Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İNSAN MİKROBİYOTASI

Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi C- Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji, cilt.9, ss.146-154, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

EFFICIENT DEGRADATION OF p-TOLUIC ACID BY STRAIN 3a2 AND DETERMINATION OF RING HYDROXYLATING DIOXYGENASE GENES

4. ÇUKUROVA Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Adana, Türkiye, 21 - 23 Şubat 2020, ss.71-72

Determination of the microbial composition of 1-year shelf-life lyophilized bacteria with DGGE method

4th International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST, Kiev, Ukrayna, 19 Eylül 2018, ss.98-104

Determination of the Toxicity of the Biodegradation Product in the Continuous Stirred Tank Reactor (CSTR) with the Microtox

The 4th International Symposium on EuroAsian Biodiversity, Kiev, Ukrayna, 03 Temmuz 2018, ss.194

Biodegradation of Terephthalic Acid in CSTR Stirred Tank By Lyophilized Microorganisms After 1-Year Storage

6th International Molecular Biology and Biotechnology Congress (Molbiotech), 22 - 25 Aralık 2017

BIODEGRADATION OF TEREPHTHALIC ACID BY SOME MICROORGANISMS ISOLATED FROM ACTIVATED SLUDGE

ICOEST II. INTERNATIONAL CONFERENCE ONENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 28 Eylül - 02 Ekim 2016 Creative Commons License

Obtaining Stabilized Inoculation Culture for Petrochemical Industry Wastewater Treatment

2nd International Conference on Environmental Science and Technology, Belgrad, Sırbistan Ve Karadağ, 28 Eylül 2016, ss.75

Effect Of Drying Techniques On Viability And Biodegradation Activity Of Pseudomonas Sp

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 28 Eylül - 02 Ekim 2016

Petrokimya Atık Suyunda Antrasen’in Biyodegradasyonu

21. Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 03 Eylül 2012, ss.706, İzmir, Türkiye, 3 - 07 Eylül 2012, ss.706

Petrokimya Endüstrisi Atık Sularında Bulunan Para-Toluik Asitin Biyodegradasyonu

21. Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, İzmir, Türkiye, 3 - 07 Eylül 2012, ss.169

Atık su arıtımında kullanılmak üzere terefitalik asit biyoparçalama özelliğine sahip mikroorganizmaların belirlenmesi

21. Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, İzmir, Türkiye, 3 - 07 Eylül 2012, ss.168

İzmir Bölgesinden Alınan Farklı Tulum Peynir Örneklerindeki Mikrobiyal Floranın Belirlenmesi

20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Denizli, Türkiye, 21 Haziran 2010