Başarılar & Tanınırlık

Ödüller

  • Nisan 2018 "Primer immün yetmezlik tanılı olgularda hedeflenmiş yeni nesil dizi analizi ile 264 gen mutasyon sonuçlarının değerlendirilmesi" Poster 2.lik ödülü

    4. Klinik İmmünoloji Kongresi

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 29

h-indeksi (WOS): 2