Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2005 - 2011 Araştırma Görevlisi

    Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü