Doç.Dr.

EBRU YEŞİM ÖZKAN


Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü

Eğitim Bilgileri

2012 - 2016

2012 - 2016

Doktora

Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü, Türkiye

1997 - 2000

1997 - 2000

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü, Türkiye

1991 - 1995

1991 - 1995

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2008

2008

Doktora

İzmir iç körfezi'nde sedimentte nutrient akışlarının belirlenmesi

Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü

2000

2000

Yüksek Lisans

Kıyısal Bölgenin Jeolojik ve Oseanolojik Kriterlere Göre Yasal ve Bilimsel Tanımlarının Karşılaştırılması

Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü

Araştırma Alanları

Deniz Biyolojisi, Yaşam Bilimleri, Çevre Biyolojisi, Çevre Kirliliği, Ekoloji, Diğer, Hidrobiyoloji, Biyolojik Oşinografi, Diğer, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü

2008 - 2013

2008 - 2013

Diğer

Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi , Temel Bilimler Bölümü

1999 - 2008

1999 - 2008

Araştırma Görevlisi

Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Su Kalitesi ve Kontrolü

Lisans

Lisans

Fiziksel Oseanoloji

Lisans

Lisans

FİZİK

Lisans

Lisans

ÇEVRE VE SU KİRLİLİĞİ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

JEOLOJİK OSEANOLOJİ

Lisans

Lisans

Çevre ve Su Kirliliği

Yönetilen Tezler

2018

2018

Yüksek Lisans

İzmir Körfezi’nde Fitoplankton Topluluğunda Ağır Metal Akümülasyonu

Özkan E. Y. (Danışman)

G.Karatepeli(Öğrenci)

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Determination of sedimentation rates in Izmir Bay using Pb-210 radionuclide

İÇHEDEF M. , YENER G., BÜYÜKIŞIK H. B. , ÖZKAN E. Y.

NUCLEAR SCIENCE AND TECHNIQUES, cilt.28, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2012

2012

Examination of reactive phosphate fluxes in an eutrophicated coastal area

ÖZKAN E. Y. , BUYUKISIK B.

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, cilt.184, ss.3443-3454, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2012

2012

A New Assessment of Heavy Metal Contaminations in an Eutrophicated Bay (Inner Izmir Bay, Turkey)

Ozkan E. Y.

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.12, ss.129-141, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2008

2008

Nutrient dynamics between sediment and overlying water in the inner part of Izmir Bay, Eastern Aegean

ÖZKAN E. Y. , KOCATAS A., BUYUKISIK B.

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, cilt.143, ss.313-325, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2008

2008

The influence of changes in nutrient ratios on several biological processes in Inner Bay of Izmir

Oezkan E. Y. , Bueyuekısık B., Koray T., Sabancı F.

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.8, ss.103-114, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Assessment of metal pollution in sediments along the Sinop peninsula of the Black Sea

Bat L., Özkan E. Y. , Büyükışık H. B. , Öztekin H. C.

International Journal of Marine Science, cilt.7, ss.205-213, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

PRIMARY PRODUCTIVITY AND MICROZOOPLANKTON GRAZING IN SOUTH EASTERN BLACK SEA COASTAL REGION

ÖZKAN E. Y. , BUYUKISIK B.

Pakistan Journal of Marine Sciences, cilt.25, ss.1-13, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

The contamination status of trace metals in Sinop coast of the Black Sea Turkey

Bat L., Özkan E. Y. , Öztekin H. C.

Caspian Journal of Environmental Sciences, cilt.13, ss.1-10, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)
Link

2012

2012

Recent changes in the physicochemical parameters of the Black Sea

ÖZKAN E. Y. , BUYUKISIK B.

TURKİSH JOURNAL OF ENGİNEERİNG AND ENVİRONMENTAL SCİENCES, cilt.36, ss.153-160, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

Küçük Menderes Nehri Ölçüm Ağı Tasarımı ve Su Kalite Değişkenlerinin İrdelenmesi Çalışması

ÖZKAN E. Y.

