Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Vigour Test for Sweet Corn:Single Count Radicle Emergence

Seed Scince and Archaeobotanical Research in Anatolia, 23 - 27 Eylül 2019

Türkiye Yüksek Öğretiminde Tohumculuk Eğitimi

Türkiye 6.Uluslaraarası katılımlı Tohumculuk Kongresi, 10-13 Eylül 2018. Niğde, Niğde, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2018, ss.23-31

Bazı mevsimlik süs Bitkisi Tohumlarında Çimlenmeyi İyileştirici Uygulamalar

Türkiye 6.Uluslaraarası katılımlı Tohumculuk Kongresi, 10-13 Eylül 2018. Niğde, Niğde, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2018, ss.233-238

An Approach to Dormancy Breaking Techniques of Crop Seeds

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF), Kastamonu, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017

Effect of seeding rate on fruit yield and essential oil content of non-chemcial anise (Pimpinella ansium L.) cultivation

Workshop on Plant Products Chemistry & International symposium on Medicinal and Aromatic Plants, İzmir, Türkiye, 04 Temmuz 2013, ss.49