Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 2008 - 2014 Doktora

    Ege Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

  • 2014 Doktora

    CAD/CAM, lazer sinterizasyon ve konvansiyonel döküm yöntemleriyle üretilen metal alt yapılı seramik kronların marjinal ve internal uyumlarının in vivo ve in vitro olarak karşılaştırılması

    Ege Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü