Araştırma Alanları

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler

  • İşletme

  • Pazarlama

  • Yönetim ve Organizasyon

  • Sağlık Kurumları İşletmeciliği

  • Sağlık Yönetimi

  • İşletme Yönetimi

  • Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi

  • Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi