Üreme Biyolojisinin Tanımlanması

TÜBİTAK Projesi

Tolon M. T. (Yürütücü) , Günay D. , Engin S. , Emiroğlu D. , Sönmez H.

2017 - 2018

2017 - 2018

HOLOTHURİA. TUBOLUSA (GMELİN, 1788) JUVENİLLERİNİN FARKLI MAKROALGLERLEE BESLENMESİNİN BÜYÜMEYE ETKİSİ.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

EMİROĞLU D. (Yürütücü) , GÜNAY D. , KORKUT A. Y. , ÖZDEN O. , TOLON M. T.

2015 - 2018

2015 - 2018

TÜTSÜLENMİŞ ALABALIK YAPAN İŞLETMELERİN TEKNİK VE EKONOMİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

EMİROĞLU D. (Yürütücü) , GÜNAY D. , TOLON M. T.

2015 - 2017

2015 - 2017

Deniz hıyarı Holothuria tubulosa nın tankların yan yüzeylerine tutunma davranışını etkileyen faktörlerin incelenmesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Tolon M. T. (Yürütücü) , Emiroğlu D. , Günay D. , Hancı B.

2011 - 2015

2011 - 2015

Türkiye Balık Hallerinin Pazar Deseni

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Emiroğlu D. (Yürütücü) , Özden O. , Sayğı H. , Tolon M. T. , Günay D.

2012 - 2013

2012 - 2013

Deniz Hıyarı Larvalarının Ekonomik Olarak Yetiştiriciliği

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Emiroğlu D. (Yürütücü) , Tolon M. T. , Günay D. , Şentürk U., Tarkan Ş., Biçer F., et al.

2009 - 2012

2009 - 2012

FARKLI SICAKLIKLARDA VE SEDİMENTDE DENİZ HIYARININ (Holothuria tubulosa Gmelin,1788) ADAPTASYONU, GELİŞİMİ VE YAŞAMA ORANI

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Emiroğlu D. (Yürütücü) , Özden O. , Sayğı H. , Tolon M. T. , Günay D. , Uğurlu Z. E.

2009 - 2012

2009 - 2012

HOLOTHURIA TUBULOSA (Gmelin, 1790) VE HOLOTHURIA POLI (Delle Chiaje,1923) JUVENİLLERİNİN FARKLI TUZLULUK DEĞERLERİNDE TOLERANS, DAVRANIŞ VE BÜYÜME ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

(Proje Özeti)
Tolon M. T. (Yürütücü) , Emiroğlu D. , Özden O. , Günay D. , Güleç F.

2004 - 2008

2004 - 2008

Deniz Hıyarının Adaptasyonu, Gelişimi ve Yumurtlatılması Çalışmaları

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Günay D. , Emiroğlu D. (Yürütücü) , Özden O. , Korkut A. Y. , Kop A. , Sayğı H.

2003 - 2007

2003 - 2007

Deniz Balıkları Yetiştiriciliği Yapılan Bir Ağ Kafes İşletmesinde Deniz Patlıcanı Yetiştiriciliğinin Teknik Ve Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Emiroğlu D. (Yürütücü) , Özden O. , Tolon M. T. , Özgül A. , Günay D.

2003 - 2005

2003 - 2005

Ege Bölgesi’de Bulunan Akvaryum Işletmelerinin Genel Profilinin Çıkarılması Üzerine Bir Araştırma

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

(Proje Özeti)
Elbek A. G. (Yürütücü), Alpbaz A., Cirik S. , Şenol Ş., Emiroğlu D. , Hekimoğlu M. A. , et al.

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

Ekim 2018

Ekim 2018

Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Aydın

Nisan 2018

Nisan 2018

1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018)

Ankara

Aralık 2016

Aralık 2016

Middle East and Central Asia Aquaculture

İzmir

Kasım 2016

Kasım 2016

International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences FABA 2016

Antalya

Eylül 2015

Eylül 2015

18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

İzmir

Eylül 2014

Eylül 2014

International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences (FABA 2014)

Trabzon

Eylül 2007

Eylül 2007

14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

MuğlaAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 22

h-indeksi (WOS): 3