Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Study of luminescence of Mn-doped CaB4O7 prepared by wet chemical method

JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, cilt.683, ss.76-85, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Cathodoluminescence and Raman characteristics of CaSO4:Tm3+, Cu phosphor

JOURNAL OF LUMINESCENCE, cilt.161, ss.358-362, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation Of kinetic parameters Of Li(2)b(4)o(7):Mn single crystal

JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, cilt.588, ss.413-417, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Luminescence dating studies of YeAYilova Hoyuk

GEOCHRONOMETRIA, cilt.39, ss.268-275, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Radioluminescence study of rare earth doped some yttrium based phosphors

OPTICAL MATERIALS, cilt.34, ss.1958-1961, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Thermoluminescence studies of thermally treated CaB4O7:Dy

RADIATION MEASUREMENTS, cilt.45, ss.764-767, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Determination of thermoluminescence kinetic parameters of Li2B4O7 : Cu, Ag, P

RADIATION MEASUREMENTS, cilt.42, ss.1280-1284, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of heating rate on kinetic parameters of beta-irradiated Li2B4O7 : Cu,Ag,P in TSL measurments

MEASUREMENT SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.18, ss.889-892, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Po-210 and Pb-210 in soils and vegetables in Kucuk Menderes basin of Turkey

RADIATION MEASUREMENTS, cilt.41, ss.72-77, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

http://journals.tubitak.gov.tr/engineering/index.htm

Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, cilt.33, ss.1-7, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

MATERIAL CHARACTERIZATION OF UNDOPED AND Co DOPED ZnO PHOSPHOR BY WET CHEMICAL METHOD

IV. International Ege Composite Materials Symposium KOMPEGE 2018, İzmir, Türkiye, 06 Eylül 2018, ss.134

Ag Katkılı Li2B4O7 Tek Kristalinin Termolüminesans Kinetik Parametreleri

XI. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2016

TL Kinetik Parameters of Ag Doped Li2B4O7 single crystals

10. International Conference on Luminescence and ESR dosimetry, 5 - 07 Eylül 2016

Activity Concentrations of 210Po Near Fertilizer Factory

3rd International Conference on Po and Radioactive Pb Isotopes, 11 - 14 Ekim 2015

Activity Concentrations of Po 210 Near Fertilizer Factory

3rd International Conference on Po and Radiocative Pb Isotopes, 11 - 14 Ekim 2015

Investigation of TSL and RL Properties of CaSiO4 Cu Dosimeter

LUMIDOZ 9: The International Conference Luminescence and ESR Dosimetry, 2 - 04 Eylül 2015

THERMOLUMINESCENCE GLOW CURVE ANALYSES OFCAB4O7 DY PHOSPHOR

Third International conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research, 8 - 12 Haziran 2015

THERMOLUMINESCENCE CHARACTERISTICS OFBI4GE3O12 IRRADIATED WITH UV RADIATION

Third International conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research, 8 - 12 Haziran 2015

THERMALLY STIMULATED LUMINESCENCE PROPERTIESOF CAB4O7 MN PHOSPHORS

Third International conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research, 8 - 12 Haziran 2015

Bakır katkılı CaSO4 sentezi ve uygulanan termal işlemlerin ışıma eğrisi üzerine etkisi

International Conference on Luminecence and ESR Dosimetry Lumidoz 8, Ankara, Türkiye, 27 Ağustos 2014, ss.79

Effect of Thermal Quenching on Thermoluminescence Parameters of Li2B4O7:Ag Single Crystal

The Second International Conference on Radiation and Dosimetry in Various Fields of Research (RAD2014), Nis, Sırbistan Ve Karadağ, 27 Mayıs 2014, ss.190

Dosimetric Characteristics of Li2B4O7:Mn Single Crystal

The Second International Conference on Radiation and Dosimetry in Various Fields of Research (RAD2014), Nis, Sırbistan Ve Karadağ, 27 Mayıs 2014, ss.189

Salihli Bölgesi Sedimenter Kuvarslarının PTTL Özellikleri

6. Ulusal Lüminesans Dozimetri Kongresi, Türkiye, 11 - 13 Eylül 2012

YNbO4 Fosforunun UVB Radyasyon Doz Ölçümünde Kullanılabilirliği

LÜMİDOZ-V Ulusal Lüminesans ve Dozimetri Kongresi, Mersin Üniversitesi, Türkiye, 8 - 09 Eylül 2011

Farklı İyon Katkılı Lityum Tetraborat Fosforların TL Özeliklerinin İncelenmesi

LÜMİDOZ-V Ulusal Lüminesans ve Dozimetri Kongresi, Türkiye, 8 - 09 Eylül 2011

MgB4O7:Tm,Mn Termolüminesans Dozimetresinin Kinetik Parametrelerinin İncelenmesi

LÜMİDOZ-V Ulusal Lüminesans ve Dozimetri Kongresi, Türkiye, 8 - 09 Eylül 2011

CaZnSi2O6 Eu Işıldarının Lüminesans Özelliklerinin İncelenmesi

LÜMİDOZ-IV Lüminesans Dozimetri Kongresi, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2010

Sr2MgSi2O7 Eu Nanoçubuklarının Işıma Özelliklerinin İncelenmesi

LÜMİDOZ-IV Lüminesans Dozimetri Kongresi, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2010

CaB4O7:Dy Dozimetresinin TL Kinetik Parametrelerinin Hesaplanması

X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Türkiye, 6 - 09 Ekim 2009

Lüminesans Tarihlendirmede Yıllık Dozun Belirlenmesinde Karşılaşılan Problemler

X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Türkiye, 6 - 09 Ekim 2009

Thermally Stimulated Luminescence of Dy Doped CaB4O7

5th International Student Conference of the Balkan Physical Union, ISCBPU-5, 21 - 24 Ağustos 2007

Comparision of Two Techniques for Annual Dose Measurements

5th International Student Conference of the Balkan Physical Union, ISCBPU-5, 21 - 24 Ağustos 2007

Effect of Heating Rate on Kinetic Parameters of Li2B4O7:Cu

Fourth International Student Conference of The Balkan Physical Union, ISCBPU-4, 29 Ağustos - 01 Eylül 2006

Termolüminesans Dozimetreler ile Güneşten Gelen UVB Radyasyonunun Ölçülmesi

IX Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Türkiye, 14 - 16 Eylül 2005

Doğal Ametist ve Diyaspor Minerallerinin Optiksel Özeliklerinin İncelenmesi

IX Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Türkiye, 14 - 16 Eylül 2005

Li2B4O7 Cu ve Li2B4O7 Cu Ag P Dozimetrelerinin TSL Kinetik Parametrelerinin Hesaplanması

IX Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Türkiye, 14 - 16 Eylül 2005

Measurement of 226Ra, 232Th, 40K and 210Po in Soil Samples and Vegetables from Phosphate Fertilizer

Applied Agricultural Lands. 7th International Conference on Nuclear Analytical Methods in the Life Sciences, 16 - 21 Haziran 2002