Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2014 - 2017 Lisans

  Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr. (Ücretli), Türkiye

 • 2012 - 2014 Ön Lisans

  Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Adalet Meslek Eğitimi Pr., Türkiye

 • 2001 - 2007 Lisans

  Anadolu Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye

 • 2000 - 2004 Doktora

  Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Adli Tıp Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1999 - 2001 Ön Lisans

  Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü, Türkiye

 • 1993 - 1997 Tıpta Uzmanlık

  Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Adli Tıp Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1986 - 1992 Lisans

  Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Pr., Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2014 Doktora

  Bölgemizde ele geçen narkotik maddeler ve madde bağımlılarının İncelenmesi

  Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Adli Tıp Anabilim Dalı

 • 1997 Tıpta Uzmanlık

  Kostaların sternal uç kemik morfolojisinde yaşa ilişkin progresif değişikliklerin kişinin öldüğü zamanki yaşının

  Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2015İş Sağlığı ve Güvenliği

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

 • 2014İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

 • 2011AKADEMİKA-klinik Araştırmalarda Doğru Uygulama Esasları paylaşım Programı

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , AKADEMİKA

 • 2010Temel Eğtiici Gelişim Sertifika Programı

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2009Araştırmacı Eğitim Programı

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Sağlık Bakanlığı

 • 2008İlaç Klinik Araştırmalarında Etik Yaklaşım

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Sağlık Bakanlığı

 • 2008Bilimde Yazım

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Dokuz Eylül Üniversitesi

 • 2007Adli Belge İnceleme Eğitimi-4

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İstanbul Ün. Adli Tıp Enstitüsü-Adli Belge İnceleme Derneği

 • 2007Adli Belge İnceleme Eğitimi-3

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İstanbul Ün. Adli Tıp Enstitüsü-Adli Belge İnceleme Derneği

 • 2007Adli Belge İnceleme Eğitimi-2

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İstanbul Ün. Adli Tıp Enstitüsü-Adli Belge İnceleme Derneği

 • 2007Stratejik Yönetim

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Ege Üniversitesi

 • 2006Temel Alerji ve İmmunuloji Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Derneği

 • 2006Adli Belge İnceleme Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Adli Belge İnceleem Derneği

 • 2006İlaç Araştırmalarında Etik Kurulların Standardizasyonu Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Sağlık Bakanlığı

 • 2005Investigator training Program Workshop

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Investigator Training Program

 • 2005Cinsiyete Dayalı Şiddet Olgularına Sağlık Personelinin Yaklaşımı

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı

 • 2004İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Türk Kardiyoloji Derneği

 • 2001Yazılı Sınavlar Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim dalı

 • 2000Eğitim Becerileri Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim dalı

 • 1994Flow Cytometry

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Türk patoloji Derneği

 • 1993DOS, Basic Program Dillleri

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Ege Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi

 • 1993İstatistik Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Sürekli Eğitim Komisyonu