Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A long serendipitous XMM-Newton observation of the intermediate polar XY Ari

MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, cilt.477, ss.4035-4045, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

A new model for heating of the Solar North Polar Coronal Hole

MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, cilt.467, ss.133-144, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Observations of faint eclipsing cataclysmic variables

NEW ASTRONOMY, cilt.15, ss.476-482, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Spectroscopic and photometric observations of the selected Algol-type binaries*-IV. V799 Cassiopeiae, BX Piscium and HD 172189

MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, cilt.392, ss.757-767, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Spectroscopic and photometric observations of the selected Algol-type binaries - III. LL Aquarii, MP Delphini and NSV 20913

MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, cilt.390, ss.958-968, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Spectroscopic and photometric observations of the selected Algol-type binaries -II. V2080 Cygni and V2365 Ophiuchi

MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, cilt.384, ss.331-342, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Spectroscopic and photometric observations of selected Algol-type binaries - I. V1665 Aquilae and AG Arietis

MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, cilt.380, ss.1422-1432, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

GRB 140629A T100 observations

GRB Coordinates Network, Circular Service, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Collapse of Interstellar Molecular Clouds

TURKISH JOURNAL OF PHYSICS, cilt.26, ss.289-298, 2002 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Optical and X-ray Variability of Selected Magnetic Cataclysmic Variables

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, ss.527

Heating and Accelerating of Minor Ions in Solar North Coronal Hole Plasma

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, ss.528-532

Kuzey Güneştacı Deliğinde MHD Dalgalarının Sönümlenmesi

XVIII. Ulusal Astronomi Toplantısı, Malatya, Türkiye, 27 Ağustos 2012, ss.113-119

Güneştacı Deliğinde 2.25 Güneş Yarıçapı Uzaklığına Değin Sönümlenme Uzunluk Ölçekleri

İzmir Yüksek Enerji Fiziği ve Uygulamaları Çalıştayı, İzmir, Türkiye, 19 Haziran 2012, ss.66

Kataklismik Yıldızların Salt Öğeleri

Yakın Çift Yıldızların Yapısı ve Evrimi Çalıştayı, İzmir, Türkiye, 21 Haziran 2010, ss.255-266

Sönük Kataklismik Değişen Yıldızların Fotometrik Gözlemleri

XVI. Ulusal Astronomi Toplantısı, Çanakkale, Türkiye, 08 Eylül 2008, ss.338-348

Değen Dizgelerin Parametreleri Arasındaki İlişkiler

XIV.Ulusal Astronomi Toplantısı ve III. Ulusal Astronomi Öğrenci Toplantısı, Kayseri, Türkiye, 31 Ağustos 2004, ss.299-304

Yıldızlararası Molekül Bulutlarının Çökmesi

XIII. Ulusal Astronomi Toplantısı ve II. Ulusal Astronomi Öğrenci Toplantısı, Antalya, Türkiye, 02 Eylül 2002, ss.329

Manyetik Yeniden Birleşme

XIII. Ulusal Astronomi Toplantısı ve II. Ulusal Astronomi Öğrenci Toplantısı, Antalya, Türkiye, 02 Eylül 2002, ss.323-328