Araştırma Alanları

  • Tıp

  • Sağlık Bilimleri

  • Temel Tıp Bilimleri

  • Yaşam Bilimleri

  • Hayvan Biyolojisi

  • Hayvan Histolojisi ve Sitolojisi

  • Kimya

  • İnorganik Kimya

  • Nanokümeler

  • Temel Bilimler