Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Comparing of Ridge Planting Performance of Precision Planters Equipped with Shoe and Disc Coulters

TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, cilt.23, ss.195-207, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

SEED MIXTURE FLOWING CHARACTERISTICS OF A SEED DRILL FOR MIXED SEEDING

APPLIED ENGINEERING IN AGRICULTURE, cilt.33, ss.63-71, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

DETERMINATION OF THE FIELD PERFORMANCES OF DIFFERENT TYPES OF CHISEL LEGS

BULGARIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE, cilt.18, ss.794-800, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

THE PERFORMANCE OF DEVELOPED ROTARY TILLER FITTED WITH PNEUMATIC SEEDER

BULGARIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE, cilt.16, ss.801-810, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Toprak İşleme Makinalarının Aktif Elemanlarında Aşınmanın Etkileri

Tarım ve Mühendislik Dergisi, ss.50-54, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Sulama Suyuna Sabit Sistem Mineral Gübre Atma Makinası ve Performans Ölçüm Sistemi Tasarımı

TARIM MAKİNALARI BİLİMİ DERGİSİ, cilt.9, ss.59-66, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yerli Yapım Kombine Doğrudan Ekim Makinasında Tohum ve Gübre Akış Karakteristiklerinin Belirlenmesi

Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, cilt.9, ss.247-256, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of Reduced Tillage and Direct Seeding Systems on the Yield of Maize and Barley Vetch in Ege Region

Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, cilt.6, ss.115-119, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Koruyucu Toprak İşleme Doğrudan Ekim ve Türkiye deki Uygulamalari

Ziraat Mühendisliği VIITeknik Kongresi Bildiriler Kitabı, ss.269-292, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reduced Tillage and Direct Seeding Applications on Second Crop Maize and Sunflower

Tarım Makinaalrı Bilimi Dergisi, cilt.4, ss.157-164, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GÜNÜMÜZDE KORUYUCU TOPRAK İŞLEME VE DOĞRUDAN EKİM

2.KORUYUCU TOPRAK İŞLEME VE DOĞRUDAN EKİM ÇALIŞTAYI, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İKİNCİ ÜRÜN PAMUK ÜRETİMİNDE DOĞRUDAN EKİM UYGULAMA OLANAKLARI

TOVAG 2675 TÜBİTAK SONUÇ RAPORU, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tillage Parameters and Economic Analysis of Direct Seeding Minimum and Conventional Tillage in Wheat

Journal of Agronomy, cilt.4, ss.329-332, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KORUYUCU TOPRAK İŞLEME YÖNTEMLERİ VE DOĞRUDAN EKİM

EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.42, ss.195-205, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Tillage Parameters on the Performance of the Heavy Duty Offset Disk Harrow.

Asian Journal of Plant Science, cilt.3, ss.425-428, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KORUYUCU TARIM VE KORUYUCU TOPRAK İŞLEME

EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ, cilt.40, ss.153-160, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aşırı Yük Kavramalı Mafsallı Millerin Yük Taşıma Karakteristikleri

E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.39, ss.129-136, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tarımsal Mekanizasyonda Mevcut Durum ve Gelecek

Türkiye Ziraat Mühendisliği IX. Teknik Kongresi, Ankara, Türkiye, 13 - 17 Ocak 2020, ss.497-526

Biyodinamik Bağcılıkta Koruyucu Toprak İşleme Olanakları

31. ulusal Tarımsal MEkanizasyon ve Enerji Kongresi, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2018

Determining the Field Performance and Cost Analysis of Walk Behind Type Semi-Automatic Hand Feed Vegetable Transplanter

AGME 2017 - 13th INTERNATIONAL CONGRESSON MECHANIZATION AND ENERGY IN AGRICULTUREINTERNATIONAL WORKSHOP ON PRECISION AGRICULTURE, İzmir, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2017, ss.75

Seeding Performance of a Vacuum Type Precısıon Meterıng Unit Depend on Peripheral Speed of Vacuum Plate

8th International Symposium on Machinery and Mechatronicsfor Agriculture and Biosystems Engineering (ISMAB), 23 - 25 Mayıs 2016, ss.110-115

Optimizing the working parameters of a vacuum-type precision metering unit using response surface methodology

2016 ASABE Annual International Meeting, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 17 - 20 Temmuz 2016 identifier

Mısır Üretiminde Farklı Toprak İşleme ve Örtü Bitkisi Uygulamalarının Toprağa ve Ürün Verimine Etkileri

29.Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi 2-5 Eylül 2015 Diyarbakır, Türkiye, 2 - 04 Eylül 2015

The Effects of Conservation Tillage aAnd Direct Seeding Applications nn The Yield of Second Crop Maize

International Soil Tillage Research Organisation 17 th Triennial Conference “Sustainability - its Impact on Soil Management and Environment”, Kiel, Almanya, 28 Ağustos - 03 Eylül 2006, ss.1311-1317 Creative Commons License