Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Early and mid-term outcomes after surgical repair of congenital supravalvular aortic stenosis with the Doty technique.

Turk Kardiyoloji Dernegi arsivi : Turk Kardiyoloji Derneginin yayin organidir, cilt.46, ss.385-391, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Cardiac perforation due to crochet hook: a pediatric patient with penetrating cardiac injury.

Anadolu kardiyoloji dergisi : AKD = the Anatolian journal of cardiology, cilt.3, ss.177-9, 2003 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Serum free carnitine levels during valproic acid therapy.

INDIAN JOURNAL OF PEDIATRICS, ss.567-71, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Newborn with Pulmonary Atresia and Antenatal Colchicine Exposure

Annals of Clinical Case Reports, ss.1-3, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yatak başı patent duktus arteriozus ligasyonu

Ege Pediatri Bülteni, cilt.16, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prematüre bebklerde patent duktus arteriozus sorunu:tanı ve tedavi yaklaşımları

Ege Pediatri Bülteni, cilt.16, ss.131-135, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Konjenital Kalp Hastalığı Olan Yenidoğanlarda Akut Böbrek Hasarı

Uluslararası kadın doğum ve çocuk hastalıkları kongresi, İzmir, Türkiye, 26 Eylül - 29 Haziran 2019

Yenidoğan, Ergen ve Erişkin Üç Farklı ALCAPA Sendromu

18th “Turkish Pediatric Cardiology and Pediatric Cardiac Surgery Congress”, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2019

Çocuklarda kardiyak transplantasyon: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneyimi

17.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve kakp cerrahisi kongresi, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2018

Kalp nakli sonrası konstriktif perikardit gelişen bir olgu

17.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve kakp cerrahisi kongresi, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2018

Pompe hastalığı - Ege Tıp deneyimi

VI. Uluslararası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Nisan 2018

Kistik Fibrozis ile izlenen hastaların pulmoner hipertansiyon açısından değerlendirilmesi.

10.Ege Pediatri ve 6.Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Aralık 2017

Evaluation of cardiac and vascyular involvement in patients with MPS.

13th International congress of Inborn Error of Metabolism., 5 - 08 Eylül 2017

Çocuklarda kardiyak transplantasyon, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi deneyimi

16. Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2017

Impact of pharmacological PDA treatment on the mesenteric and cerebral circulation

The 6th Congress of the European Academy of Paediatric Societies, EAPS, 21 - 25 Ekim 2016

Çocuklarda diskret subaortik darlık rezeksiyonunun kısa ve orta dönem sonuçları

14. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 15 - 18 Nisan 2015

Cor Triatriatum Sinister A case Series

64th ESCVS International Congress of the European Society for Cardiovascular and Endovascular Surgery, 11th International Congress of Update In Cardiology and Cardiovascular Surgery, 26 - 29 Mart 2015

Yatak başı patent duktus arterozus ligasyonu

18. Ulusal Neonatoloji KOngresi, Türkiye, 21 - 24 Nisan 2010

Morphology of The Athlete’s Heart Assessed By Echocardiography

12th International Congress on Physical Education and Sport, Komotini, Yunanistan, 21 Mayıs 2004, ss.266