Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Can Ö., Sezer E., Bursa O., Ünalir M.O., "Comparing Relational and Ontological Triple Stores in Healthcare Domain", ENTROPY, vol.19, 2017 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Can Ö., Ünalır M.O., Sezer E., Bursa O., Erdoğdu B., "A semantic web enabled host intrusion detection system", International Journal of Metadata, Semantics and Ontologies, vol.13, pp.68-74, 2018
Sezer E., Can Ö., Bursa O., Ünalır M.O., "Sağlık bilgi sistemlerinde ontoloji tabanlı bir yaklaşım Kan testi ontolojisi örneği", Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.22, ss.367-375, 2016 (Link)
Sezer E., Can Ö., Ünalır M.O., "Sağlık Bilgi Sistemleri Tüm Dünyada Değişiyor", BT Haber, 2016
Sezer E., Can Ö., Bursa O., Ünalır M.O., "Ulusal Aşı Bilgi Sistemini Geliştirdik", BTHaber, ss.1-2, 2015
Sezer E., "Tıbbi Bilişim Standartları ve Anlamsal Web Aşı Ontolojisi için Durum Çalışması", TÜBAV Bilim Dergisi, cilt.7, ss.1-14, 2014 (Link)
Ünalır M.O., Sezer E., Can Ö., Halil Ş., "Ulusal Aşı Bilgi Sistemi Ontoloji Tabanlı Sağlık Bilgi Sistemi", Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri Ve Mühendisliği Dergisi, cilt.4, ss.0-0, 2011 (Link)
Ünalır M.O., Can Ö., Sezer E., "Ontoloji Tabanlı Bilgi Sistemlerinde Erişim Denetimi Ulusal Aşı Bilgi Sistemi için Durum Çalışması", TÜBAV Bilim Dergisi, cilt.3, ss.0-0, 2010 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Sezer E., Ünalır M.O., Yıldız F., Gümüşkavak A., Akçay N., "Sağlık Alanı için Kişiselleştirilmiş Nesnelerin İnterneti Platformu", 6th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN ENGINEERING AND SCIENCE, ANTALYA, TÜRKIYE, 9-11 Kasım 2018, vol.1, no.1, pp.1-8
Bursa O., Sezer E., Can Ö., Ünalir M.O., "Blood.Health.FOAF: Extending FOAF with Blood Ontology", 41st IEEE Annual Computer Software and Applications Conference (COMPSAC), Torino, ITALYA, 4-8 Temmuz 2017, pp.102-106
Bursa O., Sezer E., Can Ö., Ünalır M.O., "Anlamsal Web Temelli Sosyal Benzerlik Sonuc¸ları", 19. Akademik Bilişim, TÜRKIYE,
Ünalir M.O., Can Ö., Sezer E., Bursa O., Ak H., "Big Data Aware Diabetes Management: Requirements, Solutions and Reviews", 2017 International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP), MALATYA, TÜRKIYE, 16-17 Eylül 2017, pp.1-6
Sezer E., Can Ö., Ünalir M.O., Bursa O., "An Ontology-Based Integration Approach for Medical Information Standards", 25th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), ANTALYA, TÜRKIYE, 15-18 Mayıs 2017, pp.1-4 (Link)
Can Ö., Sezer E., Ünalır M.O., Bursa O., Öz M., Dülge T., "Implementing Thyroid Ontology for Diagnosis and Care", GLOBAL HEALTH 2017 : The Sixth International Conference on Global Health Challenges, ,
Can Ö., Ünalır M.O., Sezer E., Bursa O., Erdoğdu B., "An Ontology Based Approach for Host Intrusion Detection Systems", MTSR 2017-11th International Conference on Metadata and Semantics Research, ,
Bursa O., Can Ö., Sezer E., Ünalir M.O., "Enriching Preferences Using DBpedia and Wordnet", 10th International Conference on Metadata and Semantics Research (MTSR), Gottingen, ALMANYA, 22-25 Kasım 2016, vol.672, pp.94-103
Sezer E., Can Ö., Bursa O., Ünalır M.O., "Towards Interoperable Ontologies Blood Test Ontology with FOAF", The Tenth International Conference on Advances in Semantic Processing (SEMAPRO 2016), ,
Sezer E., Can Ö., Bursa O., Ünalır M.O., "Semantic Web Technogies for IoT Based Health Care Information Systems", The Tenth International Conference on Advances in Semantic Processing (SEMAPRO 2016), ,
Can Ö., Sezer E., Bursa O., Ünalır M.O., "Nesnelerin İnterneti ve Güvenli Bir Sağlık Bilgi Modeli Önerisi", 4th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, ,
Sezer E., Can Ö., Bursa O., "Anlamsal Web de Bilginin Depolanması için Bir Yaklaşım Oracle Performans Değerlendirmesi", Akademik Bilişim 2016, TÜRKIYE,
Hepdurgun C., Elbi H., Pırıldar Ş., Saygılı L.F., Ünalır M.O., Can Ö., et al., "Healthy living and smart choices A project for developing a web based Turkish obesity treatment program", European Psychiatry, ,
Sezer E., Can Ö., Bursa O., Ünalır M.O., "Sağlık bilgi sistemleri: Kan test ontolojisi için durum çalışması", Akademik Bilişim 2015, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 4-6 Şubat 2015, ss.606-612 (Link)
Gül D., Can Ö., Sezer E., Bursa O., "Bulut Sistem Güvenliği Saldırılar ve Saldırılardan Korunmak için Geliştirilen Yöntemler", Akademik Bilişim Konferansı 2015, TÜRKIYE,
Bursa O., Sezer E., Can Ö., Ünalir M.O., "Büyük Kişisel Verilerin Benzerlik Bulunması Amacıyla Kullanımı", Akademik Bilişim 2015, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 4-6 Şubat 2015, ss.1-1 (Link)
Bursa O., Sezer E., Can Ö., Ünalir M.O., "Using FOAF for Interoperable and Privacy Protected Healthcare Information Systems", 8th Metadata and Semantics Research Conference (MTSR), Karlsruhe, ALMANYA, 27-29 Kasım 2014, vol.478, pp.154-161
Can Ö., Sezer E., Bursa O., Ünalir M.O., "Personalized Vaccination Using Ontology Based Profiling", 7th Research Conference on Metadata and Semantics Research (MTSR), Thessaloniki, YUNANISTAN, 19-22 Kasım 2013, vol.390, pp.213-224
Bursa O., Sezer E., Can Ö., Ünalır M.O., "Güvenli ve Kişisel Aşı Bilgi Sistemi Gerçekleştirimi", 6th International Conference on Information Security and Cryptology, , , pp.77-82
Sezer E., Can Ö., Ünalır M.O., "Ulusal Aşı Bilgi Sistemi Kişiselleştirme Yaklaşımı ile Mobil Devlet Uygulaması", 2. Ulusal Mobil Devlet Konferansı, TÜRKIYE, , ss.0-0
Sezer E., Ünalır M.O., Şengonca H., Vardar F., "Ulusal Aşı Bilgi Sistemi Bir Durum Değerlendirmesi ve Yaklaşım Önerisi", Akademik Bilişim Konferansı 2010, TÜRKIYE, , ss.0-0
Sezer E., Önal A., Ülkü B., "Bilgisayar Teknolojileri Dersi Alan Öğrencilerin Uzaktan Eğitim Programlarına Bakış Açıları", Akademik Bilişim 2006, TÜRKIYE, , ss.0-0
Sezer E., Erdur R.C., Dikenelli O., "Etmen (Agent) Tabanlı Pazarlıklar ve İngiliz Pazarlık Protokolünün Turizm Alanında Uygulanması", Bilgi Teknolojileri Kongresi III, DENİZLİ, TÜRKIYE, 7-9 Ekim 2004, ss.125-128
Sezer E., Erdur R.C., Dikenelli O., "Etmen Agent Tabanlı Pazarlıklar ve İngiliz Pazarlık Protokolünün Turizm Alanında Uygulanması", Bilgi Tekonolojileri Kongresi, TÜRKIYE, , ss.0-0
Sezer E., Ünalır M.O., "UML ile Metaveri Modelleme", Bilgi Teknolojileri Kongresi, TÜRKIYE, , ss.0-0
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Can Ö., Ünalır M.O., Sezer E., Bursa O., Erdoğdu B., "An Ontology Based Approach for Host Intrusion Detection Systems", in: Communications in Computer and Information Science Metadata and Semantic Research, E. Garoufallou, S. Virkus, R. Siatri, D. Koutsomiha, Eds., Springer, 2017
Erdoğan Ş.Z., Sezer E., Çelik H.C., Balcı Demirci B., Kutucu H., Kara R., et al., "Bilgisayar Bilimine Giriş", Çeviri, Nobel Akademik Yayıncılık, 2016
Sezer E., Can Ö., Ünalır M.O., "Mobil Uygulamaların Ulusal Aşı Bilgi Sistemindeki Yeri ve Önemi", Mobil Yaşam ve Uygulamaları, Gonca Telli Yamamoto, Ed., Literatür, 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi