Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Finike Ovasının Holosen Jeomorfolojisi ve Limyra’nın Jeoarkeolojisi

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), cilt.5, ss.1-23, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eşen Deltasının Paleocoğrafyasında Letoon ve Patara’nın Jeoarkeolojisi

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), cilt.5, ss.286-312, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Altınova’da (Ayvalık-Balıkesir) Doğal Çevre Değişmeleri İle Tarih Öncesi Dönemden Günümüze Etkileri

JOA (Journal of Awareness), cilt.2, ss.181-202, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gökçeada’nın (Çanakkale) Paleocoğrafya Özellikleri ve Jeoarkeolojisi

JOA (Journal of Awareness), cilt.2, ss.203-219, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Paleogeography and Geoarcheology Researches in Surroundings of the Baglararasi Mound (Cesme-Izmir)

TURKIYE JEOLOJI BULTENI-GEOLOGICAL BULLETIN OF TURKEY, cilt.60, ss.589-613, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Ege ve Akdeniz Kıyılarımızda Paleocoğrafya Jeoarkeoloji Araştırmaları

Ege Coğrafya Dergisi, cilt.25, ss.51-66, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Batı ve Güneybatı Anadolu nun Paleocoğrafya ve Jeoarkeolojisinde Santorini Thera Küllerinin Önemi

Coğrafi Bilimler Dergisi, cilt.14, ss.15-37, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sedimantolojik ve Paleontolojik Verilerle Gediz Delta Ovasında İzmir Alüvyal Jeomorfoloji Araştırmaları

Ege Coğrafya Dergisi, cilt.24, ss.1-27, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Asi Delta Ovasında Alüvyal Jeomorfoloji ve Paleocoğrafya Araştırmaları

Ege Coğrafya Dergisi, cilt.17, ss.1-25, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Divle Obruğu (Divle Obruk, Kaş-Antalya).

EGE COĞRAFYA DERGİSİ, cilt.12, ss.83-92, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Troia’dan Didi-Gora’ya

EGE COĞRAFYA DERGİSİ, cilt.11, ss.147-160, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Letoon Kazı Alanı ve Çevresinde Jeomorfolojik Jeoarkeolojik Araştırmalar

Ege Coğrafya Dergisi, cilt.10, ss.51-82, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eşen Çayı Taşkın Delta Ovasının Jeomorfolojisi ve Antik Patara Limanı

Ege Coğrafya Dergisi, cilt.9, ss.89-130, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eşen Ovasının Alüvyal Jeomorfolojisi ve Likya Antik Kentleri

A.Ü.Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, cilt.6, ss.203-242, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Finike Ovasının Alüvyal Jeomorfolojisi ve Antik Limyra Kenti

Ege Coğrafya Dergisi, cilt.9, ss.131-157, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Samsun ve Çevresinin Jeomorfolojisi

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Coğrafya Bilim ve Uygulama Kolu Coğrafya Araştırmaları, cilt.4, ss.191-224, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kaş-Demre Platosunda Fiziki Coğrafya Araştırmaları ve İnsan Doğal Çevre İlişkileri

EGE COĞRAFYA DERGİSİ, cilt.8, ss.109-140, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Akselendi Ovası nda Kumul Oluşumu ve Buna Bağlı ÇevreSorunları

Ege Coğrafya Dergisi, cilt.7, ss.133-160, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gümüşhane Çevresinde (Torul-Kürtün) Heyelan Olayları.

