Prof.Dr.

DİNÇER AYAZ


Fen Fakültesi

Biyoloji Bölümü

Eğitim Bilgileri

1998 - 2003

1998 - 2003

Doktora

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Yl) (Tezli), Türkiye

1995 - 1998

1995 - 1998

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Yl) (Tezli), Türkiye

1990 - 1994

1990 - 1994

Lisans

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2003

2003

Doktora

Göller Bölgesi ve Doğu Akdeniz Bölgesi Emys orbicularis (Testudinata: Emydidae) ve Mauremys rivulata (Testudinata: Bataguridae) Türlerinin Sistematik Durumu, Morfolojisi, Dağılışı, Üreme ve Beslenme Biyolojisi Üzerine Araştırmalar

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri, Biyoloji / Zooloji

1998

1998

Yüksek Lisans

Ege Bölgesi Emys orbicularis (Testudinata: Emydidae) ve Mauremys caspica (Testudinata: Bataguridae) Türlerinin Taksonomisi ve Biyolojisi Üzerine Araştırmalar

Ege Üniversitesi, Fen Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji / Zooloji

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Yaşam Bilimleri, Hayvan Biyolojisi, Sistematik Zooloji, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

2008 - 2013

2008 - 2013

Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

1997 - 2009

1997 - 2009

Araştırma Görevlisi

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Yönetimsel Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Ege Üniversitesi, Çevre Sorunları Uygulama Ve Araştırma Merkezi

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

2016 - 2018

2016 - 2018

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Ege Üniversitesi, Laboratuvar Hayvanları Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Yönetilen Tezler

2018

2018

Doktora

Ege ve İç Anadolu (Türkiye) Bölgelerinde Dağılış Gösteren Emys ve Mauremys Cinslerinin Genetik karşılaştırılması

AYAZ D.

M.Süleyman(Öğrenci)

2014

2014

Yüksek Lisans

Güllük körfezi ve civarının herpetofaunası

AYAZ D.

O.CUMHURİYET(Öğrenci)

2014

2014

Yüksek Lisans

Türkiye'de yaşayan Agamıdae familyası türlerinde "yağmur içme rain-harvesting" davranışının araştırılması

AYAZ D.

M.YENMİŞ(Öğrenci)

2013

2013

Yüksek Lisans

Kistik ekinokokkozisli hastaların tanı ve takibinin elisa ve WB yöntemleriyle değerlendirilmesi

ALTINTAŞ N. , AYAZ D.

E.GÜNEYSU(Öğrenci)

2013

2013

Doktora

Türkiye'deki laudakia stellio (Linnaeus, 1758) (Reptilia: Sauria: Agamidae) populasyonlarında yaş tayini ve uzun kemik histolojisi

AYAZ D.

M.KUMAŞ(Öğrenci)

2012

2012

Yüksek Lisans

Sinop Sarıkum tabiatı koruma alanı natrix tessellata(Ophidia:Colubridae) türünün morfolojik ve bazı biyolojik özellikleri

AYAZ D.

D.ERDEM(Öğrenci)

2012

2012

Yüksek Lisans

Yağmapınar (Karapınar, Konya)'da yaşayan Emys orbicularis (Emydıdae, testudınata)'in populasyon dinamiği

AYAZ D.

Y.BAYRAKCI(Öğrenci)

2011

2011

Yüksek Lisans

Ege bölgesinde yaşayan Blanus strauchi (Bedriaga, 1884) (Amphisbaenia: Blanidae) populasyonları üzerinde morfolojik bir araştırma

AYAZ D.

H.SERDAR(Öğrenci)

2011

2011

Yüksek Lisans

Manisa Sülüklü Göl Emys orbicularis (Linnaeus,1758) (Testudinata:Emydidae) populasyonunun üreme döneminde çeşitli kan parametrelerinin incelenmesi

AYAZ D.

A.ENSARİ(Öğrenci)

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2009

2009

Hematology of the Lycian Salamander, Lyciasalamandra fazilae

TOK C. V. , TOSUNOĞLU M., AYAZ D. , ÇİÇEK K. , GÜL Ç.

