Dr.Öğr.Üyesi

ELİF TUNALI ÇALIŞKAN


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü

İktisadi Gelişme Uluslararası İktisat Ana Bilim Dalı

Biyografi

1982 yılı İzmir doğumlu Elif Tunalı Çalışkan, lise öğrenimini Suphi Koyuncuoğlu Lisesinde tamamlamıştır. 2005 yılında Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden lisans derecesi, 2008 yılında yüksek lisans derecesi ve 2014 yılında doktora derecesi ile mezun olmuştur. Lisans eğitimi süresince Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İzmir Ticaret Borsası, Garanti Bankası ve Ege Fren AŞ. de staj yapmış ve 2005 – 2016 yılları arasında Ege Üniversitesi İİBF İktisat bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2016 Şubat ayından beri Ege Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalında Doktor Öğretim Görevlisi ve İktisat Bölüm Başkan Yardımcılığı görevine devam etmektedir. Yüksek Lisans tezi  “Dış Girdi Bağımlılığı: Türkiye’nin Dış Ticareti Üzerine Bir Analiz” ve Doktora tezi ise “Yeni Ekonomik Coğrafya Yaklaşımının Uluslararası Ticareti Açıklayıcılığı Üzerine Amprik Bir Analiz” başlıklıdır. Doktora Tezi ile Sadık Acar Lisansüstü tez yarışmasında en iyi doktora tezi ödülünü almıştır. Doktora tez çalışması sırasında Kiel Christian-Albrechts Üniversitesi Ekonomik Coğrafya çalışma grubu ile Almanya’da 3 ay boyunca çalışmıştır. Elif Tunalı Çalışkan, İZKA ve Ege Üniversitesi İİBF ortaklığında yapılan “İzmir Kümelenme ve Yenilik Portalının Oluşturulması ve Yönetilmesi” ve “İzmir Bölgesi Girdi Çıktı Tablosu ve Modeli Oluşturulması ve Analizi”  projelerinde araştırmacı olarak görev almıştır. Son olarak İzmir Ticaret Borsası ve Ege Üniversitesi İİBF İktisat bölümü işbirliği ile yürütülen “Türk Tarımının Global Entegrasyonu: Tarım 4.0” projesinde araştırmacı olarak görev yapmıştır. Uluslararası İktisat, Girişimcilik, Yenilik, Mikro İktisada Giriş ve Tarım Ekonomisi  alanında dersler vermekte olan Elif Tunalı Çalışkan, evli ve iki çocuk annesidir.

Eğitim Bilgileri

2011 - 2015

2011 - 2015

Doktora

Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Dr), Türkiye

2005 - 2008

2005 - 2008

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Yl), Türkiye

2000 - 2005

2000 - 2005

Lisans

Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2014

2014

Doktora

Yeni ekonomik coğrafya yaklaşımının uluslararası ticareti açıklayıcılığı üzerine ampirik bir analiz

Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Dr)

2008

2008

Yüksek Lisans

Dış girdi bağımlılığı: Türkiye'nin dış ticareti üzerine bir analiz

Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Yl)

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Coğrafya , İktisadi Coğrafya, İktisat, Uluslararası İktisat, Bilim, Teknoloji ve Toplum, Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları, İşletme, Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

2016 - 2018

2016 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

2005 - 2016

2005 - 2016

Araştırma Görevlisi

Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

Yönetimsel Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Fakülte Kurulu Üyesi

Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Akademik Danışman

Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Fakülte Eğitim komisyonu Üyesi

Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Fakülte Akreditasyon ve Kalite Komisyonu Üyesi

Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Fakülte Staj Komisyonu Üyesi

Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Bölüm Başkan Yardımcısı

Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Fakülte Bologna Koordinatörü

Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Üniversite Bologna Komisyonu Üyesi

Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Dış Ticaret, Sanayileşme ve Gelişme

Lisans

Lisans

Tarım Piyasaları Analizi

Lisans

Lisans

Girişimcilik ve Yenilik

Lisans

Lisans

Introduction to Microeconomics

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Bölgesel Kalkınma ve Ekonomik Coğrafya

Lisans

Lisans

International Economics II

Lisans

Lisans

International Economics I

Lisans

Lisans

Girişimcilik ve Kalite

Lisans

Lisans

Economics

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

An input-output model of exchange-rate pass-through

Aydoğuş O. , Değer Ç. , Caliskan E. , Gunal G.

ECONOMIC SYSTEMS RESEARCH, cilt.30, ss.323-336, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Identifying sensor placement problem in smart tourism through consumer-oriented approach

ZALLUHOĞLU A. E. , Bilgehan H., ÇOLAKOĞLU HAVARE Ö., TUNALI ÇALIŞKAN E.

Journal of Tourism Theory and Research, cilt.5, ss.317-326, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

Yeni Ekonomik Coğrafya Ekosistemi ve Akış Diyagramları

TUNALI ÇALIŞKAN E. , KAYA A. A.