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, cilt.23, ss.361-369, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2005

2005

Kıyısal Bölgenin Jeolojik ve Oseanografik Kriterlere Göre Bilimsel ve Yasal Tanımlarının Karşılaştırılması

ÖZKAN E. Y. , KOCATAS A., BÜYÜKIŞIK H. B.

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, cilt.22, ss.241-249, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

. The biogeochemical process associated with carbonate precipitation in West and East Basins of Black Sea

Özkan E. Y.

1st INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BIODIVERSITY RESEARCH, Çanakkale, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, ss.585-593

2018

2018

Deep Sea – New Sensing Approach to Marine Environmental, Fisheries and Aquaculture Monitoring

SOYKAN O. , ÖZKAN E. Y. , TOLON M. T. , ALTINELATAMAN C. , BÜYÜKIŞIK H. B. , TOKAÇ A.

13th International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences - Balıkçılık ve Akuatik Bilimler (FABA 2018), Ankara, Türkiye, 21 - 23 Kasım 2018, ss.299-302
Link

2018

2018

The biogeochemical factors which the Rsi fluxes from resuspended sediments in the Aegean Sea (İzmir Bay)

ÖZKAN E. Y.

Ecology 2018 International Symposium, Kastamonu, Türkiye, 20 Haziran 2018, ss.1

2018

2018

Determination of Environmental Effects and Contribution on Diving Tourism of Wrecks Used as Artificial Reefs

ÖZKAN E. Y.

Ecology 2018 International Symposium, Kastamonu, Türkiye, 20 Mayıs 2018, ss.1

2018

2018

Karaburun Yarımadası Kıyısal Sularında Çözünmüş ve Partikül Civanın Tespiti

ÖZKAN E. Y.

Deniz Bilimleri konferansı, İzmir, Türkiye, 09 Mayıs 2018, ss.1

2017

2017

Phytoplankton Growth and Microzooplankton Grazingin the Karşıyaka (izmir Bayy, Turkey)

KUTLU B., ÖZKAN E. Y. , BÜYÜKIŞIK H. B.

INTERNATIONAL İSKENDERUN BAY SYMPOSIUM PROCEEDINGS, Hatay, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017

2016

2016

İZMİR KÖRFEZİNDE KARBONAT ÇÖKELİMİ

ÖZKAN E. Y. , BÜYÜKIŞIK H. B. , BUYURGAN ö., KONTAŞ A.

ODTÜ türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

2016

2016

DOĞU KARADENİZ KIYI BÖLGESİNDE BİRİNCİL ÜRETİM VE MİKROZOOPLANKTON OTLAMASI

ÖZKAN E. Y. , BÜYÜKIŞIK H. B. , BUYURGAN Ö.

ODTÜ Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

2015

2015

Suyun Hayatımızdaki Önemi konulu sunum

ÖZKAN E. Y.

İsmail ŞekipUysal Orta Okulu Su Kaşifi adlı proje, Türkiye, 14 Mayıs 2015

2015

2015

İzmir İç Körfezinin kirlilik durumu

ÖZKAN E. Y.

Dokuz Eylül Rotary Kulübü, Türkiye, 12 Mart 2015

2011

2011

“Karadeniz sedimentlerinde ağır metaller

ÖZKAN E. Y.

FABA 2011 Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 07 Eylül 2011, ss.1

2010

2010

Biological Effects of Black Sea sediments on sea urchin embriyonic development

ÖZKAN E. Y.

SETAC Europe: 20th Annual Meeting, Science and Technology for Environmental Protection,, Seville, İspanya, 23 Mayıs 2010, ss.1

2009

2009

Sulak alanların önemi ve Türkiye'deki sulak alanlar

ÖZKAN E. Y.

IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 07 Ekim 2009, ss.1

2009

2009

Güney Karadeniz Sularında T/S Analizleri

ÖZKAN E. Y.

IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi,, Nevşehir, Türkiye, 07 Ekim 2009, ss.1

2009

2009

İzmir İç Körfezi'nde sediment/su arayüzeyinden reaktif fosfat akışlarının incelenmesi

ÖZKAN E. Y.

XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu,, Rize, Türkiye, 01 Temmuz 2009, ss.1

2007

2007

Sedimentation rates in the inner part of Izmir Bay

Özkan E. Y.

38th CIESM, İstanbul, Türkiye, 09 Nisan 2007, ss.22

2006

2006

Determination of sedimentation rates in Izmir Bay by Pb210 dating technique

Özkan E. Y.

International In-situ Nuclear Metrology as a tool for Radioecology, Aydın, Türkiye, 06 Eylül 2006, ss.1

2005

2005

Zooplankton Grazing in Homa Lagoon (Aegean Sea)

BÜYÜKIŞIK H. B. , ÖZKAN E. Y. , Yürür E. E. , Kükrer S., Sapancı M., YAZICI KAYA Z. I. , et al.

X. European Ecological Congress, Aydın, Türkiye, 08 Kasım 2005, ss.39

2005

2005

Gediz Nehir Havzasının Ekolojisi ve Kalite Gözlem Analizi

ÖZKAN E. Y.

XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 01 Eylül 2005, ss.1

2001

2001

Gediz Deltasında Biojeokimyasal Parametrelerin Yer ve Zamana Göre Değişimleri

BÜYÜKIŞIK H. B. , EGEMEN Ö., SUNLU U. , SUNLU S., BAŞARAN A. , ŞİŞMAN AYDIN H. G. , et al.

XI. SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU. 4-6 Eylül 2001 HATAY, Türkiye, 4 - 06 Eylül 2001

2001

2001

Ege Denizi kıyılarında gözlenen deniz seviyesi değişimlerine yeni bir örnek: Aliağa kıyı erozyonu

ÖZKAN E. Y.

Türkiye'nin Kıyı ve Deniz alanları III. Ulusal Konferansı, İstanbul, Türkiye, 26 Haziran 2001, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Progressive Engineering Practices in Marine Resource Managment

Bat L., Özkan E. Y.

Heavy Metal Levels in Sediment of the Turkish Black Sea Coast, Ivelina Zlateva,Violin Raykov,Nikola Nikolov, Editör, IGI Global, Florida, ss.86-107, 2019

2013

2013

Waste water- Treatment Technologies and Recent Analytical Developments

BÜYÜKIŞIK H. B. , ÖZKAN E. Y. , SUNLU U.

Nutrient fluxes and their Dynamics in the Inner Izmir Bay Sediments (Eastern Aegean Sea), Fernando S., Einschlag G., Editör, Intech-Open Access Publisher, Shanghai, ss.173-187, 2013
Link

Desteklenen Projeler

2013 - 2014

2013 - 2014

Karadeniz Kirlilik İnceleme İşi, TRSİM Mühendislik Danışmanlık Eğt. Yaz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje

ÖZKAN E. Y.

2009 - 2011

2009 - 2011

Fethiye Bölgesi - Fethiye Körfezi Yat Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi Projesi

Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje

ÖZKAN E. Y.

2008 - 2009

2008 - 2009

İskenderun (Sugözü) Enerji Santrali Etki Alanı Deniz Ekolojisi İzleme Çalışması. Çevre Etki Değerlendirme Ön Araştırma Raporu,

Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje

ÖZKAN E. Y.

2007 - 2008

2007 - 2008

Bandırma doğalgaz Kombine Çevrim santrali Deniz Alanı Hakkında Ekolojik Rapor

Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje

ÖZKAN E. Y.

