Dr.Öğr.Üyesi

ALİ ERHAN ZALLUHOĞLU


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Lojistik Yönetimi Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2008 - 2016

2008 - 2016

Doktora

Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Türkiye

2003 - 2007

2003 - 2007

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü, Türkiye

1998 - 2003

1998 - 2003

Lisans

Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2016

2016

Doktora

İşletmelerin Pazar Koşullarındaki Belirsizliğe Uyum Sağlayabilmesinde Esneklik Ve Tepki Verebilirlik Becerilerinin Analizi

Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı

2007

2007

Yüksek Lisans

Tedarik Zinciri Yönetiminde Dış Kaynak Kullanımı

Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Bilim, Teknoloji ve Toplum, İşletme, Pazarlama, Lojistik Yönetimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

2004 - Devam Ediyor

2004 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

İzmir'de Sağlık Turizminin Mevcut Durumu ve Potansiyelinin Analizi

ZALLUHOĞLU A. E. , KARSLI C., CANDEMİR A. , DİYADİN A.

Academic Social Resources Journal, cilt.5, ss.808-822, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Covid-19 Sürecinde Türkiye'deki Marinaların Hizmet Kalitelerinin Web Siteleri Aracılığıyla Değerlendirilmesi

CANDEMİR A. , ZALLUHOĞLU A. E. , KARSLI C.

International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal (SMARTJOURNAL), cilt.6, ss.2472-2485, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Derslerde Teknoloji Kullanımına Yönelik Motivasyon Ölçeğinin Geliştirilmesi

Karadağ M. , Zalluhoğlu A. E. , Gürel Günal G. , Dayıoğlu O., Kışla T.

Ege Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2, ss.146-157, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Derslerde Teknoloji Kullanımına Yönelik Motivasyon Ölçeğinin Geliştirilmesi

KARADAĞ M. , ZALLUHOĞLU A. E. , GÜREL G., DAYIOĞLU O. , KIŞLA T.

Ege Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2, ss.146-157, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Identifying sensor placement problem in smart tourism through consumer-oriented approach

ZALLUHOĞLU A. E. , Bilgehan H., ÇOLAKOĞLU HAVARE Ö., TUNALI ÇALIŞKAN E.

Journal of Tourism Theory and Research, cilt.5, ss.317-326, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

Öğrencilerin Mobil Kozalanma (Mobile Cocooning) DavranışlarınınAnalizi: İzmir ÖrneğiAnalysis of Mobile Cocooning Behavior of Students: The Case of Izmir

CANDEMİR A. , ZALLUHOĞLU A. E. , DİYADİN A., KARSLI C.

Pazarlama İçgörüsü Üzerine Çalışmalar (Studies on Marketing Insights), cilt.2, ss.1-12, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Öğrencilerin Mobil Kozalanma (Mobile Cocooning) DavranışlarınınAnalizi: İzmir Örneği

CANDEMİR A. , ZALLUHOĞLU A. E. , Diyadin A., KARSLI C.

Pazarlama İçgörüsü Üzerine Çalışmalar( Studies on Marketing Insight), cilt.2, ss.1-12, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Loyalty in Non-Profit Organizations: An Explanatory Research

ZALLUHOĞLU A. E. , CANDEMİR A. , KARSLI C., DİYADİN A.

Journal of Global Strategic Management, cilt.11, ss.75-85, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Üniversite Sanayi İşbirliği İzmir Merkezli Bir Sanayi İşletmesi Örneği

ZALLUHOĞLU A. E. , CANDEMİR A. , BAYBARS M. , KARSLI C.

Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, cilt.7, ss.205-218, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Competition Analysis of Consumer Electronics Retailing Networks in Turkey

CANDEMİR A. , ZALLUHOĞLU A. E. , KARSLI C., DİYADİN A.

Journal of Management, Marketing and Logistics – (JMML), cilt.3, ss.241-250, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Perakende Sektöründe Satış Elemanlarının Eğitimlerinin ve Kişisel Niteliklerinin Satış Başarısı Üzerindeki Etkisi: İzmir Örneği

CANDEMİR A. , ZALLUHOĞLU A. E. , YÜCEL E.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.7, ss.49-65, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Lojistik Köy Kurulumunun Lojistik Hizmet Sağlayıcılar Açısından Değerlendirilmesi İzmir Örneği

ZALLUHOĞLU A. E. , ARACIOĞLU B. , SEVİLAY B.

Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, cilt.5, ss.81-104, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Exploring the Innovativeness and Market Orientation through Mission and Vision Statements The Case of Istanbul Stock Exchange Companies

CANDEMİR A. , ZALLUHOĞLU A. E.

Procedia - Social and Behavioral Sciences, cilt.99, ss.619-628, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Measuring and Evaluating Performance within the Strategic Management Perspective A Study on Performance Measurement of A Seafood Company

ARACIOĞLU B. , ZALLUHOĞLU A. E. , CANDEMİR C.

Procedia - Social and Behavioral Sciences, cilt.99, ss.1026-1034, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

The Effect of Marketing Expenditures During Financial Crisis The Case of Turkey

CANDEMİR A. , ZALLUHOĞLU A. E.

Procedia-Social and Behavioral Sciences, cilt.24, ss.291-299, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Factors Affecting The Sport Related Consumer Expenditures

CANDEMİR A. , ZALLUHOĞLU A. E.

Ege Akademik Bakış, ss.199-217, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Perception of Financial and Payment Terms Risks The Analysis of Aegean Exporters

CANDEMİR A. , ZALLUHOĞLU A. E. , DEMİRALAY E.

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, cilt.1, ss.188-207, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Tedarik Zinciri Yönetiminde Dış Kaynak Kullanımı Otomotiv Sektörü Üzerine Alan Araştırması

ZALLUHOĞLU A. E. , ÖZHAN DEDEOĞLU A.

Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, cilt.2, ss.59-76, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Glokal Ürün ve Marka Stratejilerinin Değerlendirilmesi Algida İzmir Örneği

CANDEMİR A. , ZALLUHOĞLU A. E.

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.1-28, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Pandemi Döneminde Çalışmayan Bireylerin Evde Kalma Durumlarının Kolektivzm Yönünden Analizi

Güzeloğlu E. B. , Üstündağlı Erten E. , Şentürk B. , Özgür Keysan A., Zalluhoğlu A. E.

The 3rd International Congress on Critical Debates in Social Sciences-ICCDSS 2020, İzmir, Türkiye, 20 - 22 Kasım 2020, ss.44-45

2019

2019

PROJECT LOGISTICS’ CHALLENGES IN TURKEY

ZALLUHOĞLU A. E. , ARACIOĞLU B. , Erden G.

17th International Logistics and Supply Chain Congress, 17 - 18 Ekim 2019

2018

2018

Erdemli “Akıllı” Turizm Bölgesinin Matematiksel Modellemesi

ÇOLAKOĞLU HAVARE Ö., ZALLUHOĞLU A. E.

1. International Mersin Symposium, Mersin, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2018, cilt.1, ss.199-210

2018

2018

Akıllı Turizmde Sensör Yeri Probleminin Tüketici Odaklı Yaklaşımla Belirlenmesi

ZALLUHOĞLU A. E. , BİLGEHAN H., ÇOLAKOĞLU HAVARE Ö., TUNALI ÇALIŞKAN E.

The Second International Congress on Future of Tourism, Futourism 2018, Mersin, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2018

2017

2017

Website Quality Perception in Finance Sector: An Analysis on Individual Pension Companies

ZALLUHOĞLU A. E. , BABACAN Ö. , TATARLAR C. D.

XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 23 - 26 Ağustos 2017, ss.195

2017

2017

The Analyze of Business’ Flexibility and Responsiveness under the Market Uncertainty

ZALLUHOĞLU A. E. , ÖZHAN DEDEOĞLU A.

XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 23 - 26 Ağustos 2017, ss.191

2017

2017

LOYALTY IN NON-PROFITORGANIZATIONS: AN EXPLANATORYRESEARCH

ZALLUHOĞLU A. E. , CANDEMİR A. , KARSLI C., DİYADİN A.

13th International Strategic Management Conference, 6 - 08 Temmuz 2017

2017

2017

Loyalty In Non-Profıt Organızatıons: An Explanatory Research

ZALLUHOĞLU A. E. , CANDEMİR A. , KARSLI C., Diyadin A.

13rd International Strategic Management Conference, 6 - 08 Temmuz 2017

2016

2016

Competition Analysis of Consumer Electronics Retailing Networks in Turkey

CANDEMİR A. , ZALLUHOĞLU A. E. , KARSLI C., DİYADİN A.

12 TH Internatıonal Strategıc Management Conference, 21 - 23 Temmuz 2016

2016

2016

Türkiye deki Karayolu Yük Taşımacılığında Karşılaşılan Sorunların Nitel Analizi

KAYMAZ Y. , ZALLUHOĞLU A. E. , TURHAN R., KARSLI C.

2nd Internatıonal Congress on Economics and Busıness, 30 Mayıs - 03 Haziran 2016

2015

2015

Üniversite Sanayi İşbirliği İzmir Merkezli Bir Sanayi İşletmesi Örneği

CANDEMİR A. , BAYBARS M. , KARSLI C., ZALLUHOĞLU A. E.

İnovasyon Ekosistemleri Aracılığı ile Değer Yaratmak: Disiplinler Arası Yaklaşımlar Kongresi, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2015

2015

2015

Lisansüstü Eğitimin İnovatif Davranış Üzerine Etkisi Ege Üniversitesi Örneği

ZALLUHOĞLU A. E. , TURHAN R., KAYMAZ Y. , ARACIOĞLU B.

İnovasyon Ekosistemleri Aracılığı İle Değer Yaratmak: Disiplinler Arası Yaklaşımlar Kongresi, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2015

2015

2015

Yükseköğretimin Yaygınlaştırılmasında Uzaktan Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi Ege Üniversitesi Deneyimi

ZALLUHOĞLU A. E. , S ÖZGE Ş., ÖZHAN DEDEOĞLU A.

