Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Methodology for Defining Working Healthcare Ontologies

International Journal of Scientific and Technological Research, cilt.5, no.15, ss.146-156, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A semantic web enabled host intrusion detection system

International Journal of Metadata, Semantics and Ontologies, cilt.13, ss.68-74, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Sağlık Bilgi Sistemlerinde Ontoloji Tabanlı Bir Yaklaşım Kan Testi Ontolojisi Örneği

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (PAJES), cilt.22, ss.367-375, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Tıbbi Bilişim Standartları ve Anlamsal Web Aşı Ontolojisi için Durum Çalışması

TÜBAV Bilim Dergisi, cilt.7, ss.1-14, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sağlık Alanı için Kişiselleştirilmiş Nesnelerin İnterneti Platformu

6th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Sciences, Antalya, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2018, ss.311-320

An Ontology Based Approach for Host Intrusion Detection Systems

MTSR 2017-11th International Conference on Metadata and Semantics Research, 28 Kasım - 01 Aralık 2017 identifier

Implementing Thyroid Ontology for Diagnosis and Care

GLOBAL HEALTH 2017 : The Sixth International Conference on Global Health Challenges, 12 - 16 Kasım 2017

An Ontology-Based Integration Approach for Medical Information Standards

25th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Antalya, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2017 identifier identifier

Blood.Health.FOAF: Extending FOAF with Blood Ontology

41st IEEE Annual Computer Software and Applications Conference (COMPSAC), Torino, İtalya, 4 - 08 Temmuz 2017, ss.102-106 identifier identifier

Big Data Aware Diabetes Management: Requirements, Solutions and Reviews

2017 International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP), Malatya, Türkiye, 16 - 17 Eylül 2017 identifier identifier

Nesnelerin İnterneti ve Güvenli Bir Sağlık Bilgi Modeli Önerisi

4th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science (ISITES2016), 3 - 05 Kasım 2016, ss.1201-1209

Semantic Web Technologies for IoT Based Health Care Information Systems

The Tenth International Conference on Advances in Semantic Processing SEMAPRO 2016, 9 - 13 Ekim 2016, ss.45-48

Towards Interoperable Ontologies Blood Test Ontology with FOAF

The Tenth International Conference on Advances in Semantic Processing SEMAPRO 2016, 9 - 13 Ekim 2016, ss.32-36

Enriching Preferences Using DBpedia and Wordnet

10th International Conference on Metadata and Semantics Research (MTSR), Göttingen, Almanya, 22 - 25 Kasım 2016, cilt.672, ss.94-103 identifier identifier

Using FOAF for Interoperable and Privacy Protected Healthcare Information Systems

8th Metadata and Semantics Research Conference (MTSR), Karlsruhe, Almanya, 27 - 29 Kasım 2014, cilt.478, ss.154-161 identifier identifier

Güvenli ve Kişisel Aşı Bilgi Sistemi Gerçekleştirimi

6th International Conference on Information Security and Cryptology, 20 - 21 Eylül 2013, ss.77-82

Güvenli ve Kişisel Aşı Bilgi Sistemi

6th International Conference on Information Security and Cryptology, 20 - 21 Eylül 2013, ss.77-82

Personalized Vaccination Using Ontology Based Profiling

7th Research Conference on Metadata and Semantics Research (MTSR), Thessaloniki, Yunanistan, 19 - 22 Kasım 2013, cilt.390, ss.213-224 identifier identifier

UML ile Metaveri Modelleme

Bilgi Teknolojileri Kongresi, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2003

Kitap & Kitap Bölümleri

An Ontology Based Approach for Host Intrusion Detection Systems

Communications in Computer and Information ScienceMetadata and Semantic Research, Garoufallou, E., Virkus, S., Siatri, R., Koutsomiha, D., Editör, Springer, 2017