Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Akıllı Telefonlar ve Marka Değeri Algıları Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

International Journal of Social Research, cilt.8, ss.730-742, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Halkla İlişkilerde İlişkisel Yaklaşım Alan Öğrencilerinin İlişki Boyutlarına Yönelik Algıları

The Journal of Academic Social Science Studies, ss.357-372, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akıllı Ürünleriyle Nano Yeniliği Gençlerin Nanoteknoloji Farkındalığı Fayda Risk Algıları

Uluslararası İnsanbilimleri Dergisi, cilt.12, ss.274-297, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Collaborative Sustainability Analyzing Economic and Social Outcomes in the Context of Cittaslow

Business and Economics Research Journal, cilt.6, ss.125-144, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

From Online Public Relations to E Health Interactivity Website Performance of University Hospitals in Turkey

International Journal of Social Research, cilt.7, ss.630-638, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Frames about Nanotechnology Agenda in Turkish Media, 2005-2009

World Academy of Science, Engineering and TechnologyInternational Journal of Industrial and Manufacturing Engineering, cilt.4, ss.341-348, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SEYMM – Social Entrepreneurship for Young Community Media Makers

5th International Conference in Communication and Media Studies, Kıbrıs (Kktc), 8 - 09 Kasım 2018

Social Entrepreneurship for Young Community Media Makers

5th International Conference in Communication and Media Studies, Kıbrıs (Kktc), 8 - 09 Kasım 2018

Zines As An Alternative Media: An Analysis on Female Zinsters in Turkey

XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 25 - 27 Ocak 2017

Scientists from the Academician s Point of View Perceptions Images and Media

14th International Public Communication of Science and Technology (PCST) Conference, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2016, ss.107

Scientist From The Academician s Point of View Perceptions Images And Media

PCST 2016 14th Public Communication of Science and Technology (PCST) Conference: The Global Conference on Science Communication, 26 - 28 Nisan 2016

Technology Based Sustainable Communication in Stakeholder Voluntarism SeferiKart Project

4th World Conference on Business, Economics and Management, WCBEM, Aydın, Türkiye, 30 Nisan - 02 Mayıs 2015, ss.1124-1129

Moda ve Reklam İlişkisinde Grafik Tasarım Değeri Basılı Moda Reklamlarına Göstegebilimsel Yaklaşım

I. Uluslararası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2012, ss.80

Nanotechnology Agenda In Turkey 2005 2009

ICNOP 2010 - Rome, Roma, İtalya, 28 - 30 Nisan 2010, ss.324-332

Frames about Nanotechnology Agenda in Turkish Media

ICNOP 2010: Internatıonal Conference on Nanotechnology, Optoelectronics And Photonics, ROMA, İtalya, 28 - 30 Nisan 2010, ss.324-332

Kurumsal Duygusal Zeka ve Takımdaşlık

Uluslararası Duygusal Zeka ve İletişim Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2007, ss.852-864

Kitap & Kitap Bölümleri

To Be or Not to Be (Green): Does Communication Experts’ Environmental Sensitivity Affect their Marketing Communication Plans?

Handbook of Engaged Sustainability, Dhiman, S., Marques, J., Editör, Springer, London/Berlin , Londra, ss.1-49, 2018

Zines as Alternative Media: An Analysis Female Zinster in Turkey

Communications and Media Researches, Arslan Hasan, İçbay Mehmet Ali, Ruggiero Christian, Editör, e-bwn, ss.219-233, 2017

Sanal Ortamda Duygular:Bireyler, Topluluklar ve Sanal takımlar

Kalbin Yolu Bir Sosyal Yaşamdan Kurumsal Yaşama İletişim Kodları ve Duygular, Gaye EREL, Ebru B. GÜZELOĞLU, Editör, LİTERATÜRK AKADEMİA, Konya, ss.180-210, 2015

Pazarlama İletişimi ve Medya

Medya Planlama, GÖZTAŞ AYLİN, Editör, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI, Erzurum, 2014

Kurumun İletişimi Olarak Kurumsal Kimlik ve Tasarımı

Görsel İletişim Tasarımı, GÜZELOĞLU, Cem, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğetim Fakültesi Yayınları, Erzurum, ss.212-230, 2013

Halkla İlişkilerde Eylem ve Tepki Stratejileri

Stratejik Halkla İlişkiler Yönetimi, GÖZTAŞ, AYLİN, TOPSÜMER, FÜSUN, Editör, SEÇKİN YAYINCILIK, Ankara, ss.257-284, 2012

Halkla İlişkilerde Araştırma Uygulamaları ve Yeni Medya Araştırma Pratikleri

Stratejik Halkla İlişkiler Yönetimi, GÖZTAŞ, AYLİN, TOPSÜMER, FÜSUN, Editör, SEÇKİN YAYINCILIK, Ankara, ss.109-142, 2012

Bireylerden Kurumlara Sosyal Medyada İletişim

Stratejik Pazarlama İletişimi Temel Kavramlar, BABACAN, E., GÖZTAŞ, A., TOPSÜMER, F., Editör, GAMA YAYINLARI, İzmir, ss.177-199, 2011

Yöndeş Teknolojiler: Bireyler, İhtiyaçları, Çelişkiler

Tüketici Yazıları II, BABAOĞLU, MÜBERRA, ŞENER, ARZU, Editör, HACETTEPE ÜNİV TÜPADEM YAYINLARI, Ankara, ss.85-101, 2010

Changing Gender Roles in Turkish Raki Advertisements

Marketing Management From Theory to Implementation, Veloutsou, Cleopatra , Editör, ATINER, ATİNA, ss.181-194, 2009 identifier identifier identifier

Rekabet Stratejisi Olarak Farklılaşma ve Halkla İlişkiler

Farklılaşma Çağında Kurumsal Başarıyı Yakalamak Halkla İlişkiler Pazarlama, YURDAKUL, Nilay, Editör, NOBEL YAYINLARI, Ankara, ss.145-162, 2008

Değişim Mühendisliği Sürecinde Halkla İlişkiler

Farklılaşma Çağında Kurumsal Başarıyı Yakalamak Halkla İlişkiler Pazarlama İletişim, YURDAKUL, NİLAY BAŞOK, Editör, NOBEL YAYINLARI, Ankara, ss.33-50, 2008