Assoc. Prof.

ELİF TUNALI ÇALIŞKAN


Faculty of Economics and Administrative Sciences

İktisat Bölümü

İktisadi Gelişme Uluslararası İktisat Ana Bilim Dalı

Biography

1982 yılı İzmir doğumlu Elif Tunalı Çalışkan, lise öğrenimini Suphi Koyuncuoğlu Lisesinde tamamlamıştır. 2005 yılında Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden lisans derecesi, 2008 yılında yüksek lisans derecesi ve 2014 yılında doktora derecesi ile mezun olmuştur. Lisans eğitimi süresince Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İzmir Ticaret Borsası, Garanti Bankası ve Ege Fren AŞ. de staj yapmış ve 2005 – 2016 yılları arasında Ege Üniversitesi İİBF İktisat bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2016 Şubat ayından beri Ege Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalında Doktor Öğretim Görevlisi ve İktisat Bölüm Başkan Yardımcılığı görevine devam etmektedir. Yüksek Lisans tezi  “Dış Girdi Bağımlılığı: Türkiye’nin Dış Ticareti Üzerine Bir Analiz” ve Doktora tezi ise “Yeni Ekonomik Coğrafya Yaklaşımının Uluslararası Ticareti Açıklayıcılığı Üzerine Amprik Bir Analiz” başlıklıdır. Doktora Tezi ile Sadık Acar Lisansüstü tez yarışmasında en iyi doktora tezi ödülünü almıştır. Doktora tez çalışması sırasında Kiel Christian-Albrechts Üniversitesi Ekonomik Coğrafya çalışma grubu ile Almanya’da 3 ay boyunca çalışmıştır. Elif Tunalı Çalışkan, İZKA ve Ege Üniversitesi İİBF ortaklığında yapılan “İzmir Kümelenme ve Yenilik Portalının Oluşturulması ve Yönetilmesi” ve “İzmir Bölgesi Girdi Çıktı Tablosu ve Modeli Oluşturulması ve Analizi”  projelerinde araştırmacı olarak görev almıştır. İzmir Ticaret Borsası ve Ege Üniversitesi İİBF İktisat bölümü işbirliği ile yürütülen “Türk Tarımının Global Entegrasyonu: Tarım 4.0” projesinde araştırmacı olarak görev yapmıştır. "Efeler Yürüyüş Rotası" projesi ekibinde yer almıştır. Son olarak İZKA ve Ege Üniversitesi İİBF İktisat bölümü ortaklığında yapılan "İzmir'in Bölgesel Girdi Çıktı Tablosunun Güncellenmesi ve Covid 19 Salgınının İzmir Ekonomisi Üzerindeki Etkisinin Analizi" projesinde araştırmacı olarak bulunmaktadır. 2019 yılından beri TOBB İzmir İl Akademik Danışmanlığı'na devam etmektedir.  Uluslararası İktisat, Girişimcilik, Yenilik, Mikro İktisada Giriş ve Tarım Ekonomisi  alanında dersler vermekte olan Elif Tunalı Çalışkan, evli ve iki çocuk annesidir.

Education Information

2011 - 2015

2011 - 2015

Doctorate

Ege University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Dr), Turkey

2005 - 2008

2005 - 2008

Postgraduate

Ege University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Yl), Turkey

2000 - 2005

2000 - 2005

Undergraduate

Ege University, Faculty Of Economics And Administrative Sciences, İktisat Bölümü, Turkey

Dissertations

2014

2014

Doctorate

Yeni Ekonomik Coğrafya Yaklaşımının Uluslararası Ticareti Açıklayıcılığı Üzerine Ampirik Bir Analiz

Ege University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Dr)

2008

2008

Postgraduate

Dış Girdi Bağımlılığı: Türkiye'nin Dış Ticareti Üzerine Bir Analiz

Ege University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Yl)

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Geography, Economic Geography, Economics, International Economics, Science, Technology and Society, Science and Technological Policy Studies, Management, Entrepreneurship and Innovation Management

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Ege University, Faculty Of Economics And Administrative Sciences, İktisat Bölümü

