Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Algirdas Julien Greimas'ın Biyografisine Giriş (1917-1992) (Çeviri)

Dilbilim: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Dergisi, cilt.1, ss.23-53, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye Türkçesinde Bir Edatlaşma Örneği Olarak ”adına”

Dil Araştırmaları, ss.203-212, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oğuz ve Türk Sözleri Üzerine Notlar (Çeviri)

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, ss.33-40, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kül Tegin mi Köl Tegin mi? (Çeviri)

DİL ARAŞTIRMALARI, cilt.19, ss.209-214, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çuvaşların Dilinin Kısa Grameri (Çeviri)

Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.94-108, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türklerin Çince Adı Tou'kiue Sözünün Kökeni Hakkında (Çeviri)

Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.220-222, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Metinlerin ve İmajların Analizinde Kullanılacak Araçlar: Uygulamalı Göstergebilime Giriş

Yeni Türk Edebiyatı: Hakemli Altı Aylık İnceleme Dergisi, ss.230-236, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye’de İşaret Dilinin Öğretimi: Gözlemler ve Öneriler

XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2019, ss.576-582

Türkiye Türkçesinin Yeni Zarf-Fiil Yapıları ve Bu Yapıların Türkçe Öğretimindeki Yeri

Uluslararası Toplum ve Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2019, ss.194-203

Türk İşaret Dili Sözlüklerinin Karşılaştırmalı Bir İncelemesi

X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 17 - 19 Ekim 2018, ss.918-928