2004 - 2005

2004 - 2005

Ertuğ Balık Üretim Tesis Gıda ve Tarım İşletmeleri sanayi ve Ticaret A.Ş. ince İzmir Dikili İlçesi Çandarlı Beldesine Bağlı Denizköy Karada civarında Ön ÇED Çalışması

Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje

ÖZKAN E. Y.

2004 - 2005

2004 - 2005

Urban Yatçılık ve Su Ürünleri Sanayi Tic. Ltd. Şti. nin Karaburun İlçesi, Gerence Körfezi Tesis Etmeyi Planladığı Çipura-Levrek Üretim İşletmesi Ön ÇED Çalışması

Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje

ÖZKAN E. Y.

2004 - 2005

2004 - 2005

İzmir Dikili İlçesi Hayıtlı Koyu Mevkiinde Yeralan Ege Su Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Tesislerinde Ön ÇED Çalışması

Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje

ÖZKAN E. Y.

2004 - 2005

2004 - 2005

Modoğan Su Ürürnleri ve Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş. nin Üretim Kapasitesini Arttırma Projesi Ön ÇED Çalışması

Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje

ÖZKAN E. Y.

2002 - 2003

2002 - 2003

Akua-Dem Ildırı (Çeşme) Orkinos Yetiştirme Tesisi Ön ÇED Araştırma Raporu

Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje

ÖZKAN E. Y.

2001 - 2003

2001 - 2003

Investigation on the Lava motion, subaerial/submarine landslide and tsunami generation in Stromboli

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

ÖZKAN E. Y.

2001 - 2002

2001 - 2002

Yat limanına Ek Alaçatı Balıkçı Barınağı Tarama Faaliyetlerinin Etkileri Ön ÇED Projesi.

Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje

ÖZKAN E. Y.

2001 - 2002

2001 - 2002

ilknak (Çandarlı) Su Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Kapasite Arttırımı için Ön ÇED Projesi

Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje

ÖZKAN E. Y.

2001 - 2002

2001 - 2002

İskenderun Körfezi (Sugözü) Deniz Ekolojisi Projesi

Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje

ÖZKAN E. Y.

2001 - 2001

2001 - 2001

Samsun Tekkeköy Deniz Ekolojisi Araştırmaları,

Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje

ÖZKAN E. Y.

2001 - 2001

2001 - 2001

Güllük Limanı Dip Taraması Ön ÇED Araştırması

Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje

ÖZKAN E. Y.

2000 - 2001

2000 - 2001

Ildır Koyu'nda (Çeşme) Kurulması Planlanan Tesisin Yeralacağı Bölgede Deniz Ekolojisi Araştırmaları

Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje

ÖZKAN E. Y.

Bilimsel, Dernek Organizasyon ve Kuruluşlarındaki Üyelikler / Görevler

1999 - Devam Ediyor

1999 - Devam Ediyor

Üye

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

Mayıs 2019

Mayıs 2019

1st INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BIODIVERSITY RESEARCH

Çanakkale

Haziran 2018

Haziran 2018

Ecology 2018 International Symposium

Kastamonu

Mayıs 2018

Mayıs 2018

III. Ulusal Deniz bilimleri Konferansı

Kahramanmaraş

Ekim 2017

Ekim 2017

INTERNATIONAL İSKENDERUN BAY SYMPOSIUM

Hatay

Eylül 2016

Eylül 2016

Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, 2016 Konferansı,

Ankara

Haziran 2015

Haziran 2015

18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

İzmir

Kasım 2011

Kasım 2011

VI. International Symposium on Ecology and Environmental Problems

Antalya

Ekim 2011

Ekim 2011

XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

Antalya

Eylül 2011

Eylül 2011

FABA 2011 Sempozyumu, Fisheries and Aquatic Sciences

Samsun

Mayıs 2010

Mayıs 2010

SETAC Europe: 20th Annual Meeting, Science and Technology for Environmental Protection,