2016 - 2018

2016 - 2018

Assistant Professor

Ege University, Faculty Of Economics And Administrative Sciences, İktisat Bölümü

2005 - 2016

2005 - 2016

Research Assistant

Ege University, Faculty Of Economics And Administrative Sciences, İktisat Bölümü

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Fakülte Kariyer Temsilcisi

Ege University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, İktisat Bölümü

2019 - Continues

2019 - Continues

Fakülte Kurulu Üyesi

Ege University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, İktisat Bölümü

2016 - Continues

2016 - Continues

Deputy Head of Department

Ege Üniversitesi, Faculty of Economics and Administrative Sciences, İktisat Bölümü

2015 - Continues

2015 - Continues

Bologna Coordinator of Faculty

Ege University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, İktisat Bölümü

Non Academic Experience

2019 - Continues

2019 - Continues

Academic Advisor

Turkey Chambers and Stock Exchanges Association TOBB, Ege University, İktisat Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Kariyer Planlama

Undergraduate

Undergraduate

Foreign Trade, Industrialization and Development

Undergraduate

Undergraduate

Analysis of Agricultural Markets

Undergraduate

Undergraduate

Girişimcilik ve Yenilik

Undergraduate

Undergraduate

Introduction to Microeconomics

Postgraduate

Postgraduate

Regional Development and Economic Geography

Undergraduate

Undergraduate

International Economics II

Undergraduate

Undergraduate

International Economics I

Undergraduate

Undergraduate

Girişimcilik ve Kalite

Undergraduate

Undergraduate

Economics

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2018

2018

An input-output model of exchange-rate pass-through

Aydoğuş O. , Değer Ç. , Caliskan E. , Gunal G.

ECONOMIC SYSTEMS RESEARCH, vol.30, pp.323-336, 2018 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2019

2019

Identifying sensor placement problem in smart tourism through consumer-oriented approach

ZALLUHOĞLU A. E. , Bilgehan H., ÇOLAKOĞLU HAVARE Ö., TUNALI ÇALIŞKAN E.

Journal of Tourism Theory and Research, vol.5, pp.317-326, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2018

2018

Yeni Ekonomik Coğrafya Ekosistemi ve Akış Diyagramları

TUNALI ÇALIŞKAN E. , KAYA A. A.

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, no.644, pp.77-100, 2018 (Other Refereed National Journals)

2018

2018

Kriz Teorileri: Kondratief, Schumpeter ve Wallerstein

Aydoğuş O. , Türkcan B. , Tunalı Çalışkan E. , Kopurlu B. S.

Efil Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.1, pp.110-131, 2018 (Other Refereed National Journals)

2015

2015

Regional Input-Output Analysis of A Mega-Event: Possible Impact of EXPO on Izmir Economy

AYDOĞUŞ O. , DEĞER Ç. , TUNALI ÇALIŞKAN E. , GÜREL G.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.15, no.2, pp.75-84, 2015 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2015

2015

An Application of the Hybrid Approach to Constructing Regional Input Output Tables Case of İzmir Turkey

Aydoğuş O. , Değer Ç., Tunalı Çalışkan E. , Gürel G.

İktisat İşletme Ve Finans, vol.30, pp.9-34, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

Import Depenedency ıin Turkey: An Input-Output Analysis

AYDOĞUŞ O. , DEĞER Ç., TUNALI ÇALIŞKAN E. , GÜREL G.

Working Paper, vol.2015, 2015 (National Non-Refereed Journal)

2015

2015

Yeni Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı Çerçevesinde İşgücünün Hareketliliği: Avrupa Birliği Uygulaması

TUNALI ÇALIŞKAN E. , KAYA A. A.

Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.1, pp.37-62, 2015 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

The Impact of COVID-19 on Izmir’s Economy: An Input-Output Analysis

Aydoğuş O. , Güçlü M. , Değer Ç. , Tunalı Çalışkan E. , Gürel Günal G.

