Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

  • Mayıs 2018 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

    Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

    Nesnelerin İnterneti için bir Veri Gösterim Modeli Geliştirilmesi ve Bulut Platformunda Saklanması