Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Frontotemporal Demanslar

Klinik Nöropsikoloji ve Nöropsikiyatrik Hastalıklar, Kumral E, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, Ankara, ss.487-504, 2018

Trombolitik Tedavi

Santral Sinir Sisteminin Damarsal Hastalıkları, Kumral E, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, Ankara, ss.967-976, 2011

Hipertansif ansefalopati

Santral Sinir Sisteminin Damarsal Hastalıkları, Kumral E, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, Ankara, ss.659-674, 2011

Davranış Nörobiyolojisi

Nöropsikiyatri ve Davranış Nörolojisi, Akdal G, Yener G, Editör, Çizgi Tıp Yayınevi, Ankara, Ankara, ss.19-34, 2003

Akut iskemik inmede antikoagulasyon

Akut İskemik İnme, Kumral E, Editör, Argos İletişim Hizmetleri A.Ş., İstanbul, İstanbul, ss.155-178, 2001

Büyük Damar Hastalıkları

Akut İskemik İnme, Kumral E, Editör, Argos İletişim Hizmetleri A.Ş., İstanbul, İstanbul, ss.87-114, 2001

Akut İskemik İnmede Nöropsikolojik Değerlendirme

Akut İskemik İnme, Kumral E, Editör, Argos İletişim Hizmetleri A.Ş., İstanbul, İstanbul, ss.69-86, 2001