Atatürk Kül.Dil. ve Tar. Yük. Kur. Coğ. Uyg. Kolu Coğrafya Araştırmaları, ss.123-136, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Heyelan Olayları ve Karadeniz Kıyı Şeridinden Örnekler

Jeomorfoloji Dergisi, cilt.15, ss.53-64, 1987 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bornova Kıyı Ovasında Paleocoğrafya ve Jeoarkeoloji Araştırmaları (Paleogeography and Geoarchaeology Research in Bornova Coastal Plain)

ERASMUS International Academic Research Symposium in Educcational and Social Sciences, İzmir, Türkiye, 5 - 06 Nisan 2019, ss.299-323

Troya Bağlamında Yeni Bademli Höyüğü’nün Paleocoğrafya ve Jeoarkeolojisi (In the Context of Troia, the Palepogeography and Geoarchaeology of the Yenibademli Mound)

International Agean Symposium on Innovative Interdisciplinary Scientific Researches , İzmir, Türkiye, 26 - 27 Mart 2019, cilt.1, ss.300-320

Bornova Ovası ile Bayraklı Höyüğü Çevresinde Paleocoğrafya ve Jeoarkeoloji Araştırmaları (İzmir), (Paleogeographical and Geoarchaeological Reserach Around Bornova Plain and Bayraklı Mound (İzmir))

TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu (International Geography Symposium on the 30th Anniversary of TUCAUM), Ankara, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2018, ss.296-312

The evolution of Güllübahçe Alluvial Fan (Söke/Aydın) Preliminary Results of Sedimentological and Paleontological Analysis

5th International Landscape Archaeology Conference LAC 2018, Londra, İngiltere, 17 Eylül 2018, ss.196

Damlıboğaz – Pilavtepe 2017 Yılı Paleocoğrafya-Jeoarkeoloji Araştırmaları (Milas – Muğla)

40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 07 Mayıs 2018

Klazomenai ve Limantepe 2017 Yılı Paleocoğrafya ve Jeoarkeoloji Araştırmaları (Urla-İzmir)

40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 07 Mayıs 2018

Gediz Deltası Paleocoğrafyasında Panaztepe’nin Limanını Bulma Umudu

2. Uluslararası Rating Academy Kongresi: Umut, Çanakkale, Türkiye, 19 Nisan 2018, ss.126-127

Kaş Çevresinde Paleocoğrafya Araştırmaları ve Kyaneaı-Avşar Tepe Antik Yerleşmelerinin Jeoarkeolojik Problemleri

2. Uluslararası Rating Academy Kongresi: Umut, Çanakkale, Türkiye, 19 Nisan 2018, ss.128-129

Büyükdere Vadisinin Paleocoğrafyası ve Yeni Bademli Höyüğünün Jeoarkeolojisi (Gökçeada-Çanakkale)

International Conference on Social Sciences-Cappadocia, Nevşehir, Türkiye, 16 Nisan 2018, ss.63

Eşen Ovasının Paleocoğrafyası ve Patara’nın Jeoarkeolojisi

International Conference on Social Sciences-Cappadocia, Nevşehir, Türkiye, 16 Nisan 2018, ss.64

Batı Anadolu Kıyılarımızda Paleocoğrafya - Jeoarkeoloji Araştırmaları (Paleogeography-Geoarchaeology Research in The West Anatolian Coasts)

Türk Coğrafya Kurumu 75. Yıl Uluslararası Sempozyumu (Turkish Geographical Society 75th Year International Congress), Ankara, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2017, ss.611-612

Batı Anadolu’da Yeni Santorini Tephra Bulguları ve Paleocoğrafya-Jeoarkeoloji Değerlendirmelerindeki Önemi” (New Santorini Tephra Data in Western Anatolia and the Importance of Them on Paleogeographical-Geoarchaeologıcal Interpretations)

Türk Coğrafya Kurumu 75. Yıl Uluslararası Sempozyumu (Turkish Geographical Society 75 th Year International Congress, Ankara-Turkey), Ankara, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2017, ss.610-611

Klazomenai-Limantepe Çevresinde (Urla, İzmir) Paleocoğrafya-Jeoarkeoloji Araştırmaları

39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 22 Mayıs 2017

Damlıboğaz ve Pilav Tepe Çevresinde (Milas, Muğla) Paleocoğrafya-Jeoarkeoloji Araştırmaları

39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 22 Mayıs 2017

Geomorphological effects of Kayacık in Gördes to the surrounding archaeological sites in northern Lydia

