Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Magnetorotational instability in diamagnetic, misaligned protostellar discs

MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, cilt.491, ss.5481-5488, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

A new model for heating of the Solar North Polar Coronal Hole

MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, cilt.467, ss.133-144, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Mean-field dynamo action from delayed transport

MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, cilt.441, ss.116-126, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

A mean field dynamo from negative eddy diffusivity

MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, cilt.432, ss.1651-1657, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

THE ANISOTROPIC TRANSPORT EFFECTS ON DILUTE PLASMAS

ASTROPHYSICAL JOURNAL, cilt.731, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

MHD waves in the solar north polar coronal hole

ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN, cilt.331, ss.716-724, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Finite Larmor radius effects on weakly magnetized, dilute plasmas

MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, cilt.404, ss.830-836, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Influence of the diamagnetic effect on the magnetorotational instability in accretion discs

MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, cilt.377, ss.1245-1262, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

STEM Education on Astronomy and Space Sciences for Primary Schools

4th International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2019), Antalya, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2019, ss.734

Diyamanyetik Gezegen Oluşum Disklerinde Manyetik Dönme Kararsızlığı

Yüksek Enerji Fiziği, Astrofizik ve Kozmoloji Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 30 Ocak 2019, ss.37

Diyamanyetik Disklerde Manyetik Dönme Kararsızlığı

Yüksek Enerji Fiziği, Astrofizik ve Kozmoloji Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 08 Şubat 2018, ss.36

Heating and Accelerating of Minor Ions in Solar North Coronal Hole Plasma

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, ss.528-532

Gyroviscous Magnetorotational Instability In a CollisionlessPlasma

2nd InternaƟ onal Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), 25 - 27 Ekim 2017

Gyroviscous Magnetorotational Instability In a CollisionlessPlasma with Thermal Heat Fluxes

2nd InternaƟ onal Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), 25 - 27 Ekim 2017

The Gyroviscous Magnetorotational Instability with ViscousHeat Flux

2nd InternaƟ onal Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), 25 - 27 Ekim 2017

Effect of the Coulomb Thermal Conduction on the Gyroviscous Magnetorotational Instability

III INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES (ICENS), 3 - 07 Mayıs 2017

Effects of the viscosity and thermal conductivity tensors on the gyroviscous magnetorotational instability

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Türkiye, 26 Ekim 2016, ss.4168-4174

Gyroviskoz Kararsızlıkta Ortaya Çıkan Dalga Modlarının Fiziksel Yapısı

XVIII. Ulusal Astronomi ve Uzay Bilimleri Kongresi, Türkiye, 27 Ağustos - 01 Eylül 2012, ss.129-134

Kuzey Güneştacı Deliğinde MHD Dalgalarının Sönümlenmesi

XVIII. Ulusal Astronomi Toplantısı, Malatya, Türkiye, 27 Ağustos 2012, ss.113-119

Stres Tensörünün Manyetikhidrodinamik Denklemlere Katkısı

İzmir Yüksek Enerji Fiziği ve Uygulamaları Çalıştayı, Türkiye, 19 - 23 Haziran 2012

Güneştacı Deliğinde 2.25 Güneş Yarıçapı Uzaklığına Değin Sönümlenme Uzunluk Ölçekleri

İzmir Yüksek Enerji Fiziği ve Uygulamaları Çalıştayı, İzmir, Türkiye, 19 Haziran 2012, ss.66

Seyreltik Plazmada Yönbağımlı Taşınım Etkileri

XVII. Ulusal Astronomi Kongresi, Türkiye, 31 Ağustos - 04 Eylül 2010

Seyreltik Plazmada Gyroviskoz Kararsızlığın Özellikleri

XVII. Ulusal Astronomi Kongresi, Türkiye, 31 Ağustos - 04 Eylül 2010

Kuzey Günestacı Deliğinin Isıtılması

XVII. Ulusal Astronomi Kongresi, Türkiye, 31 Ağustos - 04 Eylül 2010

Gökada Kümelerinde Soğuyan Akış Problemi

Astrofizikte Manyetik ve Hidrodinamik Süreçler 1. Çalıştayı, Türkiye, 1 - 03 Şubat 2010, ss.56-62

Toplanma Disklerinde Manyetik Dönme Kararszılığı

Astrofizikte Manyetik ve Hidrodinamik Süreçler 1. Çalıştayı, Türkiye, 1 - 03 Şubat 2010

Dynamics of the twisted magnetic flux tube in the astrophysical jets

7. Microquasar Workshop: Microquasars and Beyond, Proceedings of Science, 1 - 05 Eylül 2008 identifier

Toplanma Disklerinde Manyetik Dönme Kararsızlığı Üzerindeki Sonlu Larmor Yarıçapı Etkisi

XIV. Ulusal Astronomi Kongresi, Türkiye, 31 Ağustos - 04 Eylül 2004, ss.319-322

Görünmeyen Evren Görüntülendi

Mantık, Matematik ve Felsefe V. Ulusal Sempozyumu: Bilim ve Sanat, İzmir, Türkiye, 11 Eylül 2007, ss.157-166

Güneştacı Plazmasında Manyetik Alana Dik Yönde Isı İletkenliği

XV. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 28 Ağustos 2006, ss.621-633

Karmakarışıklık

Mantık, Matematik ve Felsefe II. Ulusal Sempozyumu: Kaos, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2004, ss.121-132

Kozmik Toplanma Disklerinde Durgun Yavaş Dalgalar

XXII. Fizik Kongresi, Türkiye, 14 - 17 Eylül 2004, ss.303

Magnetorotational Instability in Accretion Disks

Proceedings of the Astrophysics Workshop: New Directions for Close Binary Studies: The Royal Road to the Stars, 24 - 28 Haziran 2002 Creative Commons License identifier identifier identifier

Diğer Yayınlar