7th International Conference on Economics (IceTea2021), Ankara, Turkey, 9 - 11 April 2021, pp.1 Sustainable Development

2021

2021

The Impact of COVID-19 on İzmir's Economy: An Input-Output Analysis

AYDOĞUŞ O. , GÜÇLÜ M. , DEĞER Ç. , TUNALI ÇALIŞKAN E. , GÜREL G.

Türkiye Ekonomi Kurumu 7th International Conference on Economics (IceTea2021), Turkey, 9 - 11 April 2021 Sustainable Development

2018

2018

Tarımda Teknolojik Dönüşüm ve Beşeri Sermaye: İzmir Örneği

SAYGILI R. F. , KOZAL Ö. , TUNALI ÇALIŞKAN E. , KAYA A. A.

İzmir International Congress on Economics and Administrative Science, İZMİR/ÇEŞME, Turkey, 5 - 08 December 2018, pp.1183-1195

2018

2018

Yenilikçi Endüstrilerin Tarım Sektörüne Etkisi: Tarım 4.0 Dönüşümü

TUNALI ÇALIŞKAN E. , KOZAL Ö. , SAYGILI R. F. , KAYA A. A.

Uluslararası Ekonomi Konferansı-Türkiye Ekonomi Kurumu 2018, 1 - 03 November 2018

2018

2018

Akıllı Turizmde Sensör Yeri Probleminin Tüketici Odaklı Yaklaşımla Belirlenmesi

ZALLUHOĞLU A. E. , BİLGEHAN H., ÇOLAKOĞLU HAVARE Ö., TUNALI ÇALIŞKAN E.

The Second International Congress on Future of Tourism, Futourism 2018, Mersin, Turkey, 27 - 29 September 2018

2016

2016

Dynamics of Sustainable Cities

SAYGILI R. F. , TUNALI ÇALIŞKAN E.

12 Asecu ConferenceInclusive and Sustainable Development and the Role of Social and Solidarity Economy, 29 - 30 September 2016 Sustainable Development

2012

2012

A Spatial Econometric Analysis Of The CIP Index From The Perspective Of The Innovativeness The Case Of 2004 2008 Turkish Nuts2 Regions

YURTERİ KÖSEDAĞLI B. , TÜRKCAN B. , DEMİR C., TUNALI ÇALIŞKAN E. , GÜREL G.

TCI Mediterranean Conference "Clusters as Drivers for Economic and Social Development in the Mediterranean Area", İzmir, Turkey, 14 - 15 June 2012

2009

2009

The Role of Clusters In The Regional Innovation Systems In Today s Globalizing World A Comparative Analysis of Turkey With Successful Countries

Tunalı Çalışkan E. , Türkcan B. , Kaya A. A.

5 th International Conference on Business, Management and Economics (ICBME’09), Globalization,Global Branding and their Strategic Implications, İzmir, Turkey, 22 - 24 October 2009

2009

2009

Stability and Economic Growth Relationship A Comparative Analysis For Turkey

Tunalı Çalışkan E. , Türkcan B.

International Conference on Social Sciences, İzmir, Turkey, 10 - 11 October 2009 Sustainable Development

2006

2006

Science and Technology Policies in the Adjustment Process with European Union

TUNALI ÇALIŞKAN E. , TERZİOĞLU B.

5th International Knowledge, Economy and Management Conference, 3 - 05 November 2006

Books & Book Chapters

2021

2021

Küresel Değer Zincirinde Türkiye

TUNALI ÇALIŞKAN E.

in: Türkiye'nin Yerli Üretimi ve Politik Ekonomisi, Tiryakioğlu, Murad, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.523-529, 2021

2019

2019

Uluslararası ticaretin Dönüşümü ve Türkiye

TUNALI ÇALIŞKAN E.

in: Endüstri 4.0 ve Türkiye Ekonomisi,, Türkcan, B. ve Akseki, U., Editor, Orion Yayınevi, pp.128-143, 2019

2018

2018

The Role of International Trade in Technology Creation

TUNALI ÇALIŞKAN E.