Sevilla

Mayıs 2010

Mayıs 2010

CIESM

Venice

Ekim 2009

Ekim 2009

IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi

Nevşehir

Temmuz 2009

Temmuz 2009

XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

Rize

Ekim 2008

Ekim 2008

VIII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi

Girne

Eylül 2008

Eylül 2008

38th WEFTA Meeting,

Florence

Nisan 2007

Nisan 2007

CIESM

İstanbul

Eylül 2006

Eylül 2006

International In-situ Nuclear Metrology as a tool for Radioecology

İzmir

Kasım 2005

Kasım 2005

X. European Ecological Congress,

Eylül 2005

Eylül 2005

XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu,

Çanakkale

Eylül 2005

Eylül 2005

IX. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi,

İzmir

Eylül 2003

Eylül 2003

XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

Elazığ

Ekim 2001

Ekim 2001

XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

Hatay

Haziran 2001

Haziran 2001

Kıyı ve Deniz alanları III. Ulusal Konferansı

İstanbul

Bilimsel Hakemlikler

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

Kastamonu Üniversitesi, Türkiye

TÜBİTAK Projesi

2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, İnönü Üniversitesi, Türkiye

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

İstanbul Üniversitesi, Türkiye

TÜBİTAK Projesi

1002 - Hızlı Destek Programı, Mersin Üniversitesi, Türkiye

Ekim 2018

Ekim 2018

Scientific Research and Essays

SCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2018

Eylül 2018

Environmental Sciences

SCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2018

Eylül 2018

Environmental Sciences

SCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2018

Temmuz 2018

Environmental Sciences

SCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2018

Temmuz 2018

International of Physical Science

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2018

Mayıs 2018

Environmental Science Pollution Research

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2018

Nisan 2018

Environmental Science Pollution Research

SCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2018

Şubat 2018

Aquatic Research

Hakemli Bilimsel Dergi

Şubat 2018

Şubat 2018

Journal of Geological and Mining Research

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2018

Ocak 2018

Journal of Geological and Mining Research

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Kasım 2017

Kasım 2017

International of Physical Science

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ekim 2017

Ekim 2017

International of Physical Science

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ağustos 2017

Ağustos 2017

International of Secondary Metabolite

SCI Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2017

Ağustos 2017

International of Physical Science

SCI Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2017

Ağustos 2017

Marine Chemistry

SCI Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2017

Ağustos 2017

International of Physical Science

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ağustos 2017

Ağustos 2017

International of Physical Science

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2017

Haziran 2017

Environmental Science Pollution Research

SCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2017

Haziran 2017

Journal of Geological and Mining Research

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2017

Haziran 2017

Journal of Geological and Mining Research

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2017

Nisan 2017

Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2017

Nisan 2017

International Journal of Secondary Metabolite

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2017

Nisan 2017

Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2017

Nisan 2017

Chemical Speciation and Bioavailabilit

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mart 2017

Mart 2017

Chemical Speciationand Bioavailability

SCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2016

Kasım 2016

Environmental Science Pollution Research

SCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2016

Eylül 2016

Environmental Science Pollution Research

SCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2014

Eylül 2014

Ekoloji

SCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2014

Eylül 2014

j. Geochemical Exploration

SCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2014

Eylül 2014

Turkish Journal of Aquatic Science

SCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2014

Eylül 2014

Turkish Journal of Aquatic Science

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2014

Mart 2014

Ekoloji

SCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2013

Eylül 2013

Ekoloji

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2012

Mayıs 2012

Oceanologica

SCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2012

Şubat 2012

Turkish Journal of Aquatic Science

SCI Kapsamındaki Dergi

Ekim 2010

Ekim 2010

Environmental Monitoring and Assessment

SCI Kapsamındaki Dergi

Bilimsel Danışmalıklar

2015 - 2015

2015 - 2015

Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

TÜBİTAK

2014 - 2014

2014 - 2014

Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

TÜBİTAKAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 56

h-indeksi (WOS): 4