Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2018 Sülüklügöl'ün (Manisa) Zooplankton Faunası ve Mevsimsel Değişimi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2017 Zooplankton Composition and Abundancein Inland Hypersaline Lake:Lake Acıgöl (Denizli, Turkey)

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2017 Nif Çayı (İzmir) Planktonik Krustase (Cladocera, Copepoda) Faunası ve Mevsimsel Değişimi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2016 Nif Çayı (İzmir) Rotifer Faunası

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 Gönen Çayı Balıkesir Planktonik Krustase Cladocera Copepoda Faunası ve Mevsimsel Değişimi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 Karagöl Dikili İzmir ün Zooplankton Faunası ve Mevsimsel Değişimi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 Gönen Çayı (Balıkesir) Lotik ve Lentik Biyotoplarının Su Kalitesi.

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2014 Gönen Çayı Balıkesir Rotifer Faunası

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2013 Denizli İliş Biyoçeşitliliğine E Ü Su Ürünleri Fakültesi İçsular Biyolojisi Anabilim Dalının Katkıları

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2012 Denizli deki Dağ Göllerinin Planktonik Crustacea Kompozisyonu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2012 Adıgüzel Baraj Gölü Denizli nün Rotifer Kompozisyonu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2012 Denizli deki Dağ Göllerinin Rotifer Faunası Üzerine Gözlemler

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2012 Adıgüzel Barajı Denizli nın Planktonik Crustacea Kompozisyonu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2011 Türkiye deki Bazı Lagünlerin Zooplanktonu Üzerine Gözlemler

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2010 Doğu Karadeniz Bölgesi nde Bulunan Bazı Yüksek Dağ Göllerinin Rotifer ve Krustaseleri Üzerine Faunistik Bir Çalışma

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2010 Buldan Baraj Gölü'nün (Denizli) Planktonu ve Mevsimsel Değişimi.

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2009 Tahtalı Baraj Gölü nün İzmir Zooplankton Kompozisyonu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2008 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Göletlerinin Sucul Faunası Üzerine İlk Gözlemler

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2008 Uludağ Bursa daki Buzul Gölleri ve Akarsularının Faunası

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2006 Batı Karadeniz Bölgesi ndeki Bazı Göllerin Zooplankton Kompozisyonu Üzerine Bir Ön Çalışma

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2005 Akgöl ün Selçuk İzmir Kladoser ve Kopepodları

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2004 Yayla Gölü nün Buldan Denizli Kladoser ve Kopepod Faunası

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2004 Yuvarlak Çay ın Köyceğiz Muğla Zooplankton Faunası

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2003 Eğrigöl ün Gündoğmuş Antalya Zooplanktonu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2003 Yayla Gölü nün Buldan Denizli Rotifer Faunası

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2002 Sazlıgöl ün Menemen İzmir Rotifer Faunası

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2001 Demirköprü Baraj Gölü Manisa nün Kladoser ve Kopepod Crustacea Faunası

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2000 Sazlıgöl ün Menemen İzmir Mikrokrustase Crustacea Faunası

  Katılımcı

  Türkiye

 • 1999 İkizgöl ün Bornova İZMİR Cladocera ve Copepoda Crustacea Faunası

  Katılımcı

  Türkiye

 • 1997 Gümüldür Deresi nin İZMİR Cladocera ve Copepoda Faunası

  Katılımcı

  Türkiye

 • 1992 Göksu Kaynakları ndaki Muradiye MANİSA Acıbalık Rhodeus sericeus amarus BLOCH 1782 Populasyonunun Biyo Ekolojik Özelliklerinin İncelenmesi

  Katılımcı

  Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 39

h-indeksi (WOS): 4