Finans Politik Ekonomik Yorumlar Dergisi, ss.77-100, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Kriz Teorileri: Kondratief, Schumpeter ve Wallerstein

Aydoğuş O. , Türkcan B. , Tunalı Çalışkan E. , Kopurlu B. S.

Efil Ekonomik Araştırmalar Dergisi, cilt.1, ss.110-131, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Population Displacement Effect of Refugees in Turkey An Input Output Model Based Analysis

DEĞER Ç. , TUNALI ÇALIŞKAN E. , AYDOĞUŞ O.

TİSK Akademi, cilt.11, ss.238-249, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Regional Input-Output Analysis of A Mega-Event: Possible Impact of EXPO on Izmir Economy

Aydoğuş O. , Değer Ç. , Tunalı Çalışkan E. , Gürel Günal G.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.15, ss.75-84, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2015

2015

An Application of the Hybrid Approach to Constructing Regional Input Output Tables Case of İzmir Turkey

Aydoğuş O. , Değer Ç., Tunalı Çalışkan E. , Gürel G.

İktisat İşletme Ve Finans, cilt.30, ss.9-34, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Yeni Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı Çerçevesinde İşgücü Hareketliliği Avrupa Birliği Uygulaması

TUNALI ÇALIŞKAN E. , KAYA A. A.

Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, cilt.6, ss.37-62, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Tarımda Teknolojik Dönüşüm ve Beşeri Sermaye: İzmir Örneği

SAYGILI R. F. , KOZAL Ö. , TUNALI ÇALIŞKAN E. , KAYA A. A.

İzmir International Congress on Economics and Administrative Science, İZMİR/ÇEŞME, Türkiye, 5 - 08 Aralık 2018, ss.1183-1195

2018

2018

Yenilikçi Endüstrilerin Tarım Sektörüne Etkisi: Tarım 4.0 Dönüşümü

TUNALI ÇALIŞKAN E. , KOZAL Ö. , SAYGILI R. F. , KAYA A. A.

Uluslararası Ekonomi Konferansı-Türkiye Ekonomi Kurumu 2018, 1 - 03 Kasım 2018

2018

2018

Akıllı Turizmde Sensör Yeri Probleminin Tüketici Odaklı Yaklaşımla Belirlenmesi

ZALLUHOĞLU A. E. , BİLGEHAN H., ÇOLAKOĞLU HAVARE Ö., TUNALI ÇALIŞKAN E.

The Second International Congress on Future of Tourism, Futourism 2018, Mersin, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2018

2017

2017

The Nature of Vertical Specialization of World Trade

KAYA A. A. , TUNALI ÇALIŞKAN E.

Econ Anadolu 2017, 11 - 13 Mayıs 2017, ss.218

2016

2016

Dynamics of Sustainable Cities

SAYGILI R. F. , TUNALI ÇALIŞKAN E.

12 Asecu ConferenceInclusive and Sustainable Development and the Role of Social and Solidarity Economy, 29 - 30 Eylül 2016

2009

2009

The Role of Clusters In The Regional Innovation Systems In Today s Globalizing World A Comparative Analysis of Turkey With Successful Countries

Tunalı Çalışkan E. , Türkcan B. , Kaya A. A.

5 th International Conference on Business, Management and Economics (ICBME’09), Globalization,Global Branding and their Strategic Implications, İzmir, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2009

2009

2009

Stability and Economic Growth Relationship A Comparative Analysis For Turkey

Tunalı Çalışkan E. , Türkcan B.

International Conference on Social Sciences, İzmir, Türkiye, 10 - 11 Ekim 2009

2006

2006

Science and Technology Policies in the Adjustment Process with European Union

TUNALI ÇALIŞKAN E. , TERZİOĞLU B.

5th International Knowledge, Economy and Management Conference, 3 - 05 Kasım 2006

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Uluslararası ticaretin Dönüşümü ve Türkiye

TUNALI ÇALIŞKAN E.

Endüstri 4.0 ve Türkiye Ekonomisi,, Türkcan, B. ve Akseki, U., Editör, Orion Yayınevi, ss.128-143, 2019

2019

2019

Toplam Harcama ve Denge Çıktı Düzeyi

Tunalı Çalışkan E.

Ekonominin İlkeleri, Ertuğrul Deliktaş,Metin Karadağ,Mehmet Güçlü, Editör, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, ss.461-482, 2019

2018

2018

The Role of International Trade in Technology Creation

TUNALI ÇALIŞKAN E.

Current Debates in Economics, Ayşe Cebeci, Erika Torres, H. Gülçin Beken, Editör, IJOPEC Publication, Londrina, ss.125-134, 2018 identifier identifier identifier

Bilimsel Hakemlikler

Ekim 2018

Ekim 2018

Economic Systems Research

SSCI Kapsamındaki Dergi

Bilimsel Danışmalıklar

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık

TOBB İzmir İli Akademik Danışmanlığı

Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, TürkiyeAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 3

h-indeksi (WOS): 1