Araştırma Alanları

  • Tıp

  • Sağlık Bilimleri

  • Dahili Tıp Bilimleri

  • Tıbbi Genetik

  • Bilgisayar Bilimleri

  • Biyoenformatik

  • Mühendislik ve Teknoloji