Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Developing a Science Process Skills Test for Secondary Students: Validity and Reliability Study

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.12, ss.1899-1906, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Chemistry Teachers' Perceptions on Laboratory Applications: Izmir Sample

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.11, ss.1024-1029, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

6(th), 7(th) and 8(th) graders' attitudes towards online homework assignment sites

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, cilt.7, ss.5-18, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Measurement of the confidence, attitudes, and self-image of Turkish student-teachers in relation to chemistry education

INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION, cilt.18, ss.569-576, 1996 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Developing ICT skills of visually impaired learners

ScienceDirect: Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ÖğretmenleriTürkiye de Ne İşe Yarar

Eğitimde İz, Ege Üniversitesi Kulüpler Birliği – Eğitim Fakültesi Dergisi, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgisayar Destekli Öğretimde Yazılımların Nitelik Sorununa Sistematik Bir Yaklaşım

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Demonstrating an interactive virtual chemistry laboratory software based on 7E learning cycle

13th International Conference ICT in the education of the Balkan countries, Bulgaristan, 17 - 19 Haziran 2010

A Structural Modeling Approach to Students Online Homework Assignment Sites Usage

The Fifth Conference of Learning International Networks Consortium (The MIT LINC), 23 - 26 Mayıs 2010

Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Web Destekli Uzaktan Eğitim Uygulaması

III. Uluslar arası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, 7 - 09 Ekim 2009

İlköğretim 7 Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde Web Destekli Öğretim Uygulaması Aydın İli Örneği

III. Uluslar arası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, 7 - 09 Ekim 2009

Üniversite Öğrencilerinin Eğitsel Yazılım Ekran Tasarımı Tercihlerinin Değerlendirilmesi

III. Uluslar arası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, 7 - 09 Ekim 2009

Öğretmenlerin Bilişim Etiğine İlişkin Tutumları

Özel Tevfik Fikret Okulları Eğitimde Yeni Yönelimler-5 “Öğrenmenin Doğası Ve Değerlendirme” Sempozyumu, Türkiye, 18 Nisan 2009

Okuma Alışkınlıkları Kazandırmada Bilişim Teknolojilerinin Rolüne İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri

Özel Tevfik Fikret Okulları Eğitimde Yeni Yönelimler-5 “Öğrenmenin Doğası Ve Değerlendirme” Sempozyumu, Türkiye, 18 Nisan 2009

E Öğrenme Uygulamalarında Yaşanan Sorunlar Ve Sınırlılıklara İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri

Özel Tevfik Fikret Okulları Eğitimde Yeni Yönelimler-5 “Öğrenmenin Doğası Ve Değerlendirme” Sempozyumu, Türkiye, 18 Nisan 2009

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının ve Mezunlarının İdeal Öğretmene İlişkin Görüşleri

Eğitimde Yeni Yönelimler-5 “Öğrenmenin Doğası Ve Değerlendirme” Sempozyumu, Türkiye, 18 Nisan 2009

Okul Öncesinde E Öğrenme Uygulamaları Trafik Okulu Örneği

Özel Tevfik Fikret Okulları Eğitimde Yeni Yönelimler-5 “Öğrenmenin Doğası Ve Değerlendirme” Sempozyumu, Türkiye, 18 Nisan 2009

İlköğretim 4 Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde E öğrenme İzmir İli Bornova İlçesinde Bir Uygulama

Özel Tevfik Fikret Okulları Eğitimde Yeni Yönelimler-5 “Öğrenmenin Doğası Ve Değerlendirme” Sempozyumu, Türkiye, 18 Nisan 2009

Senkron ve Asenkron İşbirlikli Öğrenme Ortamlarında Sosyal Becerilerde Duyuşsal Boyut

II. Uluslar arası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, 16 - 18 Nisan 2008

İlk ve Orta Öğretim Kurumlarının Web Sayfalarında Bulunması Gereken Standartlar

II. Uluslar arası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, 16 - 18 Nisan 2008

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Güdülenme Düzeyleri

II. Uluslar arası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, 16 - 18 Nisan 2008

İlköğretim 6 7 8 Sınıf Öğrencilerinin Elektronik Oyunlara Yönelik Tutumları

II. Uluslar arası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, 16 - 18 Nisan 2008

Web Sorgulama Yaklaşımı İle Geliştirilen Bir Öğrenme Sürecinin Değerlendirilmesi

II. Uluslar arası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, 16 - 18 Nisan 2008

İlköğretim 6 7 Ve 8 Sınıf Öğrencilerinin Ödev Sitelerine Yönelik Tutumları

II. Uluslar arası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 16 - 18 Nisan 2008

İlköğretim Öğretmenlerinin Çevrimiçi Ödev Sitelerine Yönelik Tutum ve Görüşleri

II. Uluslar arası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, 16 - 18 Nisan 2008

Ortaöğretim 2 Sınıf Düzeyinde Web Tabanlı Matematik Öğretimi

Future-Learning: 2. Uluslararası Gelecek İçin Öğrenme Alanında Yenilikler Konferansı, 27 - 29 Mart 2008

