Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Postmodern Turizm Örneği Olarak Gönüllü Turizm: Workaway Türkiye Örneği

VII. Ulusal III. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu ”Turizmde Teknoloji ve İnovasyon”, İskenderun, Türkiye, 20 - 21 Nisan 2018, ss.1140-1152
Link

Kentsel Kültürel Turizmde Ağ Toplumu ve Paylaşım Kültürünün Turizm Coğrafyası Yaklaşımıyla Değerlendirilmesi İzmir Örneği

9. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 5 - 08 Nisan 2018, ss.57-58 Özet
Link

Akdeniz Havzasında Yeni Bir Turizm Hareketi Alternatif Konaklama Olanakları ve Konut Değiş-Tokuşu

Uluslararası Devinen Akdeniz Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2017, ss.38

Web 1.0’dan Web 2.0’a Geçişin Turizm Coğrafyası Üzerine Yansımaları: İzmir Örneği

Türk Coğrafya Kurumu 75. Yıl Uluslararası Kongresi, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2017, ss.178