Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Forensic Cases in the Operating Room: Knowledge and Practices of Physicians and Nurses

JOURNAL OF PERIANESTHESIA NURSING, cilt.35, ss.38-43, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Examination of morbidity and mortality of cases according to intra-vehicle position and accident mechanism

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, cilt.24, ss.216-223, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Childhood sexual abuse and supportive factors

PEDIATRICS INTERNATIONAL, cilt.59, ss.10-15, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Sex estimation: 3D CTA-scan based on orbital measurements in Turkish population

ROMANIAN JOURNAL OF LEGAL MEDICINE, cilt.22, ss.257-262, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

The Concept of Mental Health Deterioration in Light of Decisions by Higher Judicial Bodies

TURK PSIKIYATRI DERGISI, cilt.25, ss.133-139, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

FORENSIC AUTOPSIES PERFORMED ON ELDERLY PEOPLE IN IZMIR: 2004-2007

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, cilt.15, ss.12-18, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Importance of Tenascin and Ubiquitin in Estimation of Wound Age

AMERICAN JOURNAL OF FORENSIC MEDICINE AND PATHOLOGY, cilt.32, ss.83-89, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Anatomic variability of the coronary arterial orifices

ANADOLU KARDIYOLOJI DERGISI-THE ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY, cilt.10, ss.3-8, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

The importance of tenascin and ubiquitin in estimation of wound age

VIRCHOWS ARCHIV, cilt.451, ss.452-453, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Role of vascularization in determining the time of hypoxic-ischemic encephalopathy in the neonate

ANALYTICAL AND QUANTITATIVE CYTOLOGY AND HISTOLOGY, cilt.25, ss.177-180, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Decompression Sickness A Rarely Encountered Case in Forensic Medicine Practice

The Bulletin of Legal Medicine, cilt.23, ss.205-208, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PALYATİF BAKIMDA YASAL VE ETİK SORUNLAR

TÜRKİYE KLİNKLERİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERGİSİ, ss.70-78, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiyede Kökö Hücre Çalışmaları: Etik ve Hukuki Açıdan Güncel Durum

Türkiye Klinikleri J. Med. Ethics Law Hist., cilt.3, ss.95-102, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tıpta Etik Değerler ve Ülkemizdeki Durumu

Balıkesir Tabip Odası Dergisi, cilt.2, ss.11-12, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Palyatif Bakımın Adli Boyutu

Türkiye Klinikleri Genel Cerrahi Dergisi, cilt.9, ss.81-90, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Medico-legal Approach to Poisoning Cases in the First Decade of Life

ERCIYES MEDICAL JOURNAL, cilt.37, ss.59-63, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Yaşam Hakkı ve Etik

Leges İzmir Üniversitesi Sağlık Hukuku Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Malüliyet Raporlarının Düzenlenmesi Anabilim Dalımıza Başvuran Olguların Özellikleri

Adli Tıp Bülteni, cilt.20, ss.144-151, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Medicolegal Approach to Poisoning Cases in First Decade of Life

Erciyes Med J, cilt.37, ss.59-63, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Undergraduates Knowkwdge Level about Organ donation and transplantation

Ege Tıp Dergisi, cilt.49, ss.153-160, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk İstismarı ve İhmalinin Adli Diş Hekimliğinde Yeri ve Önemi

The Journal of Pediatric Research, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Maluliyet Raporlarının Düzenlenmesi Anabilim Dalımıza Başvuran Olgu Özellikleri ile

Adli Tıp Bülteni, cilt.20, ss.144-151, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adli Tıp Uzmanlık Eğitimi Gelişmeler ve Değişiklikler Editöre Mektup

Adli Tıp Bülteni, cilt.20, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hekim Bakış Açısı İle Cinsiyetin Hekimlik Mesleğine Etkisi

Med Science, cilt.4, ss.1895-1911, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Perception Differences in Violence Against Child

Med Science, cilt.3, ss.1183-1197, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ölüm ile Bilinen Hastalıklar Arasında İlliyet Bağı Kurma ve Adli Otopsinin Önemi Bir ani ölüm olgusu

Leges İzmir Üniversitesi Sağlık Hukuku Dergisi, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Perception Differences in Punishment Methods against Child