Archaeology and history of Lydia from the early Lydian period to late antiquity (8th century B.C.-6th century A.D.), An international Symposium, 17 - 18 Mayıs 2017

Sarıçay Ovasında Paleocoğrafya ve Jeoarkeoloji Araştırmaları (Milas-Muğla)

70. Jeoloji Kurultayı, Kültürel Jeoloji ve Kültürel Miras, Ankara, Türkiye, 10 - 14 Nisan 2017, ss.382-383

Bağlararası Höyüğü Çevresinde Paleocoğrafya ve Jeoarkeoloji Araştırmaları (Çeşme–İzmir)

70.Türkiye Jeoloji Kurultayı (Kültürel Jeoloji ve Jeolojik Miras), Ankara, Türkiye, 10 - 14 Nisan 2017, ss.406-407

Investigation on Distribution of the Santorini Thera Tephra in West Anatolia and Paleogeographical Geoarchaeological Features of the Çeşme Bağlararası Mound

III. International Cesme-Chios History, Culture and Tourism Symposium, Çeşme, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016, ss.78-96

Asi Nehri Deltasının Alüvyal Jeomorfolojisi ve Paleontolojik Analizlerin Katkısı

UJES 2012, III. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, Hatay, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2012, cilt.1, ss.701-718

Bornova Ovasının (İzmir) Alüvyal Jeomorfolojisi ve Yeşilova Höyüğü

1.Ege Ar-Ge ve Teknoloji Günleri, İzmir, Türkiye, 01 Aralık 2010, ss.137

İzmir Körfezi Kıyılarında Alüvyon Birikimi ile Karşıyaka ve Bayraklı Kıyılarının Şekillenmesi

Karşıyaka Kültür ve Çevre Sempozyumu, Bildiri Kitabı, İzmir, Türkiye, 22 - 23 Aralık 2005, ss.8-22

Tarsus Ovasının Jeomorfolojik Gelişimi ve Gözlükule Höyüğü

Türkiye Kuvaterner Sempozyumu 5. Bildiriler Kitabı, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Haziran 2005, cilt.5, ss.82-89

Geoarchaeological interpretations of the "Troian Bay"

International Symposium on Landscape Troia between Earth History and Culture, Heidelberg, Almanya, 2 - 05 Nisan 2001, ss.379-401

Paleogeographische Studien in der Umgebung des Gözlükule Hügel Tarsus Mersin Türkei

Aktuelle Ergebnisse der Küstenforschung, 20. AMK- Tagung Kiel, Kiel, Almanya, 30 Mayıs - 01 Haziran 2002, cilt.28, ss.133-149

Türkiye nin Doğu Akdeniz Kıyılarında Deniz Seviyesi ve Kıyı Çizgisi Değişmeleri

Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IV. Ulasal Konferansı, Türkiye Kıyıları 02 Konferansı Bildiriler Kitabı, KAY Milli Komitesi, ODTÜ, İzmir, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2002, ss.1237-1247

Gökçeada Kıyılarında Holosen Deniz Seviyesi ve Kıyı Çizgisi Değişmeleri

Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları III. Ulasal Konferansı, Türkiye Kıyıları 01 Konferansı Bildiriler Kitabı, Ankara, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2001, cilt.3, ss.779-790

Eşen Çayı Delta Ovasının Alüvyal Jeomorfolojisi ve Jeoarkeolojik Değerlendirmeler

Türkiye Kuvaterneri Çalıştayı Makaleler Kitabı, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2001, ss.103-121

Demre Çayı Deltasının Jeomorfolojik Gelişimi ve Myra Antik Kenti Limanı ve St Nicholaus Kilisesi

Uluslararası XXII. Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Ankara, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2000, cilt.15, ss.1-18

