Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2017 Supercritical Water Gasification of Red Kidney Bean Sheels by Using Alkali Catalysts

  Çalışma Grubu

  Sarajevo, Bosna-Hersek

 • 2014 Bezelye Atıklarının Kritiküstü Su Gazlaştırılmasında Sıcaklığın ve Katalizörün Hidrojen ve Metan oluşumuna Etkisinin Araştırılması

  Katılımcı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2014 Gasification of Red Kidney Bean Shells in Supercritical Water by Usıng Mineral Catalysts

  Katılımcı

  Uşak, Türkiye

 • 2014 Supercritical water gasifıcation of Pea Shells by Usıng Mıneral Catalysts

  Çalışma Grubu

  Hania, Yunanistan