Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Amerikan Post-Apokaliptik Bilimkurgu Sinemasında Kıyamet İdeolojisi (1924-2000)

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, ss.377-403, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

THE REPRESENTATION OF INDIVIDUAL IN TURKISH CINEMA

INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL OF COMMUNICATION AND HUMANITIES RESEARCHES, ss.273, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Zeki Demirkubuz Filmlerinin Ortak Anlatı Yapısı: Tema, Zaman, Mekan, Karakter, Sinematografi

Doğu-Batı Düşünce Dergisi, ss.255-288, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk sinemasında Kadın Yönetmenler Açısından Kadın Temsili Yeşim ustaoğlu ve Pandoranın Kutusu

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, ss.181-210, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaprak Dökümü Romanından Televizyon Dizisine Değişen Değer Temsili

International Peer-reviewed Journal of Communication and Humanities Research, ss.1-26, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Sinemasında Çalışan Kadın Temsili

DOGU BATI DÜŞÜNCE DERGİSİ, ss.203-220, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Transgresyon ve Fotoğrafta Aşırılığın Estetiği Witkin ve Serrano

DOGU BATI DŞÜNCE DERGİSİ, ss.191-218, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İslamci Filmlerde Kadın Temsili

SİNE/CİNE SİNEMA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sinemada Fügür Olay Örgüsü ve Oyunculuk bağlamında Stereotipler

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Dergisi, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Stereotipleri Anlamak

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Dergisi, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sarıcaova’da Düğün

Fotoğrafya, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Ege Bölgesinde Doğum Gelenekleri

Fotoğrafya, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Medeniyetler Çatışması ve Hollywood

Doğu Batı düşünce Dergisi, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Psikolojik Açıdan Stereotip Kavramının Dil ve Metin Analizinde Kullanımı

Selçuk İletişim Dergisi, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Sinemasında Suskun Kadın İmgesi

Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal bilimler Dergisi, ss.117-125, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çağdaş Kimliğin Yapılanma Süreci ve Televizyon

Doğu Batı düşünce Dergisi, ss.233-250, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Feminizm ve Yeni Yönelimler

Doğu Batı düşünce Dergisi, ss.151-171, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Televizyon Reklamlarında Kadın Sunumuna Özgü klişeler

Gazi Üniversitesi İletişim Falültesi Dergisi, ss.1-21, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TELEVİZYONDA KADINLAR DEKORATİF KURBANLAR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ, ss.973-988, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sterotip Teorisi Alman Televizyonunda Amerikan Dizilerini Araştırmaya Yönelik Ön Düşünceler

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, cilt.2001, ss.47-56, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Stereotip Teorisi

Selçuk İletişim, ss.47-56, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Feminizm ve Televizyon

İzmir Kent Kültürü ve Sanat Dergisi, ss.12-13, 2001 (Hakemsiz Dergi)

Kitle İletişim Araçlarına Özgü Cinsiyet Rolleri ve Çocuklar

RTÜK İletişim Dergisi, ss.39-40, 2000 (Hakemsiz Dergi)

Televizyon Dizileri ve Günlük Yaşam

Sinemasal Dergisi, ss.80-84, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psikanalitik Açıdan Fotoğrafik Görüntüde Toplumsal Cinsiyetin Sunumu

Sinemasal Dergisi, ss.46-50, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Toplumsal Cinsiyet Açısından Harem Suare Filmine Bakış

Sinemasal Dergisi, ss.40-43, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Göstergebilimsel Çözümleme

Sinemasal, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Multimedya

Ege Üniversitesii İletişim Fakültesi Düşünceler Dergisi, ss.99-112, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kemal Tahir’xxin Ulusal Sanat Kuramı ve Türk Sinemasına Etkileri

Ege Üniversitesi iletişim Fakültesi Düşünceler Dergisi, ss.93-101, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türk Melodram Filmlerinde Birey Temsili Kınalı Yapıncak

1. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 24 - 25 Mart 2016

Cemil Filminden Av Mevsimi ne Türk Sinemasında Polisiye Filmlerde Değer Temsili

1. Uluslararası İletişim, Edebiyet, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 25 - 26 Mart 2016

Amerikan Dış Politikası ve Hollywood

Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 24 - 25 Mart 2016

102 Million An Animation of Poverty Game on Television

Int. Visual Communication Symposium, 21 - 23 Mayıs 2002

Kitle İletişim Araçları Kültürü İçinde Kadının Yeniden Sunumu

Sinema ve Kadın Paneli, İzmir, Türkiye, 25 Mayıs 2000

Kitap & Kitap Bölümleri

Aile Araştırmaları

Yerli Yapım Çizgi Dizilerde Annelik ve Babalık Temsilleri: Niloya Örneği, Asuman Altay, Editör, Ekin, Bursa, ss.495-522, 2018

Medyada Toplumsal Cinsiyet Okumaları

Toplumsal Cinsiyet ve Değişme Bağlamında Gelenek, Otorite: "Kibar Feyzo", Dilek Takımcı, İlknur Gürses, Editör, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir, ss.81-102, 2016

Medyada Toplumsal Cinsiyet Okumaları

Minyeli Abdullah I,II Filmlerinde Toplumsal Cinsiyet Temsili, Dilek Takımcı, İlknur Gürses, Editör, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir, ss.225-237, 2016

MEDYAYI ANLAMAK

DE Kİ YAYINLARI, 2010

MEDYA TEMSİLLERİ

SİNEMADA BEDEN İKTİDAR VE İDEOLOJİ, POPÜLER TÜRK SİNEMASINDA KENTLİ KADIN TEMSİLİ: ”ISSIZ ADAM”, DİLEK TAKİMCI, Editör, NOBEL YAYINLARI, 2010

FİLM ÇÖZÜMLEMELERİ

ürk Sinemasında İslamın Temsili: “Takva, SEYİDE PARSA, Editör, Multilinguel yayınları, 2008

FİLM ÇÖZÜMLEMELRİ

Türk Sinemasında İslamınTemsili: Takva, Seyide Parsa, Editör, Multilingual, İstanbul, ss.37-66, 2008

Medya ve Kadın

Psikanalitik Açıdan Fotoğrafik Görüntüde Toplumsal Cinsiyetin Sunumu, Dilek İmançer, Editör, Ebabil Yayınları, Ankara, ss.225-236, 2006

Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler 1.

Medyada Kadın, Melis Behlil, Editör, Baglam Yayınları, İstanbul, ss.161-165, 2001