Selçuk Ovasının Fotojeomorfolojisi

I. Uluslararası Geçmişten Günümüze Selçuk Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 04 Eylül 1997, ss.75-86

Teke Yarımadası Kıyılarında Deniz Seviyesi ve Kıyı Çizgisi Değişmeleri

Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları I. Ulusal Konferansı Türkiye Kıyıları 97 Konferansı Bildiriler Kitabı, Ankara, Türkiye, 24 - 27 Haziran 1997, ss.723-733

Kitap & Kitap Bölümleri

Landscapes and Landforms of Turkey - World Geomorphological Landscapes

Landscape Development of the Eşen Valley and Delta Plain (Letoôn and Patara Sites), Kuzucuoğlu,C.,Çiner,A.,Kazancı,N., Editör, Springer, London/Berlin , Zug, ss.307-324, 2019

Vir doctus Anatolicus Studies in Memory of Sencer Şahin

Antik Patara Kentinde Paleocoğrafya ve Jeoarkeoloji Araştırmalarına Paleontolojik Analizlerin Katkısı., B.Takmer-E.N.A.Arca-N.G.Özdil, Editör, Kabalcı, İstanbul, ss.33-59, 2016

Larisa Buruncuk Mimari Araştırmaları

Larisa Antik Kenti Çevresinin Coğrafi Özellikleri, Paleocoğrafik Evrimi ve Jeoarkeolojik Değerlendirmeler, Saner Turgut, Editör, Ege Yayınları, İstanbul, ss.7-26, 2016

Fiziki Coğrafyada Araştırma Yöntemleri ve Teknikler

Alüvyal Jeomorfoloji, Paleocografya ve Jeoarkeoloji Araştırmaları, Nurettin ÖZGEN - Sabri KARADOĞAN, Editör, Ankara, Ankara, ss.91-122, 2016

Mustafa Büyükkolancı ya Armağan Essays in Honour of Mustafa Büyükkolancı

Kadıkalesi-Anaia ve Çevresinde (Kuşadası-Aydın) Paleocoğrafya ve Jeoarkeoloji Araştırmaları., Şimşek, C. - Duman, B. - Konakçı, E., Editör, Ege Yayınları, İstanbul, ss.737-758, 2015

Profesör Doktor İlhan KAYAN a Armağan

Yeni Bademli Höyüğü Çevresinde Alüvyal Jeomorfoloji ve Paleontoloji Araştırmaları (Gökçeada-Çanakkale), Ertuğ Öner, Editör, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir, ss.839-876, 2013

Profesör Doktor Asaf KOÇMAN a Armağan

Bayraklı Höyüğü (İzmir) Çevresinin Holosen’deki Jeomorfolojik Gelişimi [Holocene Geomorphological Evolution of Coastal Environment Around Bayraklı Mound (İzmir)], Ertuğ ÖNER, Editör, Ege Üniversitesi, İzmir, ss.135-158, 2013

The Madra River Delta Regional studies on the Aegean Coast of Turkey

Alluvial geomorphology and paleogeograpy of the Yel değirmeni mound and its environs, K.Lambrianides - N. Spencer, Editör, The British Institute at Ankara Monograph, ss.31-38, 2007

Field Seasons 2001 2003 of the Tarsus Gözlükule Interdisciplinary Research Project

Paleogeographical Surveys Around The Mound of Gözlükule (Tarsus), Aslı Özyar, Editör, Ege Yayınları, İstanbul, ss.69-82, 2005

Troia and the Troad Scientific approaches

Geoarchaeological Interpretations of the 'Troian Bay'., G.Wagner - E. Pernicka - H.P. Uerpmann, Editör, Springer - Verlag Berlin Heilderberg, Berlin - Heilderberg, ss.379-401, 2003

Asia Minör Studien, Lykische Studien

Naturgeographie und Mensch-Umvvelt-Beziehungen im Yavu-Bergland, Frank KOLB, Editör, Dr.Rudolf Habelt GMBH, Bonn, ss.267-281, 1998

Azerbaycan Coğrafyası

Azerbaycan’xxın Yeryüzü Şekilleri, , Editör, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir, 1994

Bilirkişi Raporları