Bilgisayar İnternet Oyunlarının İlköğretim Öğrencilerinin Duyuşsal Alan Gelişimlerine Etkisi Kaygı Düzeyleri ve Cinsiyet İlişkisi

Future-Learning: 2. Uluslararası Gelecek İçin Öğrenme Alanında Yenilikler Konferansı, 27 - 29 Mart 2008

Can we use weblogs as learning tools

4th Balkan Congress : Education , The Balkans , Europe, 22 - 24 Haziran 2007

Preservice Teachers Perceptions of E Learning Findings Of An Experimental Study

4th Balkan Congress : Education , The Balkans, Europe . Bulgaria , Stara Zagora . ( 22-24 June 2007), 22 - 24 Haziran 2007, ss.50

The Effects Of Web Assisted Spreadsheet Instruction On 10th Grade Students Academic Achievement And Attitudes Towards Computers

4th Balkan Congress : Education , The Balkans, Europe . Bulgaria , Stara Zagora . ( 22-24 June 2007), 22 - 24 Haziran 2007, ss.60

Öğretmen Eğitiminde Internet Desteği Uzaktan Eğitimin Temelleri Dersi Örneği

I. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 16 - 18 Mayıs 2007

Yapılandırmacılık ve Elektronik Portfolyo Kullanımı E Portfolyo

“Eğitimde Çağdaş Yönelimler Sempozyumu - 3: Yapılandırmacılık ve Eğitime Yansımaları”, Türkiye, 29 Nisan 2006

Yapılandırmacı Kuram ve E Öğrenme

“Eğitimde Çağdaş Yönelimler Sempozyumu - 3: Yapılandırmacılık ve Eğitime Yansımaları”, Türkiye, 29 Nisan - 29 Mayıs 2006

Yapılandırmacı Öğrenmede Öğretim Materyalinin Özellikleri

Eğitimde Çağdaş Yönelimler - 3: Yapılandırmacılık ve Eğitime Yansımaları Sempozyumu, Türkiye, 29 Nisan 2006

Yapılandırmacılık ve Uzaktan Eğitim

“Eğitimde Çağdaş Yönelimler Sempozyumu - 3: Yapılandırmacılık ve Eğitime Yansımaları”, Türkiye, 29 Nisan 2006

Yapılandırmacı Kuram ve Eğitsel Yazılım Tasarımı

“Eğitimde Çağdaş Yönelimler - 3: Yapılandırmacılık ve Eğitime Yansımaları Sempozyumu”, Türkiye, 29 Nisan - 29 Mayıs 2006

Eğitsel Bilgisayar Oyunlarının İlköğretim Öğrencileri Üzerindeki Etkileri

Eğitimde Yeni Yönelimler II: Eğitimde Oyun Sempozyumu, Türkiye, 14 Mayıs 2005

İlköğretim 8 Sınıf Düzeyinde Internet Tabanlı Fen Bilgisi Öğretimi İzmir İli Konak İlçesinde Bir Uygulama

İzmir Özel Tevfik Fikret Okulları, Eğitimde Yeni Yönelimler Sempozyumu, Türkiye, 17 Nisan 2004

Matematik Öğretiminde Bilişsel Öğrenme Araçları Kavram Haritalarının Inspiration Programı ile Kullanımına İlişkin Öneriler

1. Uluslararası Eğitimde Yeni Bilgi Teknolojileri Sempozyumu, 23-25 Ekim 2002, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 23 - 25 Ekim 2002, ss.85

Öğretmenlerin Bilgisayar Yeterlilikleri Ve Bilgisayar Destekli Öğretime İlişkin Tutumları

1. Uluslararası Eğitimde Yeni Bilgi Teknolojileri Sempozyumu, 23-25 Ekim 2002, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 23 - 25 Ekim 2002, ss.75

İlk Ve Orta Öğretim Okullarında Bilgisayar Destekli Öğretim Ortamlarında Karşılaşılan Sorunların Analizi

Bilişim Teknolojileri Isiginda Egitim Konferansı ve Sergisi (BTIE), Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2002

Çağdaş Öğretim Teknolojileri Ve Etkileşimli Öğretim Materyalleri

IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, Türkiye, 6 - 08 Eylül 2000

Kimya Öğretiminde Bir İzlence Tasarımı Çalışması ve Değerlendirmesi

I. Uluslararası Katılımlı Eğitimde Bilgi Teknolojileri Sempozyumu, Türkiye, 14 - 16 Ekim 1999

Learner attitudes towards the use of interactive video in science education The Effects of gender and ability levels

FMVCE'97:International conference on new trends in science education, 9-14 May 1997, İstanbul, Türkiye., 9 - 14 Mayıs 1997, ss.85

Effectiveness of interactive video in science education

CAL'97: International conference on Computer Asssisted Learning. 23-26 Mart 1997, Exeter Univ. Exeter, UK, 23 - 26 Mart 1997, ss.128

The effect of gender and ability levels on students preferences for various instructional settings in an interactive video based learning environment

CAL'97: International conference on Computer Asssisted Learning. 23-26 Mart 1997, Exeter Univ. Exeter, UK, 23 - 26 Mart 1997, ss.122

Interactive multimedia and technophobia a case study of student anxiety in regard to gender and ability levels

ICTE'96: The 13th International Conference on Technology and Teacher Education, 17-20 Mart 1996, New Orleans, Louisiana, USA., 17 - 20 Mart 1996, ss.855

IT in tecaher education a comparison of university attitude and expertise between UK and Turkey

The Expert seminar on the Natura & Function of Research in Teacher Education: European Perspectives in a Changing Europe, 1-4 Temmuz 1994, Exeter Univ. Exeter, UK, 1 - 04 Temmuz 1994, ss.60

Lecturers experience of using IT applications and its relation to their attitudes towards İT in initial teacher training

ITTE'94: Information Technology in Teacher Education Research Conference, 17-18 Mayıs 1994, Exeter Üniv. Exeter, UK., 17 - 18 Mayıs 1994, ss.45

Lecturers IT familiarity and its relation to opinions on usefulness of IT

Postgraduate Educational Research Conference, 26 şubat 1994, Exeter Univ. Exeter, UK, 28 Şubat - 02 Mart 1994, ss.15

Kitap & Kitap Bölümleri

The impact of virtual chemistry laboratory environment on high school students’ science process skills and academic achievements in chemistry.

Technology-Based Learning for Chemistry in The Fourth Industrial Revolution: Integration Inquiry and Internet., Eralp Altun, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.79-124, 2019

Developing technology assisted chemistry learning environments: sanlab application

Technology-Based Learning for Chemistry in The Fourth Industrial Revolution: Integration Inquiry and Internet, Eralp Altun, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.45-78, 2019

Ağ araştırması (webquest) ve örnek uygulamaları

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümleri İçin Özel Öğretim Yöntemleri I-II , eralp altun, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.372-399, 2015

Geleneksel öğretimden harmanlanmış öğrenme temelli öğretime

Eğitim Teknolojileri Okumaları 2015, Akkoyunlu Buket, İşman Aytekin, Odabaşı Hatice Ferhan, Editör, Ayrıntı Basım, 2015

GELENEKSEL ÖĞRETİMDEN HARMANLANMIŞ ÖĞRENMETEMELLİ ÖĞRETİME

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ OKUMALARI 2015, AYTEKİN İŞMAN, BUKET AKKOYUNLU, FERHAN ODABAŞI, Editör, SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, ss.89-103, 2015

İletişim Teknolojileri

Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı, Altun Eralp, Editör, Pegem A, 2012

Alan öğretiminin ve Özel Öğretim Yöntemleri derslerinin amaçları'

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümleri için Özel Öğretim Yöntemleri I II, Altun Eralp, Editör, Pegem A, 2009

Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümleri için Özel Öğretim Yöntemleri I II, Altun Eralp, Editör, Pegem A, 2009

Alana özgü uygulamalar ve Bilgisayar Laboratuar ortamlarının incelenmesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümleri için Özel Öğretim Yöntemleri I II, Eralp ALTUN, Editör, Pegem A Yayıncılık, ss.403-420, 2009