Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The outcomes of prosthetic bypass grafting for chronic mesenteric ischemia

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.26, ss.223-228, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

The effect of donor ischemic time on mortality in heart transplanted patients

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.22, ss.241-246, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Partial removal of endovascular stent grafts: technical considerations in three cases

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.21, ss.1074-1078, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Aortic banding in the treatment of type 1 endoleak

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.21, ss.789-792, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Anomalous left coronary artery arising from the pulmonary artery repair with pulmonary artery reconstruction

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.20, ss.735-740, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Epicardial hemangioma

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.20, ss.954-955, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Antioxidant response after the operations for congenital heart diseases

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.20, ss.722-728, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

A life-saving approach after thoracic trauma: Emergency room thoracotomy

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, cilt.18, ss.306-310, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

New Circulatory Support System: Heartware

TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, cilt.44, ss.1726-1728, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Changing Face of Heart Failure Surgery

TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, cilt.44, ss.1729-1731, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

[Changes in etiology, cause of death, survival, and mortality rates in cardiac transplant patients from 1998 to 2011].

Turk Kardiyoloji Dernegi arsivi : Turk Kardiyoloji Derneginin yayin organidir, cilt.40, ss.26-32, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Ege University Experience in Cardiac Transplantation

TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, cilt.43, ss.938-941, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Surgical Therapy of End-Stage Heart Failure in Pediatric Patients

TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, cilt.43, ss.935-937, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Ventricular Assist Device as a Bridge to Heart Transplantation in Adults

TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, cilt.43, ss.927-930, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Ventricular Assist System Applications in End-stage Heart Failure

TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, cilt.43, ss.923-926, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effect of Pleurotomy on Blood Loss During Coronary Artery Bypass Grafting

JOURNAL OF CARDIAC SURGERY, cilt.24, ss.122-126, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Rupture of a Nonaneurysmal Abdominal Aorta due to Spondylitis

TEXAS HEART INSTITUTE JOURNAL, cilt.36, ss.65-68, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hydatid cyst involving the aortic arch

EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY, cilt.31, ss.558-560, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Clinical outcomes in "complex" thoracic aortic surgery

TEXAS HEART INSTITUTE JOURNAL, cilt.34, ss.301-304, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Circumferential intimal flap prolapsing into the left ventricle

TEXAS HEART INSTITUTE JOURNAL, cilt.34, ss.496-497, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

EPİKARDİYAL YERLEŞİMLİ HEMANJİYOM

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, cilt.20, ss.954-955, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kronik Mezenter İskemide Prostetik Greft Baypas Uygulamaları: Tek Merkez Deneyimi

18. ULUSAL VASKÜLER VE ENDOVASKÜLER CERRAHİ KONGRESİ9. ULUSAL FLEBOLOJİ KONGRESİ, Girne, Kıbrıs (Kktc), 9 - 12 Kasım 2017, cilt.26, ss.12-13

The Use of Total Artificial Heart With Example of Cases for End-Stage Heart Failure Therapy

29th Turkish Cardiology Congress of the Turkish-Society-of-Cardiology (TSC) with International Participation, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2013, cilt.62 identifier

Comparison of Continuous –Flow and Pulsatile Pump Systems on Reducing Pulmonary Artery Pressure in Patients with Pulmonary Hypertension.

20th Congress of the International Society for Rotary Blood Pumps. September 20-22, Istanbul, Turkey, 2012., 20 - 22 Eylül 2012

Tip 1 Truncus Arteriosus tamirinde Homogreft ile pulmoner arter replasmanı

11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2012, ss.205

Pulmoner Arterden çıkan sol koroner arterli (ALCAPA) olgularda pulmoner arter rekonstrüksiyonu ile kombine Takeuchi operasyonu

10. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2011, ss.364

Ventricular support systems for end-stage heart failure, Ege University Experience

The 12th Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation, October 18-21, Tunis, Tunisia, 2010., 18 - 21 Ekim 2010

Sağ ventrikül çıkış yolu darlıklarında pulmoner homogreft kullanımı erken ve orta dönem sonuçları

9. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Özet Kitabı, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2010, ss.34

Kitap & Kitap Bölümleri

Torakal ve Torakoabdominal Aort Anevrizmaları

Kalp ve Damar Cerrahisi, Paç M, Akçevin A, Aka Aykut S, Buket S, Sarıoğlu T, Editör, Mn Medikal & Nobel Basım Yayın Ticaret Ve Sanayi Ltd Şti, Ankara, ss.1347-1363, 2013