Araştırma Alanları

  • Yaşam Bilimleri

  • Biyoteknoloji

  • Bitki Biyoteknolojisi

  • Biyoreaktör

  • Mikrobiyal Biyoteknoloji

  • Temel Bilimler