Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Nadir Bir Olgu: Kaudal Duplikasyon Sendromu

Türk Manyetik Rezonans Derneği 23. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018

Caroli Hastalığı Zemininde Gelişen Kolanjiyosellüler Kanser Olgusu

Türk Manyetik Rezonans Derneği 23. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018

Akut Pankreatitin Nadir Bir Komplikasyonu: Mediastinal Psödokist

Türk Manyetik Rezonans Derneği 23. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018

İnguinal Herni Kesesi İçerisinde Kolonik Lenfoma

38. Ulusal Radyoloji Kongresi, Türkiye, 31 Ekim - 04 Kasım 2017