Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Determination of the Dynamic Characteristics of Frame Structures with Non-uniform Shear Stiffness

IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING, cilt.44, sa.1, ss.37-47, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A method for dynamic analysis of frame-hinged shear wall structures

EARTHQUAKES AND STRUCTURES, cilt.11, sa.1, ss.45-61, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Free Vibration Analysis of the Tube-in-Tube Tall Buildings with the Differential Transform Method

ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING, cilt.17, sa.9, ss.1271-1279, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Free Vibration Analysis of a Thin-Walled Beam with Shear Sensitive Material

MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Modified finite element-transfer matrix method for the static analysis of structures

Structural Engineering And Mechanics, cilt.43, ss.761-769, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

VIBRATION ANALYSIS OF ASYMMETRIC SHEAR WALL- FRAME STRUCTURES USING THE TRANSFER MATRIX METHOD

IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING, cilt.36, ss.1-12, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

VIBRATION ANALYSIS OF ASYMMETRIC-PLAN FRAME BUILDINGS USING TRANSFER MATRIX METHOD

MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL APPLICATIONS, cilt.15, sa.2, ss.279-288, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An approximate method for lateral stability analysis of wall-frame buildings including shear deformations of walls

SADHANA-ACADEMY PROCEEDINGS IN ENGINEERING SCIENCES, cilt.35, sa.3, ss.241-253, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

AN APPROXIMATE METHOD FOR STATIC AND DYNAMIC ANALYSES OF MULTI-BAY COUPLED SHEAR WALLS

STRUCTURAL DESIGN OF TALL AND SPECIAL BUILDINGS, cilt.18, sa.1, ss.1-12, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

CHANGES OF ELASTIC MODULUS OF MASONRY STRUCTURES DUE TO DIFFERENT DAMAGE RATIOS

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, cilt.38, sa.2, ss.757-767, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A Method for Determination of the Fundamental Period of Layered Soil Profiles

JOURNAL OF APPLIED AND COMPUTATIONAL MECHANICS, cilt.3, sa.4, ss.267-273, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Çok Katlı Yapıların Sürekli Sistem Hesap Modeline Göre Dinamik Analizi İçin Pratik Bir Yöntem

Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, cilt.23, ss.65-77, 2005 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tuğla Yığma Bir Yapının Elastisite Modülünün Farklı Yaklaşımlarla Belirlenmesi

International Hezarfen Congress of Science, Mathematics and Engineering, İzmir, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2019, ss.358-369

Konak Yalı Camisinin Deprem Davranışının İncelenmesi

İİzmir Afet Rriskini Azaltma Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2009, cilt.1, ss.211-221

An Approximate Method For Stability Analysis of Braced Planar Frames Using Fishbone Model

5th Archeng-2008 International Architecture and Engineering Symposiums, Gemi Konağı, Kıbrıs (Kktc), 27 Kasım 2008, ss.135-138

A Method For Forced Vibration Analyis of Multi Bay Coupled Shear Walls

5 th Archeng International Architecture and Engineering Symposiums, Gemi Konağı, Kıbrıs (Kktc), 27 Kasım 2008, ss.130-134

Evaluation of the Models Used In the Analysis of Shear Walls

International Congress on Advances in Civil Engineering, FAMAGUSTA, 11 - 17 Eylül 2008, cilt.1, ss.391-398

Deprem Etkisi Altındaki Yapılar İçin İndirgenmiş Modelleme Yöntemi

Altınca Ulusal Deprem mühendisliği konferansı, İstanbul, Türkiye, 16 - 20 Kasım 2007, cilt.1, ss.125-131

Betonarme Yapılarda beton Sınıfının Taşıyıcı Sistem Davranışına Etkisi

Deprem Sempozyumu Kocaeli 2005, Kocaeli, Türkiye, 23 - 25 Mart 2005, cilt.1, ss.506-511

Sigalov Yaklaşımı İle Çok Katlı Perde-Çerçeve Sistemlerin Statik ve Dinamik Analizi

Deprem Sempozyumu Kocaeli 2005, Kocaeli, Türkiye, 23 - 25 Mart 2005, cilt.1, ss.577-583

Deprem Etkisinden Yalıtımış Yapıların Sürekli Sistem Hesap Modeline Göre Dinamik Analizi

Altıncı Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2004, cilt.1, ss.260-269

Kule Tipi Yapıların Taşıma Matrisi İle Statik ve Dinamik Analizi

Altıncı Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2004, cilt.1, ss.251-259