Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Ağustos 2019 Annals of Medical Research

    Hakemli Bilimsel Dergi

  • Ocak 2018 Aging

    SCI Kapsamındaki Dergi

  • Ocak 2016 Oncotarget

    SCI Kapsamındaki Dergi