Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1996 - 2001 Doktora

  Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makinaları (Yl), Türkiye

 • 1987 - 1990 Yüksek Lisans

  Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makinaları (Yl), Türkiye

 • 1982 - 1987 Lisans

  Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Mekanizasyon, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2000 Doktora

  Ege Bölgesi Koşullarında, Makine ile Pamuk Hasadında Kantitatif ve Kalitatif Performansların Belirlenmesi

  Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makinaları (Yl)

 • 1990 Yüksek Lisans

  Soğan Tohumunun Hassas ve Normal Sıravari Ekici Düzenlerle Ekimi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma

  Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makinaları (Yl)

Yabancı Diller

 • A1 Başlangıç İtalyanca

 • B2 Orta Üstü İngilizce