Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2014 - Devam Ediyor Öğretim Görevlisi

  Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyokimya Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans Biotechnology

 • Yüksek Lisans Sekonder Metabolitler ve Üretimleri

 • Lisans Biochemistry II

 • Yüksek Lisans Fermentasyonun Modellendirilmesi

 • Lisans Üniversite Yaşamına Geçiş

 • Lisans Bitirme Tezi

 • Lisans Introduction to Medicinal Chemistry

 • Lisans GENERAL BİOCHEMİSTRY I

 • Lisans BIOPROCESS KINETICS

 • Lisans BİOTECHNOLOGY

 • Lisans ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ

 • Lisans BİOPROCESS LABORATORY

 • Lisans BASİC TECHNİQUES IN BİOCHEMİSTRY

 • Lisans Kaynak Tarama Teknikleri

 • Lisans Biochemistry I

 • Lisans Bioprocess Laboratory

 • Lisans Bioprocess Kinetics