Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Epidemiology and survival of childhood cancers in Ege University Hospital

Ege Journal of Medicine, cilt.58, ss.105-113, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Anaplastic Ependymoma: Experience of three centers in western part of Turkey

51st congress of the international society of pediatric oncology(SIOP), Lyon, Fransa, 23 - 26 Ekim 2019, cilt.66, no.4, ss.170 Creative Commons License identifier identifier

Vertebral Hiperosteoz: disfajiye yol açan dev servikal osteofitler

Türk Nöroşirurji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2018

Canavar Taşı yaralanmalarında cerrahi teknikler: Onlarca küçük metal nasıl çıkartılır?

Türk Nöroşirurji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017

CANAVAR TAŞI YARALANMALARINDA CERRAHİ TEKNİKLER: ONLARCA KÜÇÜK METAL NASIL ÇIKARTILIR?

TÜRK NÖROŞİRURJİ DERNEĞİ 31. BİLİMSEL KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017, cilt.27, ss.123

VERTEBRAL HİPEROSTEOZ: DİSFAJİYE YOL AÇAN DEV SERVİKAL OSTEOFİTLER

TÜRK NÖROŞİRURJİ DERNEĞİ 31. BİLİMSEL KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017, cilt.27, ss.257

Tümör İle Karışan Sakral Kist Hidatik Olgusu

Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015

Sagittal Sinüsü Geçen Hemisferik İntraosseoz Menenjioma Olgusu

Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015

Kanamış Lomber Erişkin Epandimoma Olgusu

Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015

İzole Sakrum Tutulumu ile Prezente Olan Paget Hastalığı Olgusu

Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015

Siringosubaraknoid Şantlar: Teknik

Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Nöral Tüp Gelişimi

Nöral Tüp Gelişimi ve Nöral Tüp Defektleri, Ayşegül Uysal, Editör, Ege Üniversitesi Rektörlüğü Basımevi, İzmir, ss.1-34, 2018