Başarılar & Tanınırlık

Ödüller

  • Ekim 2017Propolis ekstresi içeren niozom formülasyonlarının geliştirilmesi ve prostat kanseri üzerine etkisinin hücre kültürü yöntemi ile incelenmesi, Aliye Üster Vakfı Bilimsel Proje Ödülü,

    Aliye Üster Vakfı

  • Ekim 2015Euphorbia All. subp.glareosa (PallasexBieb) A.R. Smith var.lasiocarpa Boiss. ekstresini içeren yarı katı dozaj şeklinin geliştirilmesi

    Aliye Üster Vakfı

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 185

h-indeksi (WOS): 9