II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2015, cilt.1, ss.622-629

2015

2015

Sosyal Pazarlama Çerçevesinde Kamu Spotlarının İncelenmesi

ZALLUHOĞLU A. E. , KARSLI C., CANDEMİR A. , GÜNAY G. N.

20. Ulusal Pazarlama Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 10 - 13 Haziran 2015, ss.467-478

2013

2013

Exploring the Innovativeness and Market Orientation Through Mission and Vision Statements: The Case of Istanbul Stock Exchange Companies

CANDEMİR A. , ZALLUHOĞLU A. E.

9th International Strategic Management Conference, Riga, Letonya, 27 - 29 Haziran 2013, cilt.99, ss.619-628 identifier

2012

2012

Yaratıcı Endüstrilerin Mekansal Analizine Yönelik Keşifsel Bir Çalışma İzmir Alsancak Örneği

CANDEMİR A. , ZALLUHOĞLU A. E. , YÜCEL E.

Alsancak Sempozyumu: Medeniyetler ve Dinler Arası Dostluğun Semtinin Dünü ve Bugünü, Türkiye, 28 Kasım 2012

2011

2011

Factors Affecting The Sport Related Consumer Expenditures

CANDEMİR A. , ZALLUHOĞLU A. E.

I. International Congress On Sports Economics And Management, 12 - 15 Ekim 2011, ss.199-217

2011

2011

Determinants of the Tendency for Using Mobile Banking

CANDEMİR A. , ZALLUHOĞLU A. E. , TATLIDİL R.

Third Biennial International Conference on Services Marketing, 7 - 09 Eylül 2011, ss.394-406

2011

2011

The effect of marketing expenditures during financial crisis: the case of Turkey

CANDEMİR A. , ZALLUHOĞLU A. E.

7th International Strategic Management Conference, Paris, Fransa, 30 Haziran - 02 Temmuz 2011, cilt.24 identifier identifier

2010

2010

Uncertainty Perceptions in Export Marketing

CANDEMİR A. , ZALLUHOĞLU A. E. , DEMİRALAY E.

6th International Scientific Conference Business and Management?2010 Selected Papers, 13 - 14 Mayıs 2010, ss.355-360

2009

2009

An Analysis of Best Brands in Turkey Towards Its Global Worldwide Performance

CANDEMİR A. , ZALLUHOĞLU A. E.

5th International Conferences on Business, Management and Economics (ICBME’09), 22 - 24 Ekim 2009, ss.13-29

2009

2009

Smoothing Bullwhip Effects in Supply Chain by Information Systems Simulation Cases

ÇİÇEKLİ U. G. , ZALLUHOĞLU A. E.

9th ISIR, Changing Paradigm for Inventory Management in a Supply Chain Context, Katowice, Polonya, 25 - 29 Ağustos 2009

2005

2005

Market Orientation of Pharmaceutical Wholesalers as Agents of the Pharmaceutical Supply Chain

ÖZHAN DEDEOĞLU A. , ZALLUHOĞLU A. E.

4th International Logistics and Supply Chain Congress, 29 Kasım - 01 Aralık 2005, ss.82-91

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

City Logistics in the Context of Smart Cities

ZALLUHOĞLU A. E. , ARACIOĞLU B.

Several Dimensions of Innovation, Technology and Industry 4.0 The Effects of Industry 4.0 Revolution on Several Areas, Fatih Ayhan, Editör, Peter Lang Publishing, Inc, Berlin, ss.197-213, 2019

2017

2017

Website Quality Perception in Finance Sector: AnAnalysis on Individual Pension Companies

ZALLUHOĞLU A. E. , BABACAN Ö. , TATARLAR C. D.

Research on Communication, Christian Ruggiero, Hasan Arslan, Mehmet Ali Icbay, Editör, E-BWN, Bialystok, ss.187-193, 2017 identifier identifier identifier

2016

2016

Tüm Boyutlarıyla Girişimcilik

ARACIOĞLU B. , DEMİRHAN D., TATARLAR C. D. , ZALLUHOĞLU A. E.

Hümanist Kitap Yayıncılık, İstanbul, 2016

2016

2016

Dağıtım Stratejisi

CANDEMİR A. , BAYBARS M. , AYTEKİN P., ÜSTÜNDAĞLI ERTEN E. , KAZANÇOĞLU İ. , VENTURA K. , et al.

PAZARLAMA YÖNETİMİNE GİRİŞ (Çeviri: A Preface to Marketing Management), Candemir A., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.154-169, 2016

Ödüller

Şubat 2019

Şubat 2019

Prof. Dr. Nuri BİLGİN Genç Akademisyenleri Teşvik (GAT) Ödülü

Ege Üniversitesi İİBF

Eylül 2016

Eylül 2016

Prof. Dr. Erol Eren Best Paper Award

INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE COMMITTEE

Haziran 2012

Haziran 2012

9.Lojistik Vaka Yarışması 1.lik derecesi

Lojistik Derneği

Haziran 2009

Haziran 2009

6.Lojistik Vaka Yarışması 2.lik derecesi

Lojistik Derneği

Haziran 2006

Haziran 2006

3.Lojistik Vaka Yarışması 1.lik derecesi

Lojistik Derneği