Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

HOW GROWING CYCLES AFFECT PLANT GROWTH AND YIELD OF GRAFTED WATERMELON COMBINATIONS

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.26, ss.4214-4221, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Processing Tomato Production in Turkey

Chronica Horticulture, cilt.57, ss.20-22, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Gıda Sanayini Uygun Bamya Yetiştiriciliği ve Yerel Bamya Çeşitlerimiz

Dünya Gıda Dergisi, ss.87, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bazı Bamya Çeşitlerinde Düşük Toprak Sıcaklıklarının Fide Çıkışı Üzerine Etkleri

E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, ss.21, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Response of Rocket (Eruca sativa Mill) to Nitrogen Levels

Eucarpia. Curiciferae Newsletter, ss.71-72, 2000 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

“Domates Yetiştiriciliğini Etkileyen Faktörler

Çanakkale Domates Çalıştayı, 13 Ocak 2014. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye, 13 Ocak 2014, ss.0-52

Farklı Beef Tipi Domates Genotiplerinin Depolanabilirliğinin Araştırılması.

5. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 18 Eylül 2012, ss.17-23

Assessment of genetic variation among local artichoke varieties by RAPDs and morphological characters

3rd Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes, Bursa, Türkiye, 6 - 10 Eylül 2006, ss.105-0 identifier identifier

Türkiye de Sanayi Domatesi Üretiminin Dünü Bugünü ve Geleceği

”. VI. Sebze Tarımı Sempozyumu, 19-22 Eylül 2006, Kahramanmaraş., Kahramanmaraş, Türkiye, 19 - 22 Eylül 2006, ss.177-181

Dried tomato as a new potential in export and domestic market diversification in Turkey

8th International Symposium on the Processing Tomato, İstanbul, Türkiye, 8 - 12 Haziran 2002, ss.433-436 identifier

Dried tomato as a new potential in export and market diversification in Turkey

”, VIII. ISHS Symposium on Processing Tomato, 8-10 June, 2002, Istanbul/Turkey. Acta Horticulturae, 613; 2003., İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Haziran 2002, ss.433-436

Growth control in processing tomato seedlings

VIII. ISHS Symposium on Processing Tomato, 8-10 June, 2002, Istanbul/Turkey. Acta Horticulturae, 613; 2003., İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Haziran 2002, ss.95-102

Her Yönü ile Çeşme Kavunu

Türkiye VIII. Sebze Tarımı Sempozyumu, Van, Türkiye, no.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Denemelerin Bilgisayarda Değerlendirilmesi

Tohum Bilimi ve Teknolojisi, Eser B, Saygılı H, Gökçöl A, lker, E., Editör, Meta Basım Yayım, İzmir, ss.821-876, 2005

Diğer Yayınlar