Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Healing Effect Of Hyperium Perforatum (St. John’s Wort) On Experimental Alcaline Corrosive Eosephageal And Stomach Burns

Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Dergisi-Turkish Journal Of Trauma & Emergency Surgery, cilt.0, no.0, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Inhibitor effect of paricalcitol in rat model of pentylenetetrazol-induced seizures

NAUNYN-SCHMIEDEBERGS ARCHIVES OF PHARMACOLOGY, cilt.389, ss.1117-1122, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Impact of Nebulized Sildenafil on Lung Histology in a Murine Model of Chronic Asthma

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.30, ss.705-712, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

EFFICACY OF SULPHASALAZINE ON LUNG HISTOPATHOLOGY IN A MURINE MODEL OF CHRONIC ASTHMA

EXPERIMENTAL LUNG RESEARCH, cilt.34, ss.501-511, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of in vitro release and skin irritation of benzoyl peroxide-containing products

JOURNAL OF DRUG DELIVERY SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.16, ss.449-454, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

In vitro studies of a degradable device for controlled-release of meloxicam

JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY, cilt.32, ss.773-777, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Metalik nanopartiküllerin hedeflendirilmesi

Ege Tıp Dergisi, cilt.59, ss.71-81, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ANTİMİKROBİYAL PEPTİTLERİN PROİNFLAMATUAR YANITTAKİ POTANSİYELLERİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.27, ss.145-153, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dendritik hücreler ve nakil sürecinde klinik uygulamaları

FNG Bilim Tıp Transplantasyon dergi, cilt.2, ss.45-51, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The effect of subacute deltametrin exposure on rat liver

FNG & Bilim Tıp Dergisi;, cilt.2, ss.130-137, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Melatonin as an Anti angiogenetic Immunomodulatory and Antitumoral Agent

Journal of Brain Tumors & Neurooncology, cilt.1, ss.1000102, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Melatonin Production and Bioavailability

MELATONIN: THERAPEUTIC VALUE AND NEUROPROTECTION, ss.1-9, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier identifier

A preliminary Study on the Use of Ultrasound for Obtaining Pulsatile Release

Marmara Pharmaceutical Journal, cilt.18, ss.101-108, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

In vitro and in vivo evaluation of hydroxypropylmethyl cellulose phtalate capsules

International Journal of Drug Delivery, cilt.3, ss.279-285, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

In Vitro Characterization of Chlorpromazine Hydrochloride Uptake by Human Erythrocytes: Effect of Concentration and Hematocrit

Hacettepe University journal of Faculty of Pharmacy, cilt.30, ss.157-170, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Biyoyararlanım Dosyası/ Klorpromazin

Fabad Pharmaceutical Sciences, cilt.26, ss.101-109, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

DEVELOPMENT OF A FILM FORMULATION CONTAININGDOXYCYCLINE HYCLATE FOR THE TREATMENT OF PERIODONTAL DISEASES

12th International Symposıum on Pharmaceutical Sciences, Ankara, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2018, ss.290

Inhibitor Effect of Paricalcitol in Rat Model of Pentylenetetrazol-induced Seizures

Association of Thrace Universities 1st International Health Sciences Congress, Edirne, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2017

Investigation of Burn and Wound Healing Effects of Herbal Extracts

2nd International Gazi Pharma Symposium Series (GPSS), Ankara, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017

Effect of Momordica charantia in an burn wound healing rat model

10th European Congress On Emergency Medicine, Vienna, Avusturya, 1 - 05 Ekim 2016

Comparison of the Topical Sericin Treatment and Conventional Emergency Treatment Methods on the Wound Healing in An Experimental Contact Burn Model

3 rd Intercontinental Emergency Medicine Congress and 3 rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Berlin, Almanya, 19 - 22 Mayıs 2016

İpek Serisinin sıçan dorsal deri flebi üzerinde oluşturulan kesi modeli üzerine etkileri

Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 30 Nisan - 03 Mayıs 2016

Sıçan Aşil Tendonu Hasarında Taurinin Etkisi

Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 30 Nisan - 03 Mayıs 2016

The Novel Ciprofloxacin Nanoparticles with In vitro Drug Release Studies

International Symposium on Drug Research and Development, 2013, Antalya, Türkiye, Antalya, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2013