NORTH-WESTERN JOURNAL OF ZOOLOGY, cilt.5, ss.321-329, 2009 Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Amphibians of the Borçka-Karagöl Nature Park(Artvin / Turkey) and Vicinity

AFSAR M., AFSAR B., AYAZ D. , ÇİÇEK K. , TOK C. V.

IĞDIR ÜNİVERSİTESİFen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (FBED), cilt.8, ss.49-55, 2018

2013

2013

Camili Biyosfer Reserv Alanı’nın (Borçka, Artvin, Türkiye) herpetofaunası

AFSAR M., AYAZ D. , AFSAR B., ÇİÇEK K. , TOK C. V.

Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergsi, cilt.2, ss.41-49, 2013

2011

2011

Overwintering of hatchling Western Caspian Turtles Mauremys rivulata in Great Menderes Delta Turkey

AYAZ D. , ÇİÇEK K.

Boletín de la Asociación Herpetológica Española, cilt.22, ss.74-77, 2011

2005

2005

La Cistude d’Europe en Turquie

AYAZ D.

Manouria, cilt.8, ss.13-15, 2005

2005

2005

On specimens of Rana ridibunda Pallas , 1771 (Anura: Ranidae) Collected from Yağmapinar (Karapınar-Konya).

Tosunoğlu M., AYAZ D. , GÖÇMEN B.

Anadolu University Journal of Science and Technology, cilt.6, no.1, ss.55-59, 2005
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Two new records and updated distribution of Caucasian Parsley Frog, Pelodytes caucasicus Boulenger, 1896, in Turkey

ÇİÇEK K. , YAKIN B. Y. , AFSAR M., AYAZ D. , TOK C. V.

INTERNATIONAL MARINE FRESHWATER SCIENCES SYMPOSIUM PROCEEDINGS (MARFRESH2018), Antalya, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2018

2018

2018

Seyhan Deltası’nda Değişken Desenli Gece Kurbağasının Popülasyon Büyüklüğü

ÇİÇEK K. , OĞUZKAN C., BAYRAKCI Y. , AFSAR M., MERMER A. , AYAZ D. , et al.

24. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ, Manisa, Türkiye, 10 Eylül 2018, cilt.1, ss.1

2018

2018

Activity Pattern of European Pond Turtle from Mediterranean Turkey

AYAZ D. , BAYRAKCI Y. , ÇİÇEK K. , TOK C. V. , MUTLU H. S.

4th International Symposium on Euroasian Biodiversity, Kiev, Ukrayna, 03 Temmuz 2018, ss.161

2018

2018

Population Estimate of the European Pond Turtle from Göksu Delta, Southern Turkey

AYAZ D. , BAYRAKCI Y. , MUTLU H. S. , TOK C. V. , ÇİÇEK K.

4th International Symposium on Euroasian Biodiversity, Kiev, Ukrayna, 03 Temmuz 2018, ss.160

2018

2018

POTENTIAL THREATS AND CONSERVATION ACTIVITIES OF EUROPEAN GLASS LIZARD, PSEUDOPUS APODUS (PALLAS, 1775) INHABITING NORTHERN TURKEY

TOK C. V. , YAKIN B. Y. , AYAZ D. , ÇİÇEK K. , AFSAR M.

2. International Rating Academy Congress on HOPE, Çanakkale, Türkiye, 19 Nisan 2018, cilt.1, ss.135-141

2017

2017

Food composition of Levanten water frog, Pelophylax bedriagae Mediterranean Turkey

ÇİÇEK K. , BAYRAKCI Y. , AYAZ D.

Uluslararası Sağlık ve Çevre Kongresi (USCEK-2017), Adana, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2017

2017

2017

Population Dynamics of European Pond Turtle Emys orbicularis from Lake Gölhisar (Burdur/Turkey)

BAYRAKCI Y. , AYAZ D. , ÇİÇEK K. , TOK C. V.

1th International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, 4 - 06 Ekim 2017

2017

2017

Iğdır’xxın Çiftyaşar ve Sürüngenleri / Amphibians and Reptiles of Iğdır

CUMHURIYET O., İSMAİL İ. B. , ÇİÇEK K. , AYAZ D. , TOK C. V.

XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, 12 - 15 Eylül 2017

2017

2017

Iğdır’ın Çiftyaşar ve Sürüngenleri

Cumhuriyet O., İSMAİL BAYRYAM İ., ÇİÇEK K. , AYAZ D. , TOK C. V.

13. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, Edirne, Türkiye, 12 Eylül 2017, ss.212

2017

2017

Kars’xxın Çiftyaşar ve Sürüngenleri / Amphibians and Reptiles of Kars

İSMAİL İ. B. , CUMHURIYET O., ÇİÇEK K. , AYAZ D. , TOK C. V.

XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, 12 - 15 Eylül 2017

2017

2017

Comparative Eberth-Katschenko Layer Histomorphology of Four Anurans (Bufo bufo, Bufotes variabilis, Pelophylax bedriagae, Hyla savignyi)

MUTLU H. S. , KUMAŞ M., AKAT E. , YENMİŞ M., ÇİÇEK K. , AYAZ D.

XIII. Congress of Ecology and Enviroment With International Participation, Edirne, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2017

2017

2017

Afyonkarahisar İlinin Sürüngenleri

BAYRAKCI Y. , AYAZ D. , CİHAN D.

XIII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Edirne, Türkiye, 12 Eylül 2017, ss.162

2017

2017

Kars’ın Çiftyaşar ve Sürüngenleri

İSMAİL BAYRYAM İ., Cumhuriyet O., ÇİÇEK K. , AYAZ D. , TOK C. V.

13. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, Edirne, Türkiye, 12 Eylül 2017, ss.215

2017

2017

Ethnozoology and Conservation: A Prestudy on Human-Fauna Relationships

YENMİŞ M., AYAZ D. , BAYRAKCI Y.

Ecology 2017 International Symposium, 11 - 13 Mayıs 2017

2017

2017

Amphibians and Reptiles of Eskişehir

AYAZ D. , ÇİÇEK K. , TOK C. V.

Ecology 2017, 11 - 13 Mayıs 2017

2015

2015

Yağmur İçme Davranışında İklim Faktörünün Etkileri

YENMİŞ M., AYAZ D. , ÇİÇEK K. , ENGİN Ş. D.

XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Türkiye, 14 - 17 Eylül 2015

2015

2015

Akdeniz Bölgesi nde Benekli Kaplumbağa Emys orbicularis in Tür Eylem Planı

AYAZ D. , BAYRAKCI Y. , MUTLU H. S. , Cumhuriyet O., ÇİÇEK K. , TOK C. V. , et al.

XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Türkiye, 14 - 17 Eylül 2015

2015

2015

Bufo bufo ve Bufotes variabilis te Parotoid Bez Histolojisi Hakkında Bir Ön Çalışma

MUTLU H. S. , BAYRAKCI Y. , ÇİÇEK K. , AYAZ D. , MERMER A.

XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Türkiye, 14 - 17 Eylül 2015, cilt.1, ss.1

2015

2015

Reproductive ecology of the European Pond Turtle Emys orbicularis from Mediterranean Turkey

AYAZ D. , ÇİÇEK K. , BAYRAKCI Y. , TOK C. V.

5th International Symposium on Emys orbicularis, 19 - 21 Ağustos 2015, cilt.1, ss.1

2015

2015

Does the red eared slider Trachemys scripta elegans breed in Turkey

ÇİÇEK K. , AYAZ D.

2nd. Ecology and Evolutionary Biology Symposium, Türkiye, 6 - 07 Ağustos 2015

2015

2015

Conservation Activities of Emys orbicularis in the Mediterranean Region of Turkey

AYAZ D. , BAYRAKCI Y. , ÇİÇEK K. , TOK C. V.

35th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, Muğla, Türkiye, 19 - 24 Nisan 2015, cilt.1, ss.1

2013

2013

Levanten Ova Kurbağası, Pelophylax bedriagae’de Eş Seçimi: Bir Ön Çalışma

ÇİÇEK K. , AYAZ D. , TOK C. V. , Cumhuriyet O., BAYRAKCI Y.

11. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Samsun, Türkiye, 01 Ekim 2013, ss.264

2011

2011

Pelophylax bedriagae (Camerano, 1882) larvalarının morfolojisi üzerine bir ön çalışma

ÇİÇEK K. , AYAZ D. , AFSAR M., TOK C. V. , MERMER A.

10. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 04 Ekim 2011, ss.184

2011

2011

Kör Kertenkelenin (Blanus strauchi) potansiyel dağılışının tahmini

ÇİÇEK K. , AYAZ D. , Mutlu H. S.

10. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 04 Ekim 2011, ss.182

2011

2011

İki yaşamlı ve sürüngenlerin gizemli dünyası doğa eğitimi

ÇİÇEK K. , EREM E. , TOK C. V. , AYAZ D. , Ilgaz Ç.

10. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 04 Ekim 2011, ss.179

2011

2011

Türkiye’de tehlike altındaki kurbağa ve sürüngen türleri ve korunmaları

ÇİÇEK K. , AYAZ D. , TOK C. V.

10. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 04 Ekim 2011, ss.178

2011

2011

Çizgili Kaplumbağanın (Mauremys rivulata) besin içeriği üzerine bir ön çalışma

ÇİÇEK K. , AYAZ D.

10. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 04 Ekim 2011, ss.181

2011

2011

Gökçeada (Çanakkale) Pseudopus apodus popülasyonunu tehdit eden başlıca faktörler

TOK C. V. , ÇİÇEK K. , AYAZ D. , HAYRETDAĞ S., YAKIN B. Y.

10. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 04 Ekim 2011, ss.497

2011

2011

Mertensiella caucasica (Waga, 1876) larvalarının morfolojisi üzerine bir ön çalışma

ÇİÇEK K. , AFSAR M., AYAZ D.

10. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 04 Ekim 2011, ss.180

2011

2011

Nükleer Enerji Öncesi Sinop İli Omurgalı Faunası Üzerine Bir Derleme

BAYRAKCI Y. , Dinçaslan Y. E. , AYAZ D.

X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 04 Ekim 2011, ss.419

2010

2010

Kaplumbağalarda yaş tayini yöntemleri

AYAZ D. , ÇİÇEK K. , KUMAŞ M.

20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Denizli, Türkiye, 21 Haziran 2010, ss.787-788

2010

2010

Mauremys rivulata'nın (Geoemydidae: Testudines) İzmir populasyonunda plastron formülasyonu

AYAZ D. , ÇİÇEK K. , MUTLU H. S.

20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Denizli, Türkiye, 21 Haziran 2010, ss.785-786

2009

2009

Emys orbicularis'in Orta Anadolu populasyonunda juvenil morfolojisi

AYAZ D. , ÇİÇEK K.

9. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 07 Ekim 2009, ss.397

Kitap & Kitap Bölümleri

2015

2015

Biyoloji Tarihi ve Evrim

ARIKAN H. , AYAZ D.

Yazın Basın Yayın Matbaacılık Trz. Ltd.Şti., 2015

2011

2011

Omurgasızlar Biyolojisi Uygulama Kılavuzu

GÖÇMEN B. , Atatür M. K. , Budak A., MERMER A. , SAYIM ÖZKAN F. , ÇİÇEK K. , et al.

Ege Üniversitesi Yayınları, Fen Fakültesi Yayın No: 215, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova, İzmir, 2011

2004

2004

Hidrobiyoloji Laboratuar Klavuzu

SUKATAR A. , AYAZ D. , ŞENKARDEŞLER A. , YORULMAZ B.

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, İzmir, 2004

2003

2003

Biyologlar İçin Bilgisayar Kullanımı (Ders ve Uygulama Notu)

TOK C. V. , AYAZ D. , Kaya S.

Çanakkale Onsekiz Mart Ankara Üniversitesi, Çanakkale, 2003

1998

1998

İzmir Kültürpark Hayvanat Bahçesi

TOK C. V. , ATATUR M. K. , AYAZ D. , Üçüncü S., Malkoç H.

İzmir Büyükşehir Bel. Yay. Ve Tanıtım Hizmetleri Tic. A. Ş., İzmir, 1998

Bilirkişi RaporlarıAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 76

h-indeksi (WOS): 6