Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Overin Brenner tu¨mo¨ru¨: Tek merkez deneyimi

Ege Tıp Dergisi, cilt.58, sa.1, ss.59-63, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gebelikte Persiste Eden Adneksiyal Kitlelerin Tersiyer Merkez Sonuçları

Kocaeli Medical Journal, cilt.8, sa.2, ss.72-77, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Overin Brenner tümörü: Tek merkez deneyimi

ege tıp dergisi, cilt.58, sa.1, ss.59-63, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Gebelikte unilateral akut non-hemorajik adrenal infarkt, olgu sunumu

6. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, 26 - 27 Aralık 2020

Vulvar tutulumlu langerhans hu¨creli histiyositoz

1st International & XVIth National Gynecologic Oncology Congress, Antalya, Türkiye, 21 Kasım 2018, ss.208

Over karsinomlarında barsak perforasyonu

1st International & XVIth National Gynecologic Oncology Congress, Antalya, Türkiye, 21 Kasım 2018, ss.198