Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografide Rastlantısal Bulgular

Dentomaksillofasiyal Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi: Temel Prensipler, Teknikler ve Klinik Uygulamalar, 2019 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Effect of Tube Current on Linear Measurement Accuracy of Cone Beam Computed Tomography Images

Current Medical Imaging Reviews, cilt.14, ss.327-333, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Anatomical Landmarks of Mandibular Edentulous and Dental Mandibles

SURGICAL AND RADIOLOGIC ANATOMY, no.6, ss.615-623, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Effect of Tube Current on Linear Measurement Accuracy of Cone Beam Computed Tomography Images

CURRENT MEDICAL IMAGING REVIEWS, cilt.14, ss.327-333, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Oral health and oral quality of life in inactive patients with familial Mediterranean fever without amyloidosis

Clinical And Experimental Rheumatology, cilt.31, ss.15-19, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Changes in the Fractal Dimension, Feret Diameter, and Lacunarity of Mandibular Alveolar Bone During Initial Healing of Dental Implants

INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL & MAXILLOFACIAL IMPLANTS, cilt.27, ss.1009-1013, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Changes in the fractal dimension, feret diameter, and lacunarity of mandibular alveoler bone during initial healing of dental implants

INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL & MAXILLOFACIAL IMPLANTS, cilt.27, ss.1009-1013, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Construction of a copper stepwedge with aluminum equivalent mean gray values

JOURNAL OF APPLIED ORAL SCIENCE, cilt.18, ss.390-396, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Comparative radiopacity of six flowable resin composites

Operative Dentistry, cilt.35, ss.436-440, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Construction of a copper stepwedge with aluminum equivalent mean gray values

Journal Of Applied Oral Science, cilt.18, ss.390-396, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Factors of patient satisfaction/dissatisfaction in a dental faculty outpatient clinic in Turkey

Community Dentistry And Oral Epidemiology, cilt.28, ss.461-469, 2000 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile Burun-Paranazal Sinüsler ve Sinonazal Patolojiler

Türkiye klinikleriDentomaksillofasiyal Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi: Temel Prensipler, Teknikler ve Klinik Uygulamala, ss.56-64, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mandibuler İnsiziv kanal ve Lingual Foramen Özelliklerinin Dental Volumetrik Tomografi (DVT) ile İncelenmesi

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, cilt.38, ss.101-109, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dental Optik Koherens Tomografi

Turkiye Klinikleri J Oral Maxillofac Radiol-Special Topics, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diş Hekimliğinde Radyonuklid Görüntüleme

Turkiye Klinikleri J Oral Maxillofac Radiol-Special Topics, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of exposure paramaters on the radiopacity of root canal sealers

oral science international, cilt.10, ss.25-27, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşlanmanın çiğneme sistemine etkileri.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.46, ss.58-65, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bisfosfanat kullanımına bağlı çene kemiğinde gelişen osteonekroz: etyoloji, risk faktörleri, tanı kriterleri ve tedavi alternatifleri.

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.83-95, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Farklı çözünürlükteki fosfor plak görüntülerinin arayüz mine defektlerinin tanısı üzerindeki etkisi.

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.1-6, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Işınlama parametrelerinin kanal patlarının radyoopasitesi üzerine etkisi.

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.29, ss.99-104, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Statik (Stafne) kemik kavitesi.

TÜRKİYE KLİNİKLERİ Dİİ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.18, ss.109-113, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ağız içi lipom : olgu serisi

E.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.33, no.2, ss.81-86, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Glandüler odontojenik kist: Olgu bildirimi

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.28, ss.197-201, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mandibuler Koronoid Hiperplazi:Olgu Raporu

Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.34, no.4, ss.53-59, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mandibular Koronoid Hiperplazi

Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.34, ss.53-59, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mandibuler koronoid hiperplazi: olgu raporu

Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.34, ss.53-59, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İritasyon fibromunun tedavisinde multidispliner yaklaşım: Olgu Sunumu.

Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.39-45, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İrritasyon Fibromu Tedavisinde Multidisipliner Yaklaşım: Olgu Sunumu.

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.39-45, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mandibular osteomyelitis following Trigeminal Herpes zoster infection.

Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.33, ss.31-35, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Digora optime fosfor plak sisteminin görüntüleme özellikleri ve F- hızındaki filmler ile karşılaştırılması.

EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.29, ss.51-59, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gastroözofajiyal Reflü Hastalığının Orodental Bulguları.

TÜRK DİŞHEKİMLİĞİ BİRLİĞİ DİŞHEKİMİ BİLİMSEL EK, cilt.1, ss.7-11, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Farklı nanokompozitlerin radyoopasitelerinin karşılaştırılması

Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.1-7, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı nankompozitlerin radyoopasitelerinin karşılaştırılması

Selçuk Ünivrsitesi Diş Hek. Fak.Dergisi, cilt.16, ss.1-7, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dişhekimliğinde Kemik kalitesinin belirlenmesi: Radyografik Yöntemler ve Yorumları.

Ondokuzmayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.190-199, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar