Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2014 - 2017Lisans

  Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr. (Ücretli), Türkiye

 • 2012 - 2014Ön Lisans

  Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Adalet Meslek Eğitimi Pr., Türkiye

 • 2001 - 2007Lisans

  Anadolu Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye

 • 2000 - 2004Doktora

  Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Adli Tıp Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1999 - 2001Ön Lisans

  Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü, Türkiye

 • 1993 - 1997Tıpta Uzmanlık

  Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Adli Tıp Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1986 - 1992Lisans

  Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Pr., Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2014Doktora

  Bölgemizde ele geçen narkotik maddeler ve madde bağımlılarının İncelenmesi

  Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Adli Tıp Anabilim Dalı

 • 1997Tıpta Uzmanlık

  Kostaların sternal uç kemik morfolojisinde yaşa ilişkin progresif değişikliklerin kişinin öldüğü zamanki yaşının

  Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2015Eğitim Yönetimi ve Planlama

  İş Sağlığı ve Güvenliği , Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

 • 2014Eğitim Yönetimi ve Planlama

  İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi , Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

 • 2011Eğitim Yönetimi ve Planlama

  AKADEMİKA-klinik Araştırmalarda Doğru Uygulama Esasları paylaşım Programı , AKADEMİKA

 • 2010Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Temel Eğtiici Gelişim Sertifika Programı , Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2009Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Araştırmacı Eğitim Programı , Sağlık Bakanlığı

 • 2008Eğitim Yönetimi ve Planlama

  İlaç Klinik Araştırmalarında Etik Yaklaşım , Sağlık Bakanlığı

 • 2008Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Bilimde Yazım , Dokuz Eylül Üniversitesi

 • 2007Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Adli Belge İnceleme Eğitimi-3 , İstanbul Ün. Adli Tıp Enstitüsü-Adli Belge İnceleme Derneği

 • 2007Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Adli Belge İnceleme Eğitimi-4 , İstanbul Ün. Adli Tıp Enstitüsü-Adli Belge İnceleme Derneği

 • 2007Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Adli Belge İnceleme Eğitimi-2 , İstanbul Ün. Adli Tıp Enstitüsü-Adli Belge İnceleme Derneği

 • 2007Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Stratejik Yönetim , Ege Üniversitesi

 • 2006Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Temel Alerji ve İmmunuloji Kursu , Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Derneği

 • 2006Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Adli Belge İnceleme Eğitimi , Adli Belge İnceleem Derneği

 • 2006Eğitim Yönetimi ve Planlama

  İlaç Araştırmalarında Etik Kurulların Standardizasyonu Eğitimi , Sağlık Bakanlığı

 • 2005Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Investigator training Program Workshop , Investigator Training Program

 • 2005Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Cinsiyete Dayalı Şiddet Olgularına Sağlık Personelinin Yaklaşımı , İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı

 • 2004Eğitim Yönetimi ve Planlama

  İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu , Türk Kardiyoloji Derneği

 • 2001Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Yazılı Sınavlar Kursu , Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim dalı

 • 2000Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Eğitim Becerileri Kursu , Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim dalı

 • 1994Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Flow Cytometry , Türk patoloji Derneği

 • 1993Eğitim Yönetimi ve Planlama

  DOS, Basic Program Dillleri , Ege Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi

 • 1993Eğitim Yönetimi ve Planlama

  İstatistik Kursu , Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Sürekli Eğitim Komisyonu