Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KADIN YÖNETİCİLERİN STRATEJİK LİDERLİK PEFROMANSI: İZMİR İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, ss.35-41, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadın Yöneticilerin Medeni Durumlarının İş Stresine Etkisi: İzmir İlinde Bir Araştırma..

YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.16, ss.577-588, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik Mesleğinde Yenilikçi Yaklaşımların Önemi

PressacademiaProcedia, cilt.3, ss.759-761, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sağlık Kurumlarında Mobing: Girişimcilik İçin Bir Engel Midir?

PressacademiaProcedia, cilt.3, ss.755-758, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Female gender and entrepreneurship

Press Academia Procedia, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

The importance of personality structure within an organization

Press Academia Procedia, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

WHAT TYPE OF ANESTHESIA FOR INTERVENTIONAL CARDIOLOGY ?

14 th International Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (UCCVS), Antalya, Türkiye, 05 Nisan 2018, ss.52-53

DEMANSLI BİREYLERDE AJİTASYONUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAKIM VERENLER

2. Uluslararası 11. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu., İzmir, Türkiye, 21 Mart 2018, ss.139

YAŞLILARA YÖNELİK PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN SOSYAL DIŞLANMAYA ETKİSİ

2. Uluslararası 11. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu., İzmir, Türkiye, 21 Mart 2018, ss.242

SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ İŞ ORTAMINA İLİŞKİN STRESÖRLERİNİN SAPTANMASI

Global Business Research Congress, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Mayıs 2017, cilt.3, ss.752-754 Creative Commons License

Postmenopozal yaşlı kadınlarda görülen sağlık sorunları

ULUSLARARASI İZMİR KEYİFLİ YAŞ ALMA FUARI VE KONGRESİ, 11 - 13 Mayıs 2017

İleri yaş ve malnutrüsyon ilişkisi sistematik inceleme

ULUSLARARASI İZMİR KEYİFLİ YAŞ ALMA FUARI VE KONGRESİ, 11 - 13 Mayıs 2017

Acil servise 65 yaş üstü hastaların başvuru sebepleri

ULUSLARARASI İZMİR KEYİFLİ YAŞ ALMA FUARI VE KONGRESİ, 11 - 13 Mayıs 2017

İleri Yaş Malnütrüsyon İlişkisi Sistematik inceleme

11 Mayıs 2017 - 16:04Milliyet.com.tr » İzmir Haberleri » HaberUluslararası Keyifli Yaş Alma Fuarı Ve Kongresi, 11 - 13 Mayıs 2017

Yaşlılarda demansın gelişimi: fiziksel istismarın etkisi olabilir Mİ?

11 Mayıs 2017 - 16:04Milliyet.com.tr » İzmir Haberleri » HaberUluslararası Keyifli Yaş Alma Fuarı Ve Kongresi, 11 - 13 Mayıs 2017

Geriatrik dönemdeki kadınlarda üriner inkontinansın etkileri

1. ULUSLARARASI 10. ULUSAL İZMİR İLERİ YAŞ SEMPOZYUMU, 22 - 23 Mart 2017

GERİATRİK DÖNEMDEKİ KADIN VE OSTEOPOROZ

1. ULUSLARARASI 10. ULUSAL İZMİR İLERİ YAŞ SEMPOZYUMU, 22 - 23 Mart 2017

İleri yaşlarda ortaya çıkan görme problemleri ve rehabilitasyonu

1. ULUSLARARASI 10. ULUSAL İZMİR İLERİ YAŞ SEMPOZYUMU, 22 - 23 Mart 2017

Geriatrik Dönemdeki Kadınlarda Üriner İnkontinansın Etkileri

1. Uluslararası 10. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, 22 - 23 Mart 2017

Geriatrik Aciller , Acil Sağlık Personelinin Yaklaşımları

1. Uluslararası 10. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, 22 - 23 Mart 2017

İleri Yaşlarda Ortaya Çıkan Görme Problemleri ve Rehabilitasyonu

1. Uluslararası 10. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, 22 - 23 Mart 2017

TOPLUMUNUN DİĞER BİR ÖTEKİSİ, EŞCİNSELLİK

IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi’, Manisa, Türkiye, 06 Kasım 2016, ss.206

ÇALIŞANLARA PSİKOLOJİK DESTEK PROGRAMLARININ ÖNEMİ

IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi’, 6 - 09 Kasım 2016

Homosexuality ın the other section of society

4. Uluslararası 8. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6 - 09 Kasım 2016

Çalışanlara Psikolojik Destek Programlarının Önemi

4. Uluslararası 8. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6 - 09 Kasım 2016

GİRİŞİMCİLİKTE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ BELİRLEYİCİ MİDİR

Global İşletme Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Mayıs 2016

kadın cinsiyeti ve girişimcilik

global işletme araştırmaları kongresi 2016, 26 - 27 Mayıs 2016

PERCEPTIONS OF OPTICAL STORE EMPLOYEES IN THEIR BUSINESS MOTIVATION: THE CASE OF IZMIR

Global Business Research Congress (GBRC), İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Mayıs 2016, cilt.2, ss.412-419 Creative Commons License

THE IMPORTANCE OF PERSONALITY STRUCTURE WITHIN AN ORGANIZATION

Global Business Research Congress (GBRC), İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Mayıs 2016, cilt.2, ss.420-426 Creative Commons License

FEMALE GENDER AND ENTREPRENEURSHIP

Global Business Research Congress (GBRC), İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Mayıs 2016, cilt.2, ss.170-173 Creative Commons License

DO PERSONALITY TRAITS PLAY A DETERMINANT ROLE IN ENTREPRENEURSHIP?

Global Business Research Congress (GBRC), İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Mayıs 2016, cilt.2, ss.501-504 Creative Commons License

Entrepreneurshıp Is it an addiction

Dünya Teknoloji, İnovasyon Ve Girişimcilik Konferansı, 28 - 30 Mayıs 2015

Determination Of Innovative Activities In The Dried Fruit Exporter Companies: The Case Of Aegean Region

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, ss.1176-1185

The Effects of Innovative Features of Women Managers on Their Business Performance: The Food Exporter Companies in Aegean Region Sample

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, ss.220-229

Entrepreneurship: Is It An Addiction?

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, ss.1694-1697