Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2008 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Deri Mühendisliği Bölümü

Yönetimsel Görevler

Verdiği Dersler

  • Lisans Akışkanlar Mekaniği

  • Lisans Dericilikte Temel İşlemler