in: Current Debates in Economics, Ayşe Cebeci, Erika Torres, H. Gülçin Beken, Editor, IJOPEC Publication, Londrina, pp.125-134, 2018 identifier identifier identifier

Scientific Refereeing

October 2020

October 2020

EGE AKADEMİK BAKIŞ

National Scientific Refreed Journal

October 2018

October 2018

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

October 2018

October 2018

Economic Systems Research

Journal Indexed in SSCI

Scientific Consultations

2019 - Continues

2019 - Continues

Scientific Consultancy

Academic Advisor of TOBB İzmir

Ege University, Faculty Of Economics And Administrative Sciences, İktisat Bölümü, Turkey

Tasks In Event Organizations

Temmuz 2021

Temmuz 2021

23.Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi

Scientific Congress

Tunalı Çalışkan E.
İzmir, Turkey

Temmuz 2021

Temmuz 2021

11. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi

Scientific Congress

Tunalı Çalışkan E.
İzmir, Turkey

Temmuz 2021

Temmuz 2021

12. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi

Scientific Congress

Tunalı Çalışkan E.
İzmir, Turkey

Nisan 2019

Nisan 2019

22. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi

Scientific Congress

Kaya A. A. , TUNALI ÇALIŞKAN E.
Turkey

Nisan 2018

Nisan 2018

21. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi

Scientific Congress

Türkcan B. , TUNALI ÇALIŞKAN E.
İzmir, Turkey

Nisan 2017

Nisan 2017

20. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi

Scientific Congress

Kozal Ö. , TUNALI ÇALIŞKAN E.
İzmir, Turkey

Nisan 2016

Nisan 2016

19. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi

Scientific Congress

Kozal Ö. , TUNALI ÇALIŞKAN E.
İzmir, Turkey

Nisan 2015

Nisan 2015

18. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi

Scientific Congress

Kozal Ö. , TUNALI ÇALIŞKAN E.
İzmir, Turkey

Mayıs 2014

Mayıs 2014

17. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi

Scientific Congress

Tunalı Çalışkan E.
İzmir, Turkey

Nisan 2013

Nisan 2013

16. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi

Scientific Congress

Türkcan B. , TUNALI ÇALIŞKAN E.
İzmir, Turkey

Nisan 2012

Nisan 2012

15. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi

Scientific Congress

Tunalı Çalışkan E.
İzmir, Turkey

Mayıs 2011

Mayıs 2011

14. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi

Scientific Congress

Tunalı Çalışkan E.
İzmir, Turkey

Mayıs 2010

Mayıs 2010

13. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi

Scientific Congress

Tunalı Çalışkan E.
İzmir, Turkey

Awards

December 2019

December 2019

Prof. Dr. Nuri Bilgin Genç Akademisyenleri Teşvik Ödülü

Ege Üniversitesi

December 2015

December 2015

Prof. Dr. Sadık Acar Bilimsel Araştırma ve Lisansüstü Tez Yarışması- En İyi Doktora Tezi Ödülü

Dokuz Eylül Üniversitesi

December 2005

December 2005

Conference on Management Sciences Proje Yarışması Birincilik Ödülü

İstanbul Teknik Üniversitesi

December 2005

December 2005

Lojistik Vaka Yarışması 3.lük Ödülü

Loder

December 2005

December 2005

YASED Araştırma Yarışması-Mansiyon Ödülü

Yased Uluslararası Yatırımcılar Derneği

December 2005

December 2005

8. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi-Başarılı Bildiri Ödülü

Ege Üniversitesi

December 2001

December 2001

Oxford University Press Öykü Eleştirisi Yarışması Türkiye Üçüncülüğü ve Ege Bölgesi Birinciliği

Oxford University PressCitations

Total Citations (WOS): 3

h-index (WOS): 1

Jury Memberships

May-2021

May 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Ege Üniversitesi

July-2019

July 2019

Post Graduate

Post Graduate - Dokuz Eylül Üniversitesi

August-2018

August 2018

Post Graduate

Post Graduate - Dokuz Eylül Üniversitesi

Scientific Research / Working Group Memberships