Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Kasım 2018 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi (MUVU)

    Hakemli Bilimsel Dergi

  • Kasım 2018 Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

    Hakemli Bilimsel Dergi