Med Science, cilt.3, ss.1198-1208, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hava Yastıkalrında Son Gelişmeler

Adli Tıp Bülteni, ss.32-38, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İzmir de Yapılan Bebeklik Dönemi Adli Otopsiler 1999 2007

Ege Tıp Dergisi, cilt.49, ss.177-184, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Trafik Kazasına Bağlı Posttravmatik Parkinsonizm ve Demansiyel Bulgular Bir Olgu Sunumu

Adli Bilimler Dergisi, cilt.7, ss.48-51, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The arterial distribution and size of greater omentum

MEDICAL JOURNAL OF EGE UNIVERSITY, ss.29-33, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tıbbi Hatalar

EÜTF Kardiyoloji Ad. Seminerleri, İzmir, Türkiye, 26 Aralık 2019

Bilirkişilik Uygulamalı Örnekleri

Bilirkişilik Temel Eğitimi, İzmir, Türkiye, 18 - 21 Aralık 2019

Hekimin yasal sorumluluğu ve malpraktis

Madde Bağımlılığı Eğitici Eğitimi, İzmir, Türkiye, 6 Şubat - 07 Aralık 2019

Çocuklarda Adli Sorunlarda Ne Yapalım?

SBÜ İzmir Tepecik EAH, İzmir, Türkiye, 26 Kasım 2019

Yargıtay Kararları Işığında Trafik Kazalarına Bağlı Maluliyet Oranı Hesaplamalarında Dikkat Edilecek Unsurlar

II. Maluliyet Bilirkişiliği Kongresi “Trafik Kazasına Bağlı Yaralanmalarda Maluliyet ve Bedensel Zararların Tazmini”, Ankara, Türkiye, 5 - 06 Kasım 2019

Resüsitasyon Yapmak Her Zaman Zorunlu mu?

6. Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Resüsitasyon Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 18 Ekim 2019

malpraktisten korunma

35. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019

Malpraktiste Güncel Gelişmeler

Mydern İletişim ve Hasta Yönetimi Sempozyumu, Girne, Kıbrıs (Kktc), 27 - 29 Eylül 2019

malpraktis

Koroner Arter Vakası ve Malpraktis, Bursa, Türkiye, 26 Şubat 2019

Hekimlik Uygulamaları ve Malpraktis

Acil Serviste İletişim ve Yönetim, Türkiye, 7 - 08 Eylül 2018

Sağlık Çalışanlarının Yasal Yetki ve Sorumlulukları

Sağlık Çalışanlarının Yasal Yetki ev Sorumlulukları Paneli, Türkiye, 14 Mayıs 2018

Adli Tıp uzmanlık Eğitiminde Akreditasyon

15. Adli Bilimler Kongresi, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2018

Adli Bir Olgu Olarak Trişinella Enfeksiyonu

15. Adli Bilimler Kongresi, Beldibi/Antalya, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2018

Palyatif Bakımda Adli ve Hukuksal Sorumlar

DEÜ Palyatif Bakım Araştırma ve Uygulama Merkezi 2017 Eğitim Programı, İzmir, Türkiye, 12 Aralık 2017

Tıbbi Konulara İlişkin Ceza Muhakemesinde Adli Tıp Uygulamaları

XIV. Türk -Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 29 - 30 Eylül 2017

Anestezi Uzmanının Yasal Sorumlulukları

EÜTF Anestezi AD Bilimsel Etkinlik Programı, İzmir, Türkiye, 26 Mayıs 2017

Sağlık Bakım Hizmetleri İle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Sağlık Bakım Hizmetlerinin Hukuki Boyutu ve Hemşireliğin Rolu Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 23 Mayıs 2017

Engellilerin Yasal Hakları

Eşit Erişilebilir ve Engelsiz Bir Yaşam, İzmir, Türkiye, 16 Mayıs 2017

Estetik Fotoğrafçılık ve Hasta Bilgilerinin Paylaşılması

13. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2017

KBB’de Malpraktis Nedir?

KBB Hekimlerine Yönelik Eğitim Programı, İzmir, Türkiye, 20 Nisan 2017

Yaşlı Ölümlerinde Adli İnceleme Erzurum Deneyimi

9.Akademik Geriatri Kongresi, Türkiye, 13 - 17 Nisan 2017, ss.27

Malpraktis ve Hekimlik Uygulamaları

İzmir Tabip Odası Sağlık Hukuku Seminerleri-2, İzmir, Türkiye, 13 Nisan 2017

65 yaş ve üzeri olgular için düzenlenen adli raporların retrospektif incelenmesi

TURAZ Akademi 1. Uluslararası Adli Tıp ve Patoloji Kongresi, Baku, Azerbaycan, 13 - 16 Ekim 2016

65 Yaş ve Üzeri Olgular İçin Düzenlenen Adli Raporların Retrospektif İncelenmesi

1. Uluslararası TURAZ AKADEMİ Adli Tıp ve Patoloji Kongresi, Bakü, Azerbaycan, 13 - 16 Ekim 2016

Basınçlı Su Yaralanmasına Bağlı Görme Kaybı Olgu Sunumu

1. Uluslararası TURAZ AKADEMİ Adli Tıp ve Patoloji Kongresi, Bakü/Azerbaycan, 13 - 16 Ekim 2016

SAĞLIK HİZMETİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM

İKÇÜ II. TIBBİYELİLER SEMPOZYUMU, İzmir, Türkiye, 16 Mayıs 2016

ŞİKAYET VE DAVALARDA PROSEDÜR VE BUNLARIN YÖNETİMİ

XIX. ULUSAL PEDİYATRİK KANSER KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 4 - 08 Mayıs 2016

SİGORTA TAZMİNAT VE RÜCU DAVALARININ YÖNETİLMESİ

XIX. ULUSAL PEDİYATİRK KANSER KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 4 - 08 Mayıs 2016

KOMPLİKASYON VE MALPRAKTİS KAVRAMLARI

XIX. ULUSAL PEDİYATRİK KANSER KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 4 - 08 Mayıs 2016

TUKMOS taki güncel gelişmeler ve adli tıp alanının geleceği

13. Adli Bilimler Kongresi, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2016

Yüzde Sabit İz Basit Bir Tıbbi Müdahale ile Giderilebilir mi

XIII. Adli Bilimler Kongresi, Bodrum, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2016

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMA

1. ÜNTÖRN HEKİMLİK KONGRESİ: OLGU ÖRNEKLERİYLE TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMI, İzmir, Türkiye, 20 - 21 Nisan 2016

HEMŞİRELİK UYGULAMALARININ ADLİ YÖNÜ NE YAPILMALI NE YAPILMAMALI

İLERİ HEMŞİRELİK UYGULAMLARI KURSU, İzmir, Türkiye, 15 Nisan 2016

PALYATİF BAKIMDA YASAL VE ETİK SORUNLAR

18. ULUSAL YOĞUN BAKIM KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Nisan 2016

Sağlık Hukukunda Bilirkişilik Uygulamaları

İzmir Barosu, İzmir, Türkiye, 03 Aralık 2015

Tıbbi Malpraktis Şikayet ve Davalarında Prosedür ve Bilirkişilik

Türkiye Çocuk Cerrahisi derneği Sağlık Hukuku Çalıştayı, Ankara, Türkiye, 28 Kasım 2015

Komplikasyon Malpraktis Ayrımı

SAHUMER 5. Sağlık Hukuku Sertifika Programı, İstanbul, Türkiye, 23 Kasım 2015

Kök Hücre Tedavilerinin Sağlık Hukuku Yönü

Pratet 1. Ulusal tıp öğrenci Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2015

Trafik kazlarında Araç İçi Pozisyonun Morbidite ve Mortaliteye etkisi

11. Türkiye Acil tıp Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 26 - 29 Ekim 2015

Bilirkişilik

Sertifikalı Sağlık Hukuku ve Adli Tıp Semineri, İzmir, Türkiye, 25 Ekim 2015

Hemşirelik Uygulamalarının Sağlık Hukuku Boyutu

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 37. Ulusal Kongresi, Çeşme, Türkiye, 17 - 21 Ekim 2015