The Novel Ciprofloxacin Nanoparticles Physical Properties and Cytotoxicity Activities

16. International Pharmaceutical Technology Symposium, 2012, Antalya, Türkiye., Antalya, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2012

Labeling of Diltiazem HCl Loaded Chitosan Microparticles with 99mTc

8th International Conference of The European Chitin Society, Antalya, Türkiye, 8 - 11 Eylül 2007

The Pre Formulation of Albendazole with Beta Cyclodextrins

Pharmaceutical Sciences World Congress, 2007, Amsterdam, Hollanda, Amsterdam, Hollanda, 22 - 25 Nisan 2007

The Preparation and Evaluation of Albendazole Microspheres

Pharmaceutical Sciences World Congress, 2007, Amsterdam, Hollanda, Amsterdam, Hollanda, 22 - 25 Nisan 2007

Application of Eudragit RL Membrane to Thermoresponsive Drug Delivery

APGI Skin and Formulation 2. Symposium, 2006, Versailles, Fransa., Versailles, Fransa, 9 - 10 Ekim 2006

Preparation and Evaluation of Diltiazem Hydrochloride Loaded Eudragit RSPM Microparticles

13. International Pharmaceutical Technology Symposium, 137-138, 2006, Antalya, Türkiye. (, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2006

Preparation and Characterization of Indomethazin Loaded Eudragit RSPM Based Microparticles

13. International Pharmaceutical Technology Symposium, 2006, Antalya, Türkiye, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2006

In vitro release studies on topical gel formulations of benzoyl peroxide

8th European Congress of Pharmaceutical Sciences, Brussels, Belçika, 17 - 20 Ekim 2004, cilt.23

A Preliminary Study on Liquid Crystal Containing Thermoresponsive Tablet

4. International Postgraduate Research Symposium on Pharmaceutics, 115, 2004, İstanbul, Türkiye., İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2004

A New Alternative for Enteric Coated Dosage Forms In vivo Investigation of Hydroxypropylmethyl Cellulose Phthalate Capsules

4. International Postgraduate Research Symposium on Pharmaceutics, 2004, İstanbul, Türkiye, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2004

In Vitro Release Studies of Etodolac From Stearic Acid Microspheres Part II

International Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology, 521-22, 2004, Nuremberg, Almanya., Nuremberg, Almanya, 15 - 18 Mart 2004

Pre Formulation Studies on Preparation of Stearic Acid Microspheres Part I

International Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology, 517-18, 2004, Nuremberg, Almanya, Nuremberg, Almanya, 15 - 18 Mart 2004

The Preparation of Controlled Release Forms of Salbutamol Sulphate and Comparison with Volmax 8 mg

3. International Postgraduate Research Symposium on Pharmaceutics, 2002, İstanbul, Türkiye., İstanbul, Türkiye, 16 - 18 Eylül 2002

In vitro Studies on Controlled Release Cellulose Acetate Films for Treatment of Periodontal Diseases

11. International Pharmaceutical Technology Symposium, 83-84, 2002, İstanbul, Türkiye., İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2002

Preparation of Controlled Release Meloxicam Formulation

32. Scientific Congress of Turkish Society of Periodontology, 2002, Bodrum, Türkiye, BODRUM, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2002

A Preliminary Study on the Use of Surgicel for Obtaining Controlled Release

International Symposium on Scientific Aspects of Dissolution and Bioequivalance, 2002, Atina, Yunanistan, ATİNA, Yunanistan, 12 - 14 Nisan 2002

Kitap & Kitap Bölümleri

Diş Hekimliği için Anatomi’nin Temelleri

İnsan Gelişimi: Gelişim Evreleri, Gametogenez, Gebelik ve Teratoloji, Bilge O, Uyanıkgil Y, Bilecenoğlu B, Çelik S, Editör, İstanbul Tıp Kitapevi, İstanbul, 2019

Melatonin production and bioavailability

Melatonin: Therapeutic value and Neuroprotection, Venkatramanujan Srinivasan,Gabriella Gobbi,Samuel D. Shillcutt,Sibel Suzen, Editör, Taylor Graham Publishing , New-York, ss.1-20, 2014

Bilirkişi Raporları