Demansın Hukusal Boyutu

3. Dokuz Eylül Geriatri Günleri, İzmir, Türkiye, 21 Eylül 2015

Patolojide Medikolegal Sorunlar

Ege Patoloji Derneği, İzmir, Türkiye, 18 Eylül 2015

Dahili Tıp Bilimlerinde Malpraktis

Prof. Dr. Ali Fuat Işık'ın Aramızdan Ayrılışının 10. Yılı Anısına Farklı Yönleri İle Tıbbi Malpraktise Yaklaşım-Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 27 Nisan 2015

Ötanaziye Bakış

21. Ulusal Kanser Kongresi, Ankara, Türkiye, 22 - 26 Nisan 2015

Tıbbi Malpraktisin Değerlendirilmesinde Temel İlkeler

27. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2015

Asistan Hekimlerin Hukuki Sorumlulukları

EÜTF VI. Asistan Uyum Programı, İzmir, Türkiye, 28 Mayıs 2014

Hasta Onam Formları

EÜTF VI. Asistan Uyum Programı, İzmir, Türkiye, 28 Mayıs 2014

The demonstration of ventricular muscle extensions into the pulmonary artery and aorta beyond the semilunar valves

54th Annual Scientific Session of the American-College-of-Cardiology, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 06 Mart 2005, cilt.45

Kitap & Kitap Bölümleri

ADLİ TIPTA ZAMAN

Ceza ve Hukuk Muhakemeleri Açısından Değerlendirme ve Raporlama İşlemlerinde Zaman, Prof. Dr. Yasemin BALCI, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.24-31, 2019 Creative Commons License

Hekime Yönelik Şiddet

Kuruluşundan Günümüze Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Prof. Dr. Sermet Koç, Doç. Dr. Ahsen Kaya, Editör, Ata Matbaacılık İzmir, İzmir, ss.23-33, 2019

Tıp Hukuku

Tıbbi Müdahalelerde Karar Hakkı, Prof. Dr. Z. Zerrin Erkol, Dr. Yakup Gökhan Doğramacı, Editör, Türkiye klinikleri, Ankara, ss.1-12, 2019

Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Bozukluklar

Ergenlik Döneminde Medikolegal Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Tezan Bildik, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.308-314, 2018

Hekimler İçin Hukuk Rehberi

Tıbbi Uygulamalarda İdari Sorumluluk, Erdal Kalkan, Ahmet Serel, E. Neval Yılmaz, Editör, Türk Nöroşirürji Akademisi Yayınları, Ankara, ss.199-226, 2018

Anayasa Mahkemesinin Zorunlu Aşı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 2013/1789 Başvuru Nolu Kararı Açısından Zorunlu Aşılama, , Editör, İzmir Tabip Odası, İzmir, ss.7-11, 2017

Anne Sütü ve Emzirme

Emzirmenin Medikolegal yönü, Esin Çeber Turfan, Editör, Vize Yayıncılık, Ankara, ss.187-192, 2017

Tıbbi Genetik Laboratuvar ve Klinik

Adli Tıp Uygulamaları, Prof. Dr. Özgür Çoğulu, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitabevi, Ankara, ss.398-410, 2017

TIBBİ VASİYET ÇALIŞTAY RAPORU

,İleri Direktifler,Özel Durumlar, Editörler Fehmi Akçiçek,Gökhan Akbulut,Füsün Şenusun Aykar,Sevnaz Şahin,Editör Yardımcıları Nil Tekin,Gönül Düzgün,Pınar Tosun Taşar,Yasemin Kılıç Öztürk., Editör, Tepecik Hastanesi Yayınları, İzmir, ss.70-71, 2017

Palyatif Bakım Semptom Yönetiminde Klinik Yaklaşım

Palyatif Bakımda Etik ve Medikolegal Yaklaşım, Aktaş Ekin Özgür, Editör, İzmir İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, İzmir, 2015

Ansiklopedide Bölümler

F

Nobel Yayın Dağıtım, ss.898, 2001

Bilirkişi Raporları

Yıllık yaklaşık 2500 bilirkişi raporu düzenlemesine katılmaktayım

Cumhuriyet Başsavcılığı-İdari ve Adli Yargı Kolu Mahkemeleri, ss.